Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 dalil+kitab+injil 3 Hadis tentang asmaul husna al wakil 4 asmaul husna 5 Minyak bumi 6 bekerja 7 Injil 8 sabar 9 at taubah ayat 105 10 al-baqarah ayat 216 11 an nisa ayat 59 12 surat an nas 13 Surat Ali Imran ayat 159 14 Keuntungan+jual+beli 15 an nahl ayat 125 16 Wasiat 17 hijrah 18 Yusuf 19 Obat 20 Al-Isro ayat 26-27 21 surat+asyhaf+ayat+2+dan+3 22 ali imran 31 23 Al-Baqarah Ayat 155 24 dalil+kitab+Al Quran 25 Al isra ayat 32 26 ibrahim 27 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 28 al imran 29 zabur 30 ali imran 31 maryam+24 32 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 33 Zakat 34 nasakh tiada pengganti 35 riba 36 Ali imran 110 37 pakaian 38 Ali Imran 185 39 ali imran 159 40 Jinn 41 maryam 58 42 Hadits kitab injil 43 Hari kiamat 44 ibrahim 7 45 al hijr ayat 9 46 az zumar ayat 53 47 Al ikhlas 48 al hujurat ayat 13 49 Saba 50 al+maidah+ayat+48 51 Hadist tentang taat kepada allah 52 maryam+23 53 Sihir 54 Al Baqarah ayat 30 55 wanita 56 Al Maidah ayat 48 57 An najm ayat 39 58 munafik 59 haji 60 Harta 61 tepat waktu 62 putus amal 63 Al-Baqarah ayat 201 64 ali imran 104 65 Peristiwa+hari+kiamat 66 puasa 67 niat 68 Kebajikan 69 Hadis+at+taubah+ayat+105 70 an nahl ayat 97 71 yang belajar al quran dan mengamalkannya 72 Hadits Benda+yang+haram+diperjualbelikan 73 al isra ayat 55 74 Maryam 70 75 luqman+14 76 Al Mujaadilah ayat 13 77 al+baqarah+ayat+256 78 an-nisa+ayat+21 79 Taurat 80 luqman 33 81 al-hujurat ayat 13 82 surat yusuf ayat 42 83 Hati 84 Jual beli yang dilarang 85 al maidah ayat 46 86 Hadits tentang kitab taurat 87 mencela 88 Surah Al Isra Ayat 55 89 surat 3 ayat 5 90 Memaafkan 91 luqman 92 cepat 93 al baqarah ayat 183 94 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 95 hadis tentang manusia 96 musibah 97 saba 28 98 al baqarah ayat 2 99 Wanita keji 100 ILMU

Hasil pencarian tentang yunus+40-41

terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
ucapan mereka (Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang berbilang) hanya 40
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
masa (kepada Musa selama empat puluh malam) maksudnya Kami janjikan akan memberinya Taurat setelah 40
An-Nisa, 40)
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
neraka, kecuali selama hari-hari yang berbilang") maksudnya selama beberapa hari saja, yaitu selama 40
sebelum diciptakannya Adam dan setelah itu baru dibangun pula Masjidilaksa dan jarak di antara keduanya 40
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
Menurut hadis Muslim lamanya kembali itu ialah tujuh tahun sedangkan menurut hadis Abu Daud Ath-Thayalisi 40
("Maka kalau begitu negeri itu) yakni tanah suci tadi (diharamkan atas mereka) memasukinya (selama 40
Hud, 40).
Sekitar 40 pengosongan aliran listrik dalam satu menit--yang, karena cahayanya yang amat terang--dapat
Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus
[[40 ~ GHAFIR (MAHA PENGAMPUN) Pendahuluan: Makkiyyah, 85 ayat ~ Seperti halnya beberapa surat lain,
[[41 ~ FUSHSHILAT (AYAT-AYAT TERPERINCI) Pendahuluan: Makkiyyah, 54 ayat ~ Dalam surat yang diawali dengan
mengizinkan Rasul dan pengikutnya berperang, ayat pertama yang berbicara tentang perang (al-Hajj: 39-41