Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 an nisa ayat 29 6 Al hujurat ayat 9 7 zakat 8 ali imran 103 9 al baqarah ayat 285 10 tentang kurban 11 Al+hujurat+ayat+13 12 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 13 al qalam ayat 4 14 saba 15 15 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 16 al baqarah ayat 177 17 al mujadalah ayat 11 18 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 19 pendidikan 20 Ali imran 21 angin 22 ali imran 159 23 al baqarah ayat 30 24 al isra ayat 23 25 at tahrim ayat 6 26 tolong menolong 27 ibrahim ayat 7 28 al hajj ayat 7 29 maryam 30 talak 31 Ar rahman 32 surat+38+ayat+72 33 an nisa ayat 63 34 ali imran 104 35 Muslim itu bersaudara 36 luqman ayat 12 37 al mujadilah ayat 11 38 Alat pembelajaran 39 miskin 40 hawa 41 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 42 Rumah 43 beriman kepada allah 44 makanan haram 45 Surah Al Maidah ayat 15-16 46 al maidah ayat 8 47 al baqarah ayat 285 48 al hujurat ayat 13 49 Al baqarah ayat 229 50 Pendidikan islam sebelum menikah 51 an nisa ayat 59 52 Yusuf 87 53 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 54 Waktu 55 ali imran 190 56 surat al araf ayat 54 57 al-hujurat ayat 9 dan 10 58 Cahaya Allah 59 yunus ayat 3 60 al-a'raaf+7 61 at taubah ayat 60 62 al isra ayat 28 63 istri 64 Menuntut ilmu 65 menjual minuman keras 66 amanat 67 upah 68 iman kepada malikat 69 Surah ibrahim 70 an nisa ayat 58 71 ar rad ayat 11 72 at-tahrim ayat 6 73 al+isra+ayat+23 74 tilawah per ayat 75 hadits menghafal al-qur'an sebelum ia baligh 76 surah al maidah ayat 8 77 Terbit 78 Tentang fenomena alam 79 kurban 80 Surah as saba' ayat 44 81 Materi pendidikan islam 82 surat al baqarah 30 83 Isi kandungan surah al a'laa ayat 16 84 adam 85 ali imran 18 86 Surah+as+saba'+ayat+44 87 Al ahzab ayat 56 88 an-nisa ayat 3 89 Besi 90 albaqarah ayat 228 91 qs al hasyr ayat 18 92 Melupakan jasa orang 93 alhadid ayat 7 94 al hijr 19 95 tujuan pengjaran dan pendidikan 96 Tafsir hak anak terhadap orang tua 97 hadits+Imam+Malik+tentang+larangan+suuzzan 98 Tafsir surah yusuf ayat 72 99 riba 100 al+maidah+ayat+122

Hasil pencarian tentang Bani+israil

terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 17
lepaskanlah Bani Israil (pergi) beserta kami".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 54
(Fir'aun berkata): "Sesungguhnya mereka (Bani Israil) benar-benar golongan kecil,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 59
demikianlah halnya dan Kami anugerahkan semuanya (itu) kepada Bani Israil.
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 30
Dan sesungguhnya telah Kami selamatkan Bani Israil dari siksa yang menghinakan,
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 21
dan jika kamu tidak beriman kepadaku maka biarkanlah aku (memimpin Bani Israil)".
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 22
Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah (disebabkan) kamu telah memperbudak Bani Israil".
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 197
Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 53
Dan sesungguhnya telah Kami berikan petunjuk kepada Musa; dan Kami wariskan Taurat kepada Bani Israil
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 49
Dan sesungguhnya telah Kami berikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa, agar mereka (Bani Israil) mendapat
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 90
Dan Kami memungkinkan Bani Israil melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya...tenggelam berkatalah dia: "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani...Israil, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 122
Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Ku-anugerahkan kepadamu dan Aku telah melabihkan
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 18
(dengan berkata): "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Israil yang kamu perbudak).
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 47
Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu dan (ingatlah pula) bahwasanya
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 52
Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa: "Pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Bani...Israil), karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli".
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 78
Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 2
Dan Kami berikan kepada Musa kitab (Taurat) dan Kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israil
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 93
Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 104
dan Kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israil: "Diamlah di negeri ini, maka apabila datang masa berbangkit
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 47
berkata: "Apakah (patut) kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita (juga), padahal kaum mereka (Bani...Israil) adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita?"
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 105
Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani...Israil (pergi) bersama aku".
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
janganlah kamu (Muhammad) ragu menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani...Israil.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 4
Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam Kitab itu: "Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 40
Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 94
kepalaku; sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata (kepadaku): "Kamu telah memecah antara Bani...Israil dan kamu tidak memelihara amanatku".
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 16
Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Bani Israil Al Kitab (Taurat), kekuasaan dan kenabian dan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 108
Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 138
Dan Kami seberangkan Bani Israil ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum...yang tetap menyembah berhala mereka, Bani lsrail berkata: "Hai Musa. buatlah untuk kami sebuah tuhan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 211
Tanyakanlah kepada Bani Israil: "Berapa banyaknya tanda-tanda (kebenaran) yang nyata, yang telah Kami
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 101
sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Musa sembilan buah mukjizat yang nyata, maka tanyakanlah kepada Bani...Israil, tatkala Musa datang kepada mereka lalu Fir'aun berkata kepadanya: "Sesungguhnya aku sangka kamu
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 80
Hai Bani Israil, sesungguhnya Kami telah menyelamatkan kamu sekalian dari musuhmu, dan Kami telah mengadakan