Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Tafsir surat al baqarah 3 Maryam 4 utang 5 sedekah 6 Menghalangi masjid 7 hari raya 8 Aisyah 9 hutang 10 Al isra ayat 23 11 makanan 12 Zakat 13 Surat Al An'aam ayat 141 14 Kiamat 15 al+baqarah+ayat+21 16 ALI IMRAN 102 17 Mendatangi neraka 18 kesedihan 19 Riba 20 ikhlas 21 penyakit 22 sabar 23 Al ikhlas 24 puasa 25 nikah 26 pengusiran 27 Penerus nabi Muhammad Saw 28 al ankabut ayat 2 29 neraka 30 ali imran 159 31 zabur 32 Puasa syawal 33 kawin 34 Sholat iedul fitri 35 Bahasa 36 Al Baqarah ayat 275 37 Surat Al kafirun 38 ALLAH 39 Ibrahim 40 ali imran 104 41 Menyesatkan 42 Injil 43 Al Baqarah ayat 245 44 Iblis 45 Sholat 46 annisa ayat 22 47 yusuf+105 48 hadits Muslim Nomor 1688 49 pinjaman 50 Ali imran 191 51 At taubah ayat 34-35 52 Al+Anfal+ayat+1 53 perempuan 54 al-hujurat ayat 13 55 arra'du ayat 11 56 Surat Al-A’raaf ayat 180 57 maaf 58 Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka 59 Makan 60 yunus 57 61 Ayat+194+Albaqarah+ 62 Baqarah+ayat+163 63 At+thalaq+ayat+4 64 ar+rum+ayat+21 65 Ali imran 10 66 al imran 104 67 Sembilan puluh sembilan nama 68 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 69 al+hikmah 70 Takwa 71 Surat Al-Fatihah Ayat 5 72 al+baqarah+ayat+168-169 73 al hijr 28 74 memaafkan 75 al+hujurat+ayat+13 76 Apa yg di maksut dengan alamat email 77 Ramadhan 78 surat At-Taubah:34 79 Al+baqoroh+ayat+32 80 ali imran 81 Al-Baqarah Ayat 43 82 Surat Al bayinah ayat 4-5 83 al hujurat ayat 11 84 luqman 14 85 Surah yunus 92 86 manfaat 87 Qs albaqarah ayat 62 88 dzikir allah...allah 89 surat al maidah ayat 1 90 Al maidah ayat 2 91 waris 92 Karun 93 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 94 alam nasyroh 95 “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah mereka, apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya 96 hud+ayat+117 97 Al hadid ayat 11 98 Surat+hud+Ayat+32 99 Ibrahim :7 100 cahaya

Hasil pencarian tentang tugas+menyeru

Orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang Kami beri tugas-tugas yang dapat dilaksanakan, adalah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Allah telah menguji umat-umat terdahulu dengan tugas-tugas keagamaan dan bermacam nikmat dan cobaan,
Kami telah menawarkan kepada bumi, langit dan gunung untuk mengemban tugas-tugas keagamaan.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 41
Hai kaumku, bagaimanakah kamu, aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka
(Hai kaumku bagaimanakah kalian, aku menyeru kalian kepada keselamatan, tetapi kalian menyeru aku ke
dengan hal-hal yang dapat membuktikan hakikat keimanan mereka, yaitu dalam bentuk cobaan-cobaan dan tugas-tugas
perintahnya, setan-setan itu menyelam ke dasar laut untuk mencari mutiara dan merjan, dan mengerjakan tugas-tugas
Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena perempuan juga dibebankan tugas-tugas keagamaan
Wahai orang mukallaf (orang yang terkena tugas-tugas agama), ketahuilah dengan yakin bahwa Allah mempunyai
mereka tentu akan ditunjukkan Allah jalan yang lurus dan jelas, oleh sebab ketaatan mereka terhadap tugas
(Allah menyeru ke darussalam) kepada jalan keselamatan, yaitu surga; Dia menyeru manusia pada keimanan
Wahai orang yang mukallaf (dibebankan tugas kewajiban), janganlah kamu menjadikan sekutu bagi Allah.
(Dan) ingatlah (hari di waktu Dia menyeru mereka) yang dimaksud adalah Allah menyeru mereka (seraya berkata
Seperti halnya yang telah lalu--Dzû al-Qarnain menyeru penduduk negeri belahan barat kepada keimanan-...-dia pun menyeru penduduk timur.
(Dan jika kamu menyerunya) menyeru berhala-berhala itu (untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala-berhala...itu dapat memperkenankan seruanmu) dengan memakai takhfif dan tasydid (sama saja hasilnya buat kamu menyeru...mereka) untuk meminta petunjuk (atau pun kamu berdiam diri) tidak menyeru mereka, maka mereka pasti
Sebenarnya, sudah merupakan tugas Kami untuk memenuhi kebutuhan hidupmu di dalam surga, hingga kamu tidak
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 73
Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus.
telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir) yang membantunya di dalam menyampaikan tugas
Mereka semua termasuk dalam golongan orang-orang yang tabah dalam mengemban tugas dan menghadapi kesusahan
Tugas kami adalah menipu untuk mengajak manusia kepada kesesatan kami.
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 5
Nuh berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang,
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 8
Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka (kepada iman) dengan cara terang-terangan,
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 41
Dan dengarkanlah (seruan) pada hari penyeru (malaikat) menyeru dari tempat yang dekat.
(Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka dengan terang-terangan) dengan sekuat suaraku.
Isrâ'îl percaya kepada hari pertemuan dengan Tuhan, yaitu hari kiamat, ketika pelaksanaan mereka terhadap tugas-tugas
Katakanlah, "Malaikat maut yang diberi tugas untuk mengambil nyawa kalian pada saat datangnya ajal kalian
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 75
Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami: maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan (adalah Kami).
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 9
kemudian sesungguhnya aku (menyeru) mereka (lagi) dengan terang-terangan dan dengan diam-diam,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 10
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman-Nya): "Datangilah kaum yang zalim itu,
Allah telah mengutus Nûh kepada kaumnya untuk menyeru mereka kepada ajaran tauhid....Lalu ia menetap dan menyeru mereka selama sembilan ratus lima puluh tahun.