Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 sedekah 3 Zakat 4 Bani israil 5 yahudi 6 Iman 7 palestina 8 niat 9 Puasa syawal 10 Kiblat 11 surat+Ali+'imran+180 12 An-nisa ayat 59 13 kemenangan 14 Asy-Syu’ara ayat 214 15 al baqarah ayat 256 16 Sholat ied 17 Zakat fitrah 18 al maidah ayat 3 19 Ibrahim 20 al-Baqarah ayat 143 21 adil 22 ibrahim+ayat+25 23 al jumuah ayat 10 24 pembelaan qur-an pada hari kiamat 25 al maidah ayat 6 26 Penyakit hati 27 Maryam 28 pamer ibadah 29 Baitul Maqdis 30 ali imran ayat 33 31 Akhir Ramadhan 32 ali imran 103 33 Muhammad 34 Al+ahzab+ayat+31 35 menuntut ilmu 36 Ramadhan 37 as-sajdah+ayat+7 38 kebahagiaan 39 matahari 40 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 41 Bicara yang baik 42 makanan halal 43 Shalat 44 Haram 45 Israil 46 ibrahim+ayat+27 47 Talak 48 al baqarah ayat 275 49 at taubah ayat 7 50 IKHLAS 51 ibrahim+ayat+26 52 Yunus+85 53 ali imran 104 54 Anak yatim 55 ali imran 133 56 Surat Al anbiyah 96 57 riba 58 Dalil Nabi Muhammad di al quran 59 ali imran 112 60 telah aku tinggalkan dua perkara 61 Yunus+87 62 Dikisahkan oleh Anas: Nabi (ﷺ) bersabda, "Dengarkan dan patuhi (pemimpinmu) bahkan jika seorang Etiopia yang kepalanya seperti kismis dijadikan ketua bagimu." 63 al+'imran+ayat+59 64 Surat+Al-maidahh+Ayat+45 65 tafsir yasin ayat 73 66 HADIAH untuk pekerja 67 surat+an+nisa+ayat+19 68 Bintang berjalan 69 Wajah Allah 70 Yunus+88 71 Masjid 72 ali imran 34 73 al imran:54 74 Ali imran 134 75 Jika engkau tanyakan kepada mereka siapa 76 surah+al+maidah+ayat 3 77 al+baqorah+ayat+207 78 surat an-Isrā’ (17) ayat 34 79 al maidah ayat 2 80 muhammad ayat 7 81 Surat Anisa ayat 24 82 Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagimana kamu berpegang dengannya iaitu kitab Allah (al-Qur’an) dan sunnah Nabi-Nya (Sunnah Nabi SAW).” (Hadis Riwayat Imam Malik) 83 nikah 84 As syuura ayat 40 85 surah An-Nur ayat 24 86 hadiah 87 Riya 88 Yunus 57 89 an nisa ayat 32 90 Surat Al-Imron+133 91 yusuf 92 Aisyah 93 Kubur 94 Al baqarah ayat 75 95 Zikir 96 surah yunus 97 +al+qariah+ayat+5 98 Kandungan+hukum+surah+an+nur+ayat+58 99 tentang istiqomah 100 Al an am ayat 95

Hasil pencarian tentang wasiat

Apabila seorang pemberi wasiat itu telah mengutarakan wasiatnya, maka wasiat itu wajib untuk dilaksanakan..., tidak bisa diubah atau diganggu gugat, kecuali jika wasiat itu dirasa tidak adil....Maka, barangsiapa mengubah ketentuan atau merusak wasiat yang adil dan benar sementara ia mengerti perihal...Dalam hal ini si pemberi wasiat telah terbebas dari tanggung jawabnya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Namun jika isi wasiat itu menyeleweng dari keadilan dan jalan lurus yang telah Kami jelaskan, seperti...apabila pemberi wasiat mendahulukan si kaya dari si miskin yang sangat membutuhkan, atau mengabaikan...kekerabatan, lalu ada seorang yang bermaksud baik dan meluruskan persoalan dengan mengajak para penerima wasiat...kembali kepada kebenaran, maka ia tidak berdosa dan Allah tidak akan menghukumnya atas tindakan mengubah wasiat
Semua wasiat yang disebut diatas merupakan keburukan yang dilarang dan sangat dibenci oleh Tuhanmu.
(Barang siapa yang mengubahnya) mengubah wasiat, baik ia sebagai saksi atau yang menyampaikannya (setelah...ia mendengarnya) atau mengetahuinya, (maka sesungguhnya dosanya) maksudnya dosa dari pemalsuan wasiat
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 181
Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah
(Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun) tidak dapat berwasiat (dan tidak pula dapat kembali
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 12
itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat...mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat...saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat
mengistimewakan orang kaya, (lalu didamaikannya di antara mereka) yakni antara yang menyampaikan dan yang diberi wasiat
istri mempunyai anak, maka suami mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat...istri yang lain, maka si istri menerima seperdelapan dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat...menerima sepertiga dari harta yang ditinggalkan, sesudah utang-utangnya dibayar atau setelah dilaksanakan wasiat
Kemudian disebutkan wasiat-wasiat Luqmân kepada anaknya....Di dalamnya juga terkandung wasiat kepada manusia dalam bersikap kepada kedua orangtuanya....Ketiga: Wasiat-wasiat penting yang dimaksudkan untuk menjaga kemurnian akidah dan ketaatan serta perilaku
mereka mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta peninggalan, yakni setelah dipenuhinya wasiat...dari bekas istrimu (maka bagi mereka seperdelapan dari harta peninggalanmu, yakni setelah dipenuhinya wasiat...dalam sepertiga harta) dengan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan (sesudah dipenuhinya wasiat
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 106
beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat
Ayat ini telah dihapus dan diganti dengan ayat tentang waris dan dengan hadis, "Tidak ada wasiat untuk
kebaikan dan menjaga keutuhan masyarakat, kami selanjutnya menetapkan tata aturan hukum berkaitan dengan wasiat
kematian salah seorang di antara kalian, sedang ia hendak berwasiat, hendaknya ada persaksian atas wasiat
mereka berdua) untuk mengajukan tuntutan kepada mereka berdua (dari orang-orang yang berhak) menerima wasiat...tuntutan terhadap kedua saksi itu, bahwa mereka berdua telah berkhianat dengan mengambil sesuatu dari wasiat...Atau kedua saksi itu memberikan wasiat si mayat kepada orang lain yang mereka duga bahwa si mayat berwasiat...Hukum yang menetapkan hak orang-orang yang diberi wasiat telah dinasakh oleh kesaksian para saksi dari
Allah mengisyaratkan ihwal diri-Nya yang pantas untuk dipuji, keingkaran orang-orang musyrik, pemaparan wasiat-wasiat-Nya...dengan ketetapan Allah dalam menetapkan seruan itu, lalu Allah berpesan kepada Nabi dengan beberapa wasiat
Kalian juga diperbolehkan memberikan harta kalian melalui wasiat.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 11
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar
Setelah Kami mengundangkan hukum kisas dan wasiat demi kebaikan sosial sebuah masyarakat dan keluarga
Wasiat yang disebut di atas dinasakh oleh ayat waris dan menunggu selama setahun oleh ayat empat bulan
ini (kecuali) tetapi (kalau kalian mau berbuat baik kepada saudara-saudara kalian seagama) melalui wasiat
Pemilik harta berhak menetapkan wasiat yang baik sepertiga dari harta peninggalan sebagai pengganti dari...Wasiat tidak boleh dilaksanakan bila bermotifkan maksiat atau mendorong berlanjutnya maksiat....Syariat menentukan sepertiga dari harta yang ditinggalkan, bila ada wasiat.
Hal itu kemudian dilarang oleh Islam, dengan hanya memberikan hak wasiat kepada pewaris pada sepertiga
Dan pembagian warisan seperti tersebut di atas itu ialah (setelah) dilaksanakannya (wasiat yang dibuatnya...Dan disebutkannya lebih dulu pemenuhan wasiat daripada pembayaran utang, walaupun pelaksanaannya dibelakangkan
Lalu Nabi Yusuf membawa jenazah ayahnya ke tempat yang diisyaratkannya dalam wasiat dan mengebumikannya
Pada bagian akhir surat ini terdapat beberapa wasiat untuk bersabar, menjauhkan diri dari hal-hal yang
orang-orang Arab yang telah mengharamkan sesuatu kepada diri mereka tanpa bukti dan alasan, dan hukum wasiat
Beberapa prinsip kebajikan juga dijelaskan dalam surat ini, seperti hukum puasa, wasiat, larangan memakan