Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 pengampun 3 Surah Al Baqarah ayat 144 4 az+zumar+ayat+62 5 ali imran 6 daun 7 Surat Shad ayat 24 8 Ali+imran+96 9 ali imran 134 10 Ali Imran ayat 13 11 haji umrah 12 tafsir surah albaqarah ayat 4 13 Al maidah ayat 2 14 Surah Al Baqarah ayat 170 15 Tafsir+ Abdullah bin Abbas, Al+Maida+ayat+48 16 takdir 17 ali imran ayat 7 18 Al Baqarah ayat 275 19 Haji dan umroh 20 ali imran 159 21 bumi 22 asmaul husna 23 Rezeki 24 Surat Al Baqarah ayat 187 25 al-maidah ayat 6 26 Ali imran 31 27 sabar 28 haji 29 AYAT+TENTANG+ GUNUNG BERAPI +DALAM+SAINS 30 Menjaga lisan 31 ar rum ayat 21 32 Jadi tulisan bahasa Indonesia 33 al maidah ayat 6 34 surah al alaq ayat 1-5 35 al-ikhlas 36 cinta 37 Sedekah 38 al imran 130 39 Yusuf 53 40 al-hujarat ayat 13 41 an nisa ayat 29 42 tauhid rububiyyah 43 at taubah ayat 105 44 Annisa ayat 18 45 Sholat 46 Tertawa 47 Ahmad 48 Kekurangan dan kelebihan manusia 49 surah+Al-Baqarah+ayat+144: 50 an nahl ayat 90 51 Adam 52 ali imran 19 53 Tersenyum 54 Tafsir+Mujahid bin Jabrbin+Abbas,+Al+Maida+ayat+48 55 Menilik nasib 56 an nisa ayat 58 57 matahari 58 bersyukur 59 lemak 60 bershalawat 61 zina 62 " Ingatlah, sesungguhnya dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula seluruh isinya kecuali perbuatan mengingat atau berzikir kepada Allah dan yang sepadan dengannya, yakni orang alim dan orang yang sedang belajar. " ( HR. Imam Tirmidzi) 63 Ibrahim 7 64 neraka 65 ali+imran+ayat+159 66 Ali Imran ayat 134 67 al maidah ayat 1 68 Sumpah 69 Ayat shafa dan marwah 70 al+maidah+ayat+3 71 Harta 72 Al Baqarah ayat 61 73 yunus 74 Berusaha 75 surga 76 al imran 77 al alaq ayat 1-5 78 Niat ibadah 79 Ibrahim 80 Hubungan matahari dan tumbuhan 81 An-nisa ayat 10 82 surat hud ayat 91 83 berpikir 84 Al Mujadalah ayat 11 85 al+baqarah+ayat+1 286 86 Niat 87 maha 88 nikmat 89 al-imran ayat 135 90 al baqarah ayat 43 91 al anfal ayat 2 92 al baqoroh ayat 168 93 riba 94 sinar 95 al hujurat ayat 13 96 surat at tahrim ayat 6 97 yusuf ayat 111 98 jihad 99 al baqarah ayat 213 100 an Nisa ayat 65

Hasil pencarian tentang tangan

Kemudian dengan tangan kanannya--sebab tangan kanan lebih kuat--ia memukul mereka dan menghancurkannya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang punggungnya) dia adalah orang kafir; tangan kanannya...diikat dengan belenggu dijadikan satu dengan kepala, kemudian tangan kirinya ditekuk ke belakang berada...di punggungnya, maka dengan tangan kirinya itulah ia mengambil kitab catatan amalnya.
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 15
di tangan para penulis (malaikat),
(Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu di leher mereka) tangan mereka disatukan dengan leher mereka...dalam satu belenggu, karena pengertian lafal Al-Ghillu ialah mengikatkan kedua tangan ke leher (lalu...tangan mereka) yaitu tangan-tangan mereka diangkat dan disatukan (ke dagu) mereka, lafal Adzqaan bentuk
(Demikian itu) artinya siksaan atas kalian itu (disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri) Allah...swt. sengaja memakai kata tangan bukannya anggota-anggota tubuh manusia yang lainnya, karena kebanyakan...pekerjaan manusia itu dilakukan oleh tangan mereka (Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya)
(Dan ia menarik tangannya) mengeluarkannya dari kantong bajunya (maka tiba-tiba tangan itu jadi putih...) memancarkan sinar (bagi orang-orang yang melihatnya) berbeda dengan keadaan warna kulit tangan sebelumnya
Tangan-tangan merekalah yang berbicara kepada Kami.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 17
Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa?
(Dan ia mengeluarkan tangannya) mengeluarkannya dari dalam sakunya (maka ketika itu juga tangan itu menjadi...putih bercahaya menyilaukan (bagi orang-orang yang melihatnya) berbeda warnanya dengan keadaan kulit tangan
(Demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara timbal balik) yakni tangan
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 45
niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya.
terjemahan ayat Surat Al-Lahab Ayat 1
Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 24
Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan
(Di tangan para penulis) yakni malaikat-malaikat yang menukilnya dari Lohmahfuz.
Hanya Allah yang menahan tangan orang-orang kafir untuk membinasakan kalian dan, hanya Dialah yang menahan...tangan kalian untuk memerangi mereka di tengah kota Mekah sesudah Dia memenangkan kalian atas mereka
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 93
Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya (dengan kuat).
Suara itu kemudian terdengar lagi, "Apa yang kamu pegang di tangan kananmu, Mûsâ?"
berhala-berhala itu mempunyai kaki yang dengan itu mereka dapat berjalan atau) bahkan apakah (mereka mempunyai tangan-tangan...) bentuk jamak dari lafal yadun/tangan (yang dengan tangan-tangan itu mereka dapat memukul atau) bahkan
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 10
Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar
akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan-tangan
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 1
Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya-lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,
Mereka bagaikan telur burung unta yang terlindungi oleh sayap, sehingga tak tersentuh tangan dan tak
Akan aku potong tangan dan kaki kalian secara bersilang, tangan kanan dengan kaki kiri atau sebaliknya
Bahkan tidak jarang berhala- berhala itu sendiri sebenarnya adalah hasil ciptaan tangan-tangan kalian
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 24
pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 8
Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu dileher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 83
Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan
ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika suatu kaum bermaksud) yakni orang-orang Quraisy (hendak memanjangkan tangan...mereka kepadamu) buat mencelakakanmu (maka ditahan-Nya tangan mereka daripadamu) dan dilindungi-Nya
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 108
Dan ia mengeluarkan tangannya, maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya (kelihatan) oleh
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 35
Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan.