Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 Zabur 4 al+baqarah+ayat+165 5 sabar 6 at taubah ayat 105 7 al+maidah+ayat+122 8 surah al a'raf ayat 79 9 Sombong 10 Injil 11 Rezeki 12 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 13 Jibril 14 Zina 15 Zakat 16 al hujurat ayat 13 17 lokasi yang memudahkan 18 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 19 Bumi bulat 20 ali imran ayat 159 21 Ali imran 22 dalil+kitab+Zabur 23 surat+thaha+ayat+125 24 surat+thaha+ayat+126 25 al+maidah+ayat+47 26 Al-Ahzab ayat 33 27 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 28 surah ar-raf ayat 72 29 Arsy 30 Al quran 31 Jihad 32 surah+fathir+ayat+18 33 an nahl ayat 125 34 hr+muslim+288 35 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 36 Surat-ad-dahr-ayat-23 37 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 38 pertengkaran 39 AS+SAJADAH+AYAT+6 40 al+hijr+22 41 ali imran 134 42 al maidah ayat 48 43 Saba' ayat 1 44 Ar rum ayat 41 45 Melindungi 46 al+ikhlas 47 mati 48 AL HASYR AYAT 18 49 ar rum ayat 21 50 kitab+zabur 51 Ayat ayat larangan zina 52 tahrim ayat 6 53 maryam 58 54 motivasi kera 55 surat annisa ayat 29 56 ayat Alquran tentang syuruk 57 Surah yg menceritakan tentang ke sabaran 58 wanita 59 Ali imran 110 60 Ali Imran 92 61 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 62 Al Baqarah ayat 186 63 Laba-laba 64 lebah 65 Al hijr 74 66 an+nisa+ayat+29 67 Al+Baqarah+ayat+287 68 Ali imran 133 69 al-imran 97 70 al ikhlas 71 Hadits Abu Daud Nomor 1335 72 Ayat alquranyg+menceritakan+tentang+ke+sabaran 73 belajar 74 al+hijr+40 75 anjing 76 SURAH AL BAQAARAH AYAT 35 77 Tenggorokan 78 Q.S. Al-Imran/3 : 190-191 79 al maidah ayat 8 80 Perintah membaca Alquran secara tartil 81 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj 82 al+hijr+41 83 amal 84 penetapan harga 85 As al jinn 6 86 Allah runtuhkan sebahagian langit 87 orang-oramg quraisy dahulu menghalangi kaum muslimin 88 Tiang agama 89 Neraka 90 Lohong hitam 91 Hukum+Tajwid+Surat+Al+Hadid+Ayat+21 92 ibadah 93 tanggung jawab 94 janin 95 Kesedihan 96 surat hud 97 yusuf 98 penyakit 99 Berlomba lomba mengumpulkan harta 100 ath-thalaq+ayat+2

Hasil pencarian tentang yunus+26

۞ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ


26. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak (pula) kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
(Nuh 26) kemudian Allah mengabulkan doanya seraya berfirman:
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
Nuh, 26).
Al-Anbiya, 26) (tentu Dia akan memilih apa yang dikehendaki-Nya di antara ciptaan-ciptaan yang diciptakan-Nya
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
[[26 ~ ASY-SYU'ARA' (PARA PUJANGGA) Pendahuluan: Makkiyyah, 227 ayat ~ Surat ini dibuka dengan menyebutkan
Surat ini memuat 111 ayat yang semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26
Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus