Paling Sering Dicari

1 sabar 2 q.s al-furqan ayat 63 3 Aspek politik dan pemerintahan 4 al ikhlas 5 Berfikir 6 az+zumar+ayat+62 7 cinta 8 Surat+Al+Baqarah+ayat+267 9 Mencuri 10 Hikmah hadis tentang keutamaan tangan diatas daripada tangan di bawah 11 Ar Rahman 12 Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi 13 ikhlas 14 al hujurat ayat 13 15 ridha 16 Bintang 17 al ahzab ayat 21 18 al imran 31 19 Ali Imran 20 amanat 21 Surat-ad-dahr-ayat-23 22 Ali imran 104 23 rezeki 24 kafir 25 Surat+At+Takatsur+ayat+1 26 ali imran 31 27 Surat Al Baqarah ayat 267 28 Surat+At+Takatsur+ayat+2 29 surah an najmu ayat 3-4 30 tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas 31 q.s yunus 105 32 hutang 33 an+nur+ayat+59 34 at-taubah+ayat 3 35 Belajar 36 Sihir 37 Tanah 38 malu 39 zina 40 al maidah ayat 2 41 tolong menolong 42 berusaha 43 Tidur 44 Yusuf 40 45 niat 46 Surat+At+Takatsur+ayat+3 47 Kekerasan 48 al maidah ayat 90 49 Penciptaan Manusia 50 hadits abu daud 51 ali imran 159 52 Surat+Al+An+am+152 53 Al-Baqarah ayat 247 54 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 55 Gempa 56 Al-Hujurat ayat 11 57 Ayat-ayat aspek budaya 58 Rahmat 59 al imron ayat 103 60 Ilmu 61 al isra ayat 55 62 yunus 57 63 al maidah ayat 8 64 al baqarah ayat 168 65 Surat Al Baqarah ayat 275 66 Cinta tanah air 67 surah ibrahim 68 surat+al+baqarah+ayat+275 69 Petunjuk 70 Surat+Al-Mukminun+ayat+12 71 Yusuf 72 Mencintai 73 ibrahim ayat 7 74 tumbuhan 75 Luqman 76 MELOMPAT 77 Neraka 78 Surah+Al+Mulk+ayat+30 79 Luqman ayat 20 80 surat+yunus+ayat+58 81 manusia 82 al imran 159 83 surah+Al-Baqarah+ayat+144: 84 Q.S. Yūnus/10: 40-41 85 Syariat 86 al an am ayat 99 87 yusuf 111 88 sholat 89 muhammad 90 surat ibrahim ayat 27 91 an+nur+ayat+60 92 Akal 93 Quraisy 94 al alaq ayat 1-5 95 Ali+Imran+ayat+134 96 penciptaan manusia dan jin 97 al ahzab ayat 49 98 perdagangan dilaut 99 an+nur+ayat+61 100 YUNUS

Hasil pencarian tentang tafsir+at-tahrim+ayat+3

melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan kaki tafsir...ayat 84 dan 85 surat ini.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1). (1) Lihat catatan kaki pada tafsir...surat ayat 97, al-An'âm.
mereka, tatkala para utusan Allah datang untuk menyampaikan petunjuk kebenaran. (1) Beberapa pakar tafsir...menyebutkan bahwa kota yang disebut dalam ayat ini adalah kota Antokiah.
Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan...), yang dikenal di kalangan ahli tafsir. }
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
"(1). (1) Pada edisi bahasa Arab, tafsir ayat ini hanya berhenti sampai ". . . di akhir malam."
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1). (1) Untuk komentar atas ayat...ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat...At-Taubah 128-129). Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Lafal At-Taqwaa letaknya diakhirkan karena demi memelihara keserasian bunyi akhir ayat, sedangkan sebagai
tempat tinggal mereka dengan muka tertelungkup, tidak bergerak sedikit pun(1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...ayat 84 dan 85 surat ini.
[[66 ~ AT-TAHRIM (PENGHARAMAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 12 ayat ~ Surat ini mengisyaratkan sesuatu yang
Sebab, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(1). (1) Pada ayat ini terdapat larangan memakan daging...(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 3, surat al-Mâ'idah).
Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa lafal Illaa di sini bermakna Ba'da, yakni sesudah.
ingatlah ketika Kami berikan kepada Musa Alkitab) yakni kitab Taurat (dan pemisah) merupakan 'athaf tafsir
(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 73 surat Al-A'râf.
Menurut penafsiran yang lain dikatakan bahwa arti ayat ini ialah baik dalam keadaan kuat maupun dalam...Akan tetapi ayat ini dinasakh oleh firman Allah swt. yang lain, yaitu, "Tiada dosa (lantaran tidak pergi...At-Taubah 91). (dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah....Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap orang-orang munafik, yaitu mereka yang enggan pergi berperang
kalian dan Mahabijaksana dalam menetapkan hukum-hukum yang sesuai dengan keadaan kalian. (1) (1) Dalam tafsir...edisi bahasa Arab pada ayat ini terdapat kesalahan cetak yang dapat mengaburkan pemahaman....Kalimat itu merupakan terjemahan ayat selanjutnya.
kepada Allahlah tempat kembali, dan Dia akan memperlakukan sesuatu secara hak(1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...Q., s. al-Zumar ayat 7.
kepada mereka kecuali dengan susah-payah(1). (1) Dua gunung yang mengapit dinding yang disebut dalam tafsir
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 108
Itulah ayat-ayat Allah....Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang