Paling Sering Dicari

1 Carilah ayat ayat yang menjelaskan tugas tugas rasul 2 surat+al+nisa++ayat+10 3 Sabar 4 at talaq ayat 4 5 Tajwid+surat+at+taubah+ayat+24 6 surat al qadr 7 Nabi ismail 8 Bumi 9 Hadits tentang jual beli barter 10 surat+an-an'am+ayat++121 11 Gunung 12 hukum+tajwid+surat+ibrahim+ayat+25 13 Ramadhan 14 ilmu 15 ali imran 190 16 kematian 17 Puasa 18 Carilah ayat ayat yang menjelaskan tentang tugas tugas rasul 19 surat al-'ankabut ayat 33 20 Lembut 21 an nisa ayat 24 22 al ikhlas 23 pemimpin 24 Ikhlas 25 al baqarah ayat 30 26 Langit 27 Surat+Al+ikhlas 28 ali imran 159 29 luqman 30 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 31 harta 32 at tahrim ayat 6 33 BIDARA 34 ibnu majah 35 surat+an nisa+ayat+11 36 al anfal ayat 29 37 perhitungan 38 HR Ibnu majah.al-fitan,hadis no.4015(sunan Ibnu majah(2/1331) 39 al baqarah ayat 216 40 al+ahzab+ayat+70 41 Tajwid+surat+Al+a'araf+ayat+189 42 jihad 43 al+maun+ayat+3 44 al+maun+ayat+2 45 surat yunus 46 Terjemahan hadis tentang hakikat syukur nikmat 47 Ibrahim 7 48 al+alaq+ayat+4 49 an nisa ayat 29 50 Hujan 51 al+alaq+ayat+5 52 matahari 53 berbuat baik 54 al isra ayat 23 55 surah al mu'minun ayat 12-14 56 Malu 57 fathir ayat 32 58 Zina 59 hukum tajwid surat ibrahim ayat 25 60 rahmat 61 surat+al-baqarah++ayat+233 62 Hadits Ahmad Nomor 15455 63 surah an nisa ayat 7 64 ayat-ayat tentang lautan 65 menunggu 66 Taha ayat 10 67 hud ayat 6 68 Surat+ahQaf+Ayat+15 69 ali+imran+134 70 ali imran 7 71 Surat Al-baqarah ayat 237 72 Muntaha 73 Saba‘ ayat 28: 74 Maha Mendengar 75 an+nahl+ayat+68 76 Alqasas ayat 68 77 Ali Imran 191 78 surga 79 al+alaq+ayat+1 80 Tambahan 81 an nur ayat 30 82 Perempuan 83 Hadis tentang Rahmat Allah 84 berbeda 85 Prinsip perkawinan adat 86 janji allah 87 tujuan hidup 88 Hadits Ahmad 89 Hadits imam Bukhari 4789 90 yunus 91 al+alaq+ayat+2 92 yusuf+90 93 Ali Imran ayat 145 94 Surat Asyu'ara ayat 80 95 luqman ayat 13 96 al bayyinah ayat 5 97 pertengkaran 98 tugas rasul 99 doa khatam quran 100 shahada+kepada+allah

Hasil pencarian tentang surah+ibrahim+ayat+32

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ


32. Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ

-deskripsi"> Yaitu Aazar ketika ia diajak Nabi Ibrahim ‘alaihis salam beriman dan...mentauhidkan Allah, namun ia menolak, maka Nabi Ibrahim memintakan ampunan untuk ayahnya yang musyrik...ditiru, karena Allah tidak membenarkan orang mukmin memintakan ampunan untuk orang-orang kafir (Lihat surah...At Taubah ayat 113-114).
p class="tafsir-deskripsi"> Mereka dibelit di neraka dengannya sebagaimana firman Allah Ta’ala di surah...Al Haaqqah: 32, “Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.”

ayat-ayat Kami,
(Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu) dariku, maksudnya aku tidak akan lagi menimpakan...Kemudian Nabi Ibrahim memenuhi janjinya itu, sebagaimana disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara, yaitu...Hal ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebelum jelas baginya bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, sebagaimana...yang telah disebutkan di dalam surah At-Taubah.
-deskripsi"> Doa ini merupakan janji Nabi Ibrahim kepada ayahknya, bahwa dia akan memintakan...ampunan untuk ayahnya, namun setelah tampak jelas bagi Nabi Ibrahim ‘alaihis salam bahwa ayahnya adalah...musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya, lihat surah At Taubah: 114.
-deskripsi"> Doa ini merupakan janji Nabi Ibrahim kepada ayahknya, bahwa dia akan memintakan...ampunan untuk ayahnya, namun setelah tampak jelas bagi Nabi Ibrahim ‘alaihis salam bahwa ayahnya adalah...musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya, lihat surah At Taubah: 114.
Doa ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim sebelum jelas baginya, bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana...yang telah diterangkan dalam surah Al Bara'ah atau surah At Taubah.
akan tetapi Allah memberikan nikmat kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya (lihat surah...Ibrahim: 11)....Padahal tidak ada seorang rasul pun kecuali Allah telah menampakkan melalui kedua tangannya ayat-ayat
(Dan Kami telah memberikan kepadanya) kepada Ibrahim, yang sebelumnya selalu mendambakan mempunyai seorang...anak, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Ash-Shaffat (Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah...Atau yang dimaksud dengan Naafilah adalah cucu (Dan masing-masingnya) Nabi Ibrahim dan kedua anaknya
bagi kalian) lafal uswatun dapat pula dibaca iswatun, artinya teladan atau panutan (yang baik pada Ibrahim...) yakni pada diri Nabi Ibrahim, baik perkataan maupun perbuatannya (dan pada orang-orang yang bersama...Al-Fath 11) Permohonan ampun Nabi Ibrahim buat bapaknya ini sebelum jelas bagi Nabi Ibrahim, bahwa bapaknya...itu adalah benar-benar musuh Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Bara'ah atau...surah At-Taubah.
(Maka Ibrahim memendam) di dalam hatinya (rasa takut terhadap mereka....yakni anak yang mempunyai ilmu banyak yaitu, Nabi Ishak sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surah
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

-deskripsi"> Maksudnya, semua larangan yang tersebut pada ayat-ayat 22, 23, 26, 29, 31..., 32, 33, 34, 36, dan 37 surat ini.
(Dan) lembaran-lembaran (Ibrahim yang selalu memenuhi janji) maksudnya Nabi Ibrahim itu selalu menepati...apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya..., "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu...Ibrahim menunaikannya dengan lengkap."...Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
tetapi Allah memberikan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya.” (lihat surah...Ibrahim: 11).
Di surah ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan secara garis besar kisah para nabi, di mana Allah...

-deskripsi"> Ibrahim ‘alaihis salam adalah nabi yang paling utama setelah Nabi...Di ayat tersebut dan setelahnya, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan dialog yang sopan dan bertahap...dari Ibrahim kepada bapaknya....

-deskripsi"> Maksudnya, Nabi Ibrahim ‘alaihis salam adalah seorang Nabi yang sangat
akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya.” (lihat surah...Ibrahim: 11)

(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Imam Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah...Karena sesungguhnya tiada sekali-kali aku bacakan kepada mereka ayat ini, "Maka manakah nikmat-nikmat
-deskripsi"> Ayat ini turun ketika orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim beragama...Yahudi, sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Ibrahim beragama Nasrani.
-deskripsi"> Lihat pula Surah Lukman ayat 34.

mengabarkan kepadaku Abdurrahman bin Al Hasan Qaadhi (hakim) di Hamdzaan, telah menceritakan kepada kami Ibrahim...ke-3 surah ini).” Bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan pengiriman surat dari Hathib bin Abi...Firman-Nya, “Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya…(ayat ke-4).” Bahwa mereka (kaum muslimin...) dilarang mengikuti permohonan ampun Nabi Ibrahim untuk ayahnya sehingga mereka (kaum muslimin ikut-ikutan...Demikian pula ayat, “Laa yanhaakumullah…dst (ayat ke-8).” Disebutkan turunnya ayat dari jalan Sufyan
-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

beriman berkata) dalam rangka meminta berjihad, ("Mengapa tidak) atau kenapa tidak (diturunkan suatu surah...(Maka apabila diturunkan suatu surah yang muhkam) tiada suatu ayat pun darinya yang dimansukh (dan disebutkan...(Maka hal yang lebih utama bagi mereka) lafal ayat ini berkedudukan menjadi Mubtada, sedangkan Khabarnya
(Kemudian Kami wahyukan kepadamu) hai Muhammad (ikutilah millah) yakni agama (Ibrahim seorang yang hanif...Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan) Allah swt. mengulangi ayat ini untuk...menyanggah anggapan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mengakui bahwa Nabi Ibrahim adalah
-deskripsi"> Maksudnya: Paling berhak dengan Nabi Ibrahim 'alaihis salam....

-deskripsi"> Karena kebanyakan syari'at Beliau sama dengan syari'at Nabi Ibrahim...sallam dan orang-orang yang beriman inilah yang lebih cocok mengatakan bahwa mereka di atas agama Nabi Ibrahim...punggungnya seperti orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik, bukanlah di atas agama Nabi Ibrahim...

-deskripsi"> Dari ayat 65-68 dapat diambil beberapa kesimpulan, di antaranya:

-deskripsi"> Ayat ini dan ayat setelahnya menerangkan dakwah Nabi Ibrahim 'alaihis salam...Ada pula yang berpendapat, bahwa Aazar adalah laqab (gelar) bagi bapak Nabi Ibrahim 'alaihis salam, nama