Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 hujan 6 hutang 7 ibrahim 8 Syirik 9 kemudahan 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 rumah 12 ar-rum ayat 21 13 Maryam 14 surah al-maidah ayat 8 15 Disebabkan 16 ibrahim 37 17 Jihad 18 Adam 19 Dua masa 20 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 21 ilmu 22 al isra ayat 36 23 Ikhlas 24 al isra ayat 7 25 al baqarah ayat 275 26 al a'raf ayat 52 27 Jika allah menganugerahi rahmat 28 al ahzab ayat 21 29 cinta 30 Al Isra ayat 73 31 Berdebat 32 matahari 33 puasa 34 Al-Imran (3 : 130) 35 Al-Imran ayat 130 36 hadist tentang perilaku konsumen 37 Hadits Muslim Nomor 3035 38 Surga 39 surat al mujadalah ayat 11 40 miskin 41 surat+al+imranayat+110 42 Ta ha+ayat+14 43 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 44 Manusia 45 Kafir 46 Aliimram+ayat+105 47 Iman 48 sabar 49 al-mukminun+ayat+34 50 Ali imran ayat 191 51 Laut 52 Abu Daud 1397 53 sunat perempuan 54 al+qiyamah+ayat+1-2 55 An Nahl ayat 125 56 Kurang ilmu 57 tafsir al maidah ayat 2 58 Perubahan zat 59 ar rum ayat 56 60 Surat yunus+ayat+8 61 makanan 62 arah 63 perempuan 64 surat saba surah yang ke berapa 65 Membunuh 66 Rezeki 67 surat abasa 68 Surat Al A'raf ayat 157 69 albaqarah ayat 221 70 Al-ikhlas 71 surah al maidah ayat 96 72 atap terpelihara 73 allah sembahlah 74 AN NABA AYAT 7 75 annisa ayat 12 76 empat puluh tahun 77 Mencela pemberian 78 al imran 79 Surah Taha ayat 5 80 az zumar ayat 68 81 surat yasin 82 Ar Rahman 83 QS. IBRAHIM AYAT 37 84 ali imran : 92 85 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 86 al+maidah+ayat+ 83 87 Yusuf ayat 103 88 Gunung-gunung burung-burung daud 89 yunus 99 90 injil 91 ibrahim ayat 7 92 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 93 al qashash ayat 77 94 Dimana dia akan mati 95 surat al-an'am ayat 59 96 ALI IMRAN 159 97 surah al hadid ayat 57:3 98 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil 99 AL Baqarah ayat 286 100 dosa

Hasil pencarian tentang +Surat+Yunus+40+tafsir+

tafsir-deskripsi"> Yakni ingatlah hamba dan rasul Kami Dzunnun, yaitu Yunus bin Mata dengan...Ada yang berpendapat, bahwa Beliau tinggal dalam perut ikan selama 40 hari....

tafsir-deskripsi"> Kepada kaumnya....

tafsir-deskripsi"> Yang dimaksud dengan keadaan yang sangat gelap ialah di dalam perut...

tafsir-deskripsi"> Karena meninggalkan kaumku tanpa izin-Mu.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ

tafsir-deskripsi"> Yaitu unta, sapi, dan kambing....

tafsir-deskripsi"> Untuk manfaat dan maslahat kamu, di antaranya kamu memperoleh kehangatan...

tafsir-deskripsi"> Bisa diternakkan, diambil susunya, dan ditunggangi....

tafsir-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus ayat 5.

tafsir-deskripsi"> Syaikh As Sa’diy berkata, “Surat ini dinamakan pula surat nikmat; karena...Allah Ta’ala menyucikan diri-Nya dari sikap orang-orang musyrikin menyekutukan-Nya.”

tafsir-deskripsi..."> Lihat pula surat Yunus ayat 5.

tafsir-deskripsi"> Baik dalam hal ilmu, amal, keadaan, dan dakwah....

tafsir-deskripsi"> Dalam berdakwah dan dalam menghadapi gangguan yang mereka tujukan kepadamu...

tafsir-deskripsi"> Antara kamu dan kaummu yang mendustakan....

tafsir-deskripsi"> Karena hukum-Nya penuh dengan keadilan yang sempurna....Selesai tafsir surat Yunus dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya.

[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah...Dengan berisikan 109 ayat, surat ini dimulai dengan menerangkan tentang kedudukan Kitab Suci al-Qur'ân...Allah dan ketidakmampuan berhala-berhala atas segala sesuatu, tentang tantangan untuk mendatangkan satu surat...Nabi Hârûn beserta Fir'aun dan Banû Isrâ'îl, kemudian kisah Nabi Yûnus, yang namanya dijadikan tajuk surat...Alif, Lâm, Mîm merupakan huruf-huruf yang digunakan Allah untuk membuka sebagian surat.

tafsir-deskripsi"> Sebelum turunnya azab....

tafsir-deskripsi"> Saat melihat tanda-tanda akan turun azab....

tafsir-deskripsi"> Yakni sampai tiba ajal mereka....Hikmah mengapa selain kaum Yunus dibinasakan adalah karena ketika dihilangkan azab dari mereka, niscaya...mereka kembali berbuat kekafiran, adapun kaum Yunus, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengetahui bahwa

tafsir-deskripsi"> Baik ketetapan qadari maupun syar’i....

tafsir-deskripsi"> Dalam hal bosan dan terburu-buru serta tidak sabar terhadap sikap kaumnya...melakukan undian untuk melempar penumpangnya agar perahu tidak tenggelam, ternyata undian jatuh menimpa Yunus..., maka Yunus melempar dirinya ke laut dan ia pun ditelan oleh ikan besar....termasuk orang-orang zalim.” Maka Allah mengabulkan doanya, ikan yang menelannya pun memuntahkan Yunus

tafsir-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

tafsir-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

tafsir-deskripsi"> Sebab Yunus tercela ialah karena dia lari meninggalkan kaumnya tanpa izin

tafsir-deskripsi"> Karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala merahmatinya, maka Dia mencampakkan Yunus

tafsir-deskripsi"> Ini adalah pujian Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada hamba dan Rasul-Nya...yunus bin Mata ‘alaihis salam sebagaimana Dia memuji saudara-saudaranya dari kalangan para rasul dengan

tafsir-deskripsi"> Agar hujjah menjadi tegak terhadap orang-orang yang meyelisihi, dan tidak...

tafsir-deskripsi"> Ayat ini seperti firman Allah Ta’ala di surah Yunus: 97: “Meskipun

terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan

tafsir-deskripsi"> Karena kalimat yang diucapkannya itu....

tafsir-deskripsi"> Yakni sebagaimana Kami telah menyelamatkan dia....

tafsir-deskripsi"> Maksudnya, dari penderitaan mereka ketika mereka berdoa memohon pertolongan...deritanya dan meringankannya karena keimanan yang ada dalam dirinya sebagaimana yang Dia lakukan terhadap Yunus

[[21 ~ AL-ANBIYA' (NABI-NABI) Pendahuluan: Makkiyyah, 112 ayat ~ Surat yang termasuk kelompok surat Makkiyyah...dan diturunkan setelah surat Ibrâhîm ini mengandung seratus dua belas ayat....Surat ini diawali dengan penjelasan mengenai hari kiamat yang semakin mendekat, sementara orang-orang...Selanjutnya, dalam surat ini Allah menjelaskan keagungan ciptaan-Nya dan keajaiban langit dan bumi....Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus

tafsir-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang Yunus, bahwa Dia pernah...

tafsir-deskripsi"> Yang dimaksud dengan lari di sini ialah pergi meninggalkan kewajiban...

tafsir-deskripsi"> Kapal tersebut penuh oleh penumpang dan barang-barang sehingga bebannya

[[78 ~ AN-NABA' (BERITA BESAR) Pendahuluan: Makkiyyah, 40 ayat ~ Dalam surat ini ditegaskan kebenaran...Surat ini kemudian ditutup dengan peringatan dan ancaman akan datangnya hari yang menakutkan ini.]]
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
[[75 ~ AL-QIYAMAH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 40 ayat ~ Surat mulia ini berbicara tentang hari...Kemudian surat ini memuat ihwal jaminan yang akan diberikan Allah kepada Rasulullah saw. bahwa Dialah...Surat ini diakhiri dengan memaparkan beberapa bukti yang menguatkan kebenaran hari kebangkitan.]]
[[75 ~ AL-QIYAMAH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 40 ayat ~ Surat mulia ini berbicara tentang hari...Kemudian surat ini memuat ihwal jaminan yang akan diberikan Allah kepada Rasulullah saw. bahwa Dialah...Surat ini diakhiri dengan memaparkan beberapa bukti yang menguatkan kebenaran hari kebangkitan.]]
[[75 ~ AL-QIYAMAH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 40 ayat ~ Surat mulia ini berbicara tentang hari...Kemudian surat ini memuat ihwal jaminan yang akan diberikan Allah kepada Rasulullah saw. bahwa Dialah...Surat ini diakhiri dengan memaparkan beberapa bukti yang menguatkan kebenaran hari kebangkitan.]]
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus

tafsir-deskripsi"> Tiupan ini adalah tiupan sangkalala yang kedua, di mana dengan tiupan ini...Jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua adalah 40, sebagaimana disebutkan dalam hadits....Wallahu a’lam, apakah 40 tahun, 40 bulan atau 40 hari.

(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth

tafsir-deskripsi"> Mereka mengingkari penyembahan mereka kepadanya, lalu berhala-berhala itu...Al Anbiyaa’: 98)

tafsir-deskripsi"> Yakni seperti itulah kesesatan yang mereka pegang...Yunus: 66) Hal ini ditunjukkan pula oleh firman Allah Ta’ala, “Dan siapakah yang lebih sesat daripada

terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus

tafsir-deskripsi"> Yakni darah yang beku setelah berlalu 40 hari....

tafsir-deskripsi"> Setelah berlalu 40 hari....

tafsir-deskripsi"> Dengan meniupkan ruh ke dalamnya, sehingga yang sebelumnya makhluk mati...

tafsir-deskripsi"> Semua ciptaan-Nya baik, namun manusia adalah yang terbaiknya.