Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 akal 3 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 4 al maidah ayat 6 5 ilmu 6 ali imran 7 surat+al+hajj+ayat+78 8 Shalat 9 perjanjian 10 ali imran 104 11 riba 12 ali imran 159 13 Luqman 14 yunus 15 Tumbuhan 16 al baqarah ayat 2 17 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 18 almuminun+ayat+gg-100 19 Islam 20 an nisa ayat 58 21 yunus 5 22 an nisa ayat 29 23 Al imran 103 24 Zina 25 Zakat 26 SYAITAN 27 niat 28 al baqarah ayat 30 29 hadits+tentang+menjaga+keturunan 30 Hak dan kewajiban suami istri 31 Surat an naba 32 yunus 57 33 ali imran 145 34 ali imran 110 35 pembunuhan 36 al ahzab ayat 72 37 ali imran 54 38 penyayang 39 pentingnya akal 40 Jalan keluar 41 Tajjwid qs al anfal ayat 30 42 al hujarat ayat 13 43 ALI+IMRAN+159 44 sihir 45 maha pengasih 46 tafsir+ar-rum+ayat+41 47 Surat annisa 48 Al imran 104 49 al hijr 22 50 Belajar 51 kiamat 52 al maidah ayat 3 53 Al anbiya ayat 30 54 ali imran 19 55 al maidah ayat 2 56 al ahzab ayat 21 57 al maidah ayat 8 58 Sholat 59 Makanan halal 60 almuminun+ayat+99-100. 61 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 62 Al Baqarah ayat 1 63 sehat 64 surat+fushshilat+ayat+33 65 luqman 15 66 Surga 67 annisa ayat 29 68 agama yang humanis 69 Alam semesta 70 Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? (Larangan menuhankan/ memperturutkan hawa-nafsu) 71 obat 72 Tafsir+surat+Al-maidah+ayat+45 73 jahe 74 Musa api 75 merusak 76 surat yunus 77 An-Nahl ayat 36 78 an nisa ayat 1 79 Surat al araf 96beserta latinya 80 Al Imran 81 Tafsir Ibnu Katsir almaidah ayat 6 82 maha suci 83 hutang 84 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 85 maryam+93 86 azab 87 surat al rum ayat 39 88 An nahl ayat 78 89 Istri yang ber iman 90 Abu Hurairah RA berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Apabila baginda berselera, baginda memakannya. Dan jika baginda tidak menyukainya, maka baginda meninggalkannya.” - (Muttafaq Ilaih). 91 ali imran 190 92 Sifat sholat 93 ayat 118 94 Ali imran 103 95 Berharap selain kepada Allah 96 perumpamaan 97 ar+rahman+ayat+3 98 masjid 99 ali imran 191 100 ikhlas

Hasil pencarian tentang yunus+92

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ


92. Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
Al Hijr, 92) Lafal Al Jaan di sini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti adalah bermakna jin, dan lafal
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus