Paling Sering Dicari

1 hukum 2 memberikan 3 Hewan 4 al maidah ayat 2 5 jaringan tumbuhan 6 Musa 7 Al Isra ayat 36 8 Fenomena bulan 9 ibrahim+ayat+3 10 al isra ayat 55 11 malu 12 HUJAN 13 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 14 Surat+Ibrahim+ayat+24 15 Surat almulk 21 -30 16 kitab+zabur 17 at taubah ayat 105 18 injil 19 Al Imran 130 20 shad ayat 29 21 Bentuk molekul 22 Luqman 23 al maidah ayat 1 24 Al ikhlas 25 zabur 26 AL BAQARAH AYAT 185 27 al hujurat ayat 12 28 ali+imran+31 29 Surat al baqarah ayat 214 30 Memuliakan 31 kitab injil 32 jihad 33 al baqarah ayat 43 34 yunus 35 riba 36 berpikir 37 Hadits Malik Nomor 1501 38 Saba 18 39 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 40 Al Baqarah ayat 30 41 Ibrahim 35 42 albaqoroh ayat 2 43 keadilan 44 aL aNKABUT AYAT 20 45 al baqarah ayat 219 46 ali imran 159 47 tumbuhan 48 kebebasan 49 at taubah ayat 103 50 al isra ayat 9 51 Lebah 52 ali imran 200 53 pisang 54 sabar 55 musim dingin 56 berbuat sukarela 57 ali imran 31 58 al-Maidah ayat 3 59 lapang dada 60 katak 61 maryam 62 Hadits thalaq tiga 63 an nisa ayat 1 64 taurat 65 an nisa ayat 29 66 Al-an'am ayat 82 67 al furqan ayat 1 68 Habitat hewan 69 yunus 24 70 an+nisa+ayat+6 71 Jalut 72 akhlak 73 An nur ayat 31 74 ali+imran+103 75 al baqarah ayat 2 76 marah 77 wanita 78 ali+imran+159 79 surat an-naba' 80 Musibah 81 Thalut 82 harta 83 Ahmad 84 luth 85 Surat sad ayat 24 86 al+qaff+ayat+30 87 Orang gila 88 kitab Taurat 89 Daud 90 Hadis+at+taubah+ayat+105 91 mutiara 92 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 93 Surat Al-An'am Ayat 19 94 al hijr 95 Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 96 HR. Abu Daud. No. 2816 97 As-Shaffat+ayat+22-24 98 surat albaqarah ayat 56 dan artinya 99 surat al najm 100 Binatang

Hasil pencarian tentang zabur

(Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur) yakni kitab Zabur yang telah diturunkan oleh Allah (sesudah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 105
Dan sungguh telah Kami tulis didalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 184
sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamupun telah didustakan (pula), mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 55
sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian (yang lain), dan Kami berikan Zabur
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
Dan Kami berikan Zabur kepada Daud.
dan Kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab) yaitu kitab yang empat; Taurat, Injil, Zabur
sebagaimana kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur.
(Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud karunia dari Kami) berupa kenabian dan Kitab Zabur.
, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman dan Kami datangkan kepada) bapaknya, yakni bapak dari Sulaiman (Daud Zabur
dijadikan-Nya sebagai kekasih-Nya, serta Nabi Muhammad dengan perjalanan isranya (dan Kami berikan kitab Zabur
Alkitab bentuknya mufrad atau tunggal, tetapi makna yang dimaksud adalah jamak yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur