Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 anak 4 ali imran 67 5 al ankabut ayat 3 6 darah 7 surah+al+baqarah+ayat+188 8 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 9 ali imran 10 ali imran 159 11 al jumuah ayat 10 12 al imran ayat 104 13 cinta 14 ibrahim 15 AL-BAQARAH AYAT 148 16 sabar 17 Sedih 18 Pakaian 19 AN NISA AYAT 58 20 Muslim 4969 21 QS. Ali Imran (3): 67 22 AL IKHLAS 23 yunus 24 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 25 an nisa ayat 5 26 ali imran 134 27 al baqarah ayat 111 28 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 29 yusuf 30 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 31 pikun dan beruban 32 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 33 an+nisa+ayat+59 34 al baqarah ayat 151 35 al maidah ayat 2 36 an nisa ayat 58-59 37 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 38 Muhammad 39 Ar rahman 40 mimpi 41 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 42 Ali Imran ayat 185 43 surat ar rum 21 44 ibrahim ayat 7 45 Al hujurat ayat 13 46 al imron ayat 198 47 luqman 48 Surat asyuaro ayat 214 49 al baqarah ayat 10 50 Hadits cinta 51 an nisa ayat 59 52 al+imran+ayat+38 53 al+baqarah+ayat+69 54 Al Maidah ayat 1 55 al+baqarah+ayat+70 56 al araf ayat 185 57 surah al baqarah ayat 151 58 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 59 Al Hajj ayat 54 60 menuntut ilmu 61 al baqarah ayat 195 62 hewan 63 al ankabut ayat 45 64 Putus asa 65 albaqarah ayat 2 66 ali imran 14 67 riba 68 al+kahfi+ayat++4 69 ali imran ayat 67 70 al baqarah ayat 198 71 al ahzab ayat 59 72 al+insyirah+ayat+5 73 al maidah ayat 8 74 maryam 75 al alaq ayat 2 76 Kisah nabi 77 al+insyirah+ayat+6 78 Al maidah ayat 18 79 an nisa ayat 29 80 al mujadilah ayat 11 81 Saba ayat 16 82 1. Jangan mudah mengobral sumpah 83 Peristiwa dimasa lalu 84 al imran 85 Surat Ar-Ra’d 86 an nahl ayat 97 87 Talak 88 an nur ayat 9 89 Darah manusia 90 al insyirah ayat 5 91 surat al-a'la 92 al baqarah ayat 43 93 +surat+at+taubah+ayat+24 94 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 95 quran 96 Ali Imran ayat 26. 97 akhlak 98 Asy-syu'ara+ayat+8 99 surah fatir ayat 29 100 bekerja

Hasil pencarian tentang surat+an+nisa

An-Nisa, 40)
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
[[4 ~ AN-NISA' (WANITA) Pendahuluan: Madaniyyah, 176 ayat ~]] Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada
kedurhakaan mereka) oleh sebab kelaliman mereka sendiri sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah An-Nisa
An-Nisa, 80). (Tangan kekuasaan Allah berada di atas tangan mereka) yang berbaiat kepada Nabi saw.
An Nisa 148).
Allah Subhaanahu wa Ta'aala pertama menantang mereka agar mereka mendatangkan sepuluh surat yang sama...dengan Al Qur’an, ternyata mereka tidak mampu....

-deskripsi"> Bahwa Al Qur’an dibuat oleh Muhammad....Dalam ayat ini terdapat dalil, bahwa Al Qur’an adalah mukjizat itu sendiri, oleh karenanya tidak ada...satu pun manusia yang mampu mendatangkan yang semisalnya, tidak pula sepuluh surat, bahkan satu surat
-deskripsi"> Lihat pula surat An Nisaa': 104.

tempat buang air) artinya berhadas (atau menyentuh wanita) hal ini telah dibicarakan dulu pada surah An-Nisa
-deskripsi"> Lihat surat An Nisaa' ayat 2 dan 3.

[[78 ~ AN-NABA' (BERITA BESAR) Pendahuluan: Makkiyyah, 40 ayat ~ Dalam surat ini ditegaskan kebenaran...Surat ini kemudian ditutup dengan peringatan dan ancaman akan datangnya hari yang menakutkan ini.]]
[[79 ~ AN-NAZI'AT (PARA PENCABUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 46 ayat ~ Ayat-ayat pembukaan surat al-Nazi'ât...Surat ini menyinggung pula upaya dan kiat manusia di dunia, memaparkan dengan jelas nasib buruk yang...Pada bagian akhir surat dijelaskan sikap orang-orang musyrik yang bertanya-tanya tentang masa datangnya
atau pertanyaan yang memberatkan diri dan sikap I'tiraadh (membantah), sebagaimana firman Allah di surat...An Nisaa': 153 dan Al Maa'idah: 101....dan diperintahkan sebagaimana firman Allah Ta'ala "Fas'aluu ahladz dzkri in kuntum laa ta'lamuun" (An
-deskripsi"> Maksudnya selain wanita-wanita yang disebutkan dalam surat An Nisaa' ayat
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah, An-Nissa
[[24 ~ AN-NUR (CAHAYA) Pendahuluan: Madaniyyah, 64 ayat ~ Dalam surat yang mengandung 64 ayat ini Allah...Pada sisi lain, ihwal orang-orang Mukmin ditampakkan dalam surat ini....berkeluarga, ihwal kerabat, anak-anak kecil dan orang dewasa dalam pergaulan, juga disinggung dalam surat...Terakhir, surat ini menyebutkan sifat-sifat orang Mukmin ketika diajak oleh Rasulullah saw. untuk suatu...Inilah surat yang Kami wahyukan dan Kami wajibkan hukum-hukum yang dikandungnya.

-deskripsi"> Yang dimaksud dengan surat di sini ialah surat yang berisi perintah...An Nisaa’: 77)

-deskripsi"> Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyarankan
[[114 ~ AN-NAS (MANUSIA) Pendahuluan: Makkiyyah, 6 ayat ~ Dalam surat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad
[[27 ~ AN-NAML (SEMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 93 ayat ~ Surat al-Naml dimulai dengan huruf-huruf fonemis...Dari sisi lain, huruf-huruf pada permulaan surat seperti itu memiliki fungsi intrinsik (maknawi) yang...Ayat-ayat pertama surat ini menuturkan kisah dan berbagai mukjizat Mûsâ a. s., kisah Dâwûd a. s. dan...Sulaymân melayangkan sepucuk surat pada sang ratu....Setelah berunding dengan para pendampingnya, Balqîs memutuskan membalas surat Sulaymân dengan mengirimkan
[[53 ~ AN-NAJM (BINTANG) Pendahuluan: Makkiyyah, 62 ayat ~ Sumpah yang terdapat pada permulaan surat...Surat ini kemudian meminta Rasulullah untuk tidak menoleh kepada mereka dan menyerahkan urusan mereka...tentang lembaran-lembaran suci (shuhuf, shahîfah) Nabi Mûsâ dan Nabi Ibrâhîm juga disinggung dalam surat...Akhirnya surat ini ditutup dengan penjelasan bahwa al-Qur'ân merupakan salah satu dari sekian banyak...Di penghujung surat ini juga terdapat celaan terhadap orang-orang kafir yang mengingkari dan melalaikan
[[53 ~ AN-NAJM (BINTANG) Pendahuluan: Makkiyyah, 62 ayat ~ Sumpah yang terdapat pada permulaan surat...Surat ini kemudian meminta Rasulullah untuk tidak menoleh kepada mereka dan menyerahkan urusan mereka...tentang lembaran-lembaran suci (shuhuf, shahîfah) Nabi Mûsâ dan Nabi Ibrâhîm juga disinggung dalam surat...Akhirnya surat ini ditutup dengan penjelasan bahwa al-Qur'ân merupakan salah satu dari sekian banyak...Di penghujung surat ini juga terdapat celaan terhadap orang-orang kafir yang mengingkari dan melalaikan
nikmat oleh Allah adalah para nabi, para shiddiqin, para syuhada dan orang-orang shalih berdasarkan surat...An Nisaa': 69, jalan merekalah yang kita minta....shalat mengucapkan "aamiiiiiin" yang artinya "Ya Allah, kabulkanlah", ia tidaklah termasuk ayat dari surat
[[16 ~ AN-NAHL (LEBAH) Pendahuluan: Makkiyyah, 128 ayat ~ Surat ini termasuk dalam kelompok surat Makkiyyah..., kecuali tiga ayat terakhir yang termasuk dalam surat Madaniyyah....Surat yang terdiri atas 128 ayat ini dimulai dengan penegasan Allah akan ancaman-Nya terhadap orang-orang...Di surat ini, dijelaskan pula bahwa Allahlah yang akan membuka tabir kepalsuan dari keyakinan orang-orang...Kemudian, dalam surat ini Allah juga menyebutkan kisah beberapa rasul sebelum Muhammad, pelajaran yang
[[110 ~ AN-NASHR (PERTOLONGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 3 ayat ~ Surat ini meminta Rasulullah saw. untuk
Inilah sikap keras dan kezaliman mereka, padahal sesungguhnya Alah telah menantang mereka membuat satu surat...Menurut penyusun tafsir Al Jalalain, bahwa yang mengucapkan kata-kata di atas adalah An Nadhr bin Al
menantang para ahli satra dan musuh yang keras kepala untuk mendatangkan yang serupa dengan Al Qur’an...yang dibawanya atau satu surat saja, namun ternyata mereka tidak sanggup mendatangkannya, bahkan diri
-deskripsi"> Lihat pula surat An Nisaa': 104....tafsir ada yang mengartikannya dengan menjadi saksi atas manusia sebagaimana tersebut dalam ayat 143 surat
kelompok surat Makkiyyah yang turun di Mekah sebelum hijrah....Disebut al-Fâtihah (pembuka), karena letaknya yang berada urutan pertama surat-surat al-Qur'ân....Surat yang pertama diturunkan secara lengkap di antara surat-surat yang ada dalam al-Qur'ân ini merupakan...intisari dari seluruh kandungan al-Qur'ân yang kemudian diperinci oleh surat-surat sesudahnya....Oleh sebab itu, surat ini juga disebut dengan nama Umm al-Kitâb (induk al-Qur'ân).]]
permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung dari langit (lihat An...Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa': 90-95. seperti inilah kebiasaan mereka
An Najm: 38)....diingkari, maka hukuman dan dosanya bisa menimpa secara merata, dan yang demikian masih termasuk ke dalam surat...An Najm ayat 38 tersebut, karena orang yang tidak mengingkari hal yang wajib diingkari padahal dirinya