Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 puasa 3 hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi’, dari Abu Sa’id al-Khudrira., bahwa rasulullah SAW bersabda 4 ayat tentang tumbuh tumbuhan 5 jiwa 6 ramadhan 7 rezeki 8 tafsir surat al a 9 al ikhlas 10 Tanaman 11 ali+imran+191 12 Hadits Nabi saw. “Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah siapa yang dapat memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga umat manusia.” (HR. Ibnu Majah) 13 rumput rumputan 14 Doa nabi adam 15 ali imran 16 penciptaan manusia 17 al maidah ayat 2 18 al maidah ayat 3 19 Al Anfal ayat 39 20 umrah 21 an nisa ayat 58 22 hati 23 ali+imran+190 24 Sholat 25 Al baqarah ayat 183 26 al hujurat ayat 13 27 hewan 28 Berpuasa 29 Takwa 30 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 31 al-baqarah ayat 183 32 al maidah ayat 1 33 maryam+20 34 al lahab 35 ali imran 190 36 al maidah ayat 32 37 Bumi 38 Yunus 57 39 ibrahim 40 Ali Imran 185 41 langit 42 doa ziara kubur 43 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 44 ali+imran+113 45 al-baqarah+ayat+186 46 surat al baqoroh 47 Tafsir surat alfatihah 48 surat Al baqarah ayat 183 49 ar rahman 50 ali imran 31 51 Adam 52 al-mujadalah ayat 11 53 hadist tentang qunut shubuh 54 at tahrim ayat 6 55 ali imran 159 56 al baqarah ayat 155 57 Thalut sungai 58 Al+ahzab+ayat+65 59 Kematian 60 ali imran 110 61 yunus 40 62 AR RUM AYAT 50 63 luqman 13 64 sikap 65 zina 66 an nisa ayat 29 67 Ali+Imran+159 68 Quran 69 Harta 70 pohon 71 al maidah ayat 5 72 alam 73 maryam+21 74 ibrahim 32 75 Hadis tentang qunut 76 mudatsir+ayat+5 77 utusan 78 al anam ayat 141 79 RUMPUT 80 Al+hujurat+ayat+56 81 Surat al an am 82 Allah berbicara kepada nabi muhammad 83 Anjing 84 yunus 38 85 Imran 86 ilmu tumbuh tumbuhan 87 kasih sayang 88 kerajaan 89 Saham 90 yunus 62 91 al hujurat ayat 10 92 Bersyukur 93 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 94 al anfal ayat 11 95 yusuf 96 ibrahim ayat 40 97 Ad dhuha ayat 2 98 dikembalikan 99 cinta 100 surat+al-'alaa+ayat+2

Hasil pencarian tentang wahai+orang+orang+beriman

terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 2
Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Wahai orang-orang yang beriman, untuk apa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan?
Wahai orang-orang beriman, takutlah akan hukuman Allah jika kalian mendurhakai-Nya.
Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kalian dalam ketakwaan dan keimanan, dan jadilah kalian bersama...orang-orang yang benar dalam perkataan dan perbuatan mereka.
Wahai orang-orang beriman, maukah kalian Aku tunjuki suatu perniagaan besar yang dapat menyelamatkan
Ingatkanlah umatmu, wahai Rasulullah, yang terjadi ketika Aku ilhamkan kepada sekelompok orang yang menyeru...beriman kepada Allah dan rasul-Nya, 'Isâ, lalu mereka menyambut seruan itu sehingga mereka menjadi sahabat-sahabat...Mereka berkata, "Kami beriman dan saksikanlah, wahai Tuhan kami, bahwa kami orang-orang yang takut dengan
Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian membela agama Allah niscaya Dia akan membela kalian dari
Maka, wahai orang-orang beriman, panjatkanlah shalawat dan salam pada nabi.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila al-Qur'ân dibacakan kepada kalian, maka simaklah agar kalian
Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup dan salat--yang merupakan...Sesungguhnya Allah Yang Maha Menundukkan selalu bersama orang-orang yang penyabar.
Wahai orang-orang yang beriman, waspadalah selalu terhadap musuh-musuh kalian dan persiapkanlah diri
Wahai orang-orang beriman, jika azan untuk salat Jumat telah dikumandangkan maka bersegeralah mengingat
Wahai kaum yang beriman, orang-orang munafik itu bersumpah dengan tujuan membohongi kalian bahwa mereka...adalah orang-orang yang beriman seperti kalian....Padahal sebenarnya mereka bukan termasuk golongan yang beriman kepada Allah.
(Yakni orang-orang yang) menjadi na`at atau badal dari 'orang-orang' yang sebelumnya (berdoa,) "Wahai...Sesungguhnya kami telah beriman) membenarkan-Mu dan rasul-Mu (maka ampunilah semua dosa kami dan lindungilah
Orang-orang musyrik bersumpah dengan sumpah sangat teguh, bahwa jika datang kepada mereka bukti yang...berbentuk materi, seperti yang mereka minta, mereka pasti akan beriman karena bukti itu....Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Sesungguhnya tanda-tanda itu datang dari Allah....Kalian, wahai orang-orang Mukmin, tidak mengerti apa yang telah aku ketahui bahwa jika bukti-bukti itu...datang, mereka tidak akan beriman.
Begitulah peperangan, wahai orang-orang yang beriman....Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah akan mendapatkan hukuman yang lain di hari kiamat berupa
Tidaklah sama antara orang yang buta akan kebenaran dengan orang yang melihat dan mengetahuinya, juga...antara orang yang beriman dan beramal saleh dengan orang yang tidak berbuat baik di dalam berakidah...Tetapi kalian, wahai manusia, sangat jarang mengingatnya.
Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Kami dengan melakukan ketaatan, niscaya Kami akan mengingat
"Berjalanlah kamu, wahai Mûsâ, bersama orang-orang yang beriman kepadamu pada malam hari secara sembunyi-sembunyi
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 136
Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah...Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang
Wahai orang-orang yang beriman, pujilah Allah dengan bermacam pujian yang baik dan perbanyaklah pujian
Wahai orang-orang yang beriman, pujilah Allah dengan bermacam pujian yang baik dan perbanyaklah pujian
Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang musyrik, "Siapakah yang mendatangkan rezeki kalian dari langit...Berikanlah jawaban kepada orang-orang yang diam membisu lantaran sikap keras kepala mereka dengan mengatakan...Kami, orang-orang beriman, dan kalian, orang-orang musyrik, berada pada dua pilihan: petunjuk kesesatan
Sampaikanlah, wahai Rasulullah, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka yang mengikutimu..., agar mereka memaafkan orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan Allah, ketika Dia membalas
Wahai orang-orang yang beriman, berlindunglah kalian dari azab Allah dengan selalu mematuhi-Nya....Hendaknya setiap orang memikirkan apa saja amalan yang dipersiapkan untuk hari esok.
Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, janganlah kalian jadikan kaum yang dimurkai...itu telah berputus asa terhadap negeri akhirat dengan pembalasan dan perhitungan yang ada sebagaimana orang-orang
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 111
Mereka menjawab: Kami telah beriman dan saksikanlah (wahai rasul) bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang
Ingat dan waspadalah kalian, wahai orang-orang yang beriman, bahwa mereka itulah sebenarnya yang berbuat
Wahai Muhammad, sesungguhnya Kami tidak mengutusmu kecuali untuk seluruh umat manusia, sebagai pembawa...berita gembira bagi orang beriman dan pemberi peringatan bagi orang kafir.
Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwa Allah telah mewahyukan kepada para malaikat itu untuk...Kuatkanlah hati orang-orang yang beriman, tunduklah kepada kebenaran dan berjihadlah di jalan Allah....Kami akan menjadikan hati orang-orang musyrik itu dicekam rasa takut dan gentar menghadapi kalian.