Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 yunus 99 3 saba 46 4 al baqarah ayat 36 5 al baqarah ayat 256 6 al imran 159 7 kebebasan berekspresi 8 ali imran ayat 159 9 al-maidah ayat 2 10 ali+imran+159 11 at taubah ayat 71 12 surat yunus ayat 99 13 Al Hujurat ayat 13 14 saba' 46 15 ali imran 16 yunus ayat 99 17 saba ayat 46 18 kebebasan 19 ibrahim 7 20 YUNUS 21 Ali imran 14 22 ilmu pengetahuan 23 surat al baqarah ayat 256 24 as saba 46 25 ali imran 191 26 Berpikir 27 Surah al- baqarah ayat 36 28 al hajj ayat 41 29 an nisa ayat 1 30 jual beli 31 Anisa ayat 118 32 al maidah ayat 2 33 saba 34 SABA+46 35 Al ikhlas 36 Anisa+ayat+118 37 al imran ayat 159 38 Qs. Attin ayat 4 39 pemimpin 40 al-hajj ayat 41 41 al mujadalah ayat 11 42 Surah+An+Nisa+Ayat+26 43 surat saba ayat 46 44 ali imran 12 45 maryam 46 Al Furqan ayat 74 47 rezeki 48 surat at taubah ayat 71 49 ibrahim 50 Surah Ali Imran 214 51 Sabar 52 an najm ayat 39-42 53 al-baqarah ayat 256 54 al-baqarah ayat 36 55 ali imran 103 56 al baqarah ayat 170 57 An Nahl ayat 5 58 Surat Al hajj ayat 41 59 Arab 60 Ali Imran 185 61 ali imran 31 62 An+Nahl+ayat+6 63 al baqarah ayat 3 64 kebebasan musyawarah 65 surat al baqarah ayat 36 66 Surat Ibrahim ayat 7 67 al mujadilah ayat 11 68 Syirik 69 surat saba' ayat 46 70 kurban 71 Ar rahman 72 Ali Imran ayat 19 73 QS. Al-Hajj ayat 41 74 QS Saba' ayat 46 75 asy-Syura ayat 38 76 Menuntut ilmu 77 Langit bumi 78 al-baqarah ayat 170 79 at taubah ayat 122 80 Menjaga 81 ar rum ayat 21 82 pendidikan 83 Al ahzab ayat 36 84 Surat yusuf 85 kemaslahatan 86 Darah 87 al bayyinah ayat 8 88 al kafirun ayat 6 89 qs yunus 99 90 QS saba ayat 46 91 luqman 14 92 ali imran 13 93 Hadits Ahmad Nomor 17398 94 Asbabunnujul turunya surat Al_Baqoroh ayat 37 95 kedudukan wanita 96 luqman 17 97 AL+najm+ayat+23 98 manusia 99 Ibrahim ayat 34 100 Surah al- baqarah ayat 36\

Hasil pencarian tentang AKAL

terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 6
yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Mereka yang meminumnya tidak akan merasa pusing dan mabuk, dan tidak akan hilang akal.
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 4
Dan bahwasanya: orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan (perkataan) yang melampaui batas
Mereka berkata, "Kamu hanyalah salah seorang yang dipengaruhi oleh kekuatan sihir, sehingga akal sehatnya
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 67
Hud herkata "Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikitpun, tetapi aku ini adalah utusan dari
Tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam)
(Yaitu orang-orang yang terbenam di dalam kebodohannya) di dalam kebodohan yang menutupi akal mereka
selain Allah--berupa berhala dan manusia--tanpa suatu bukti pun yang didapat dari kitab suci maupun akal...Orang-orang musyrik yang menganiaya diri mereka dan merendahkan posisi akal, kelak di hari kiamat tidak
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 28
menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya: (Itulah Tuhanmu) jika kamu mempergunakan akal
Sangatlah tidak masuk akal jika Allah mempunyai anak.
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 37
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal
berkata seperti itu, sesungguhnya kalian telah mendatangkan sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal
Tidak dapat diterima akal dan tidak akan sampai hati, seorang nabi yang menerima wahyu dan ilmu pengetahuan...Yang dapat diterima akal dan sesuai dengan kenyataan adalah bahwa nabi meminta oang lain menyembah Allah
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 66
yang kafir dari kaumnya berkata: "Sesungguhnya kami benar benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 94
Mesir) berkata ayah mereka: "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal
Orang-orang yang tidak menggunakan akal pikiran mereka dan mengikuti bisikan setan itu, tempat kembalinya
kemudahan-kemudahan pada manusia dan perintahkan mereka berbuat kebajikan yang dipandang baik oleh akal
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 18
Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 58
Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal.
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 10
menyediakan bagi mereka azab yang keras, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang mempunyai akal
menguasai Timur dan Barat dan apa yang di antara keduanya -itulah Rabb kalian, jika kalian mempergunakan akal
Para tokoh dan pemuka mereka berkata, "Kami memandangmu dalam keadaan lemah akal karena menyerukan hal
Yang mempunyai pendapat dan akal yang cerdas.
Yang mempunyai pendapat dan akal yang cerdas.
yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal
Juga memohon doa kepada selain Allah yang bahayanya--berupa perusakan akal pikiran dan penguasaan takhayul
(tidak berpenyakit gila) bukanlah kurang akal (tidak lain) (dia hanyalah seorang pemberi peringatan lagi
(Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan) maksudnya orang yang bodoh di
Hûd menjawab, "Wahai kaumku, tidak ada padaku kelemahan akal dalam seruan yang aku bawa.
Sesungguhnya yang demikian ini tidaklah masuk akal."