Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 ibrahim 7 Syirik 8 hutang 9 ar-rum ayat 21 10 rumah 11 Maryam 12 kemudahan 13 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 14 Jihad 15 Adam 16 Dua masa 17 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 18 surah al-maidah ayat 8 19 Disebabkan 20 ibrahim 37 21 al baqarah ayat 275 22 cinta 23 miskin 24 Al Isra ayat 73 25 surat+al+imranayat+110 26 Ta ha+ayat+14 27 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 28 Kafir 29 Aliimram+ayat+105 30 Surga 31 sabar 32 al-mukminun+ayat+34 33 ilmu 34 surat al mujadalah ayat 11 35 al isra ayat 36 36 Manusia 37 Iman 38 Jika allah menganugerahi rahmat 39 Ikhlas 40 al isra ayat 7 41 al a'raf ayat 52 42 al ahzab ayat 21 43 Berdebat 44 matahari 45 puasa 46 Al-Imran (3 : 130) 47 Al-Imran ayat 130 48 hadist tentang perilaku konsumen 49 Hadits Muslim Nomor 3035 50 Tentang kematian 51 surah al Maun beserta terjemahan 52 surah yusuf 65 53 Gunung-gunung burung-burung daud 54 permainan 55 berlayar 56 Saba 13 57 ayat al-Baqarah 219 58 injil 59 surat an nazi'at 60 berserah diri 61 Nikah 62 surat Toha ayat 14 63 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil 64 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 65 al baqarah ayat 269 66 Susah payah 67 Metode pendidikan 68 Bahasa kaumnya 69 al jumuah ayat 10 70 keinginan berhasil 71 Gelap 72 AL Hasyr ayat 7 73 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 74 maryam ayat 30-35 75 al-baqarah ayat 164 76 al anam ayat 83 77 Hud ayat 5 tema apa 78 surat al-zalzalah 79 ayat+menyembunyikan+ilmu 80 Ditanya 81 durhaka 82 pikun dan beruban 83 Dongeng 84 Zina 85 Tanah 86 Surat Al-Baqarah Ayat 256 87 surah al kautsar ayat 1-3 88 al ikhlas 89 al bayyinah ayat 5 90 dalil hidayah 91 Perubahan zat 92 Ali imran ayat 191 93 Laut 94 Abu Daud 1397 95 al+qiyamah+ayat+1-2 96 Kurang ilmu 97 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 98 Surat Ali imran ayat 64 99 ar rum ayat 56 100 Surat Al Kahfi ayat 97

Hasil pencarian tentang AL+IKHLAS

Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân ini dengan memerintahmu untuk melakukan kebenaran....Oleh karena itu, beribadahlah kamu hanya kepada Allah dengan penuh ikhlas.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Orang-orang munafik itu, jika mendengar suatu ayat al-Qur'ân yang diturunkan kepadamu--yang mengajak...beriman kepada Allah secara ikhlas dan mengajak berjihad bersama Rasulullah--orang-orang kaya dan orang-orang
Sesungguhnya al-Qur'ân itu benar-benar dapat memberikan perlindungan bagi jiwa dari godaan dan bisikan...kehidupan yang baik di dunia dan kahirat, niscaya akan Kami tunjukkan jalannya, yaitu dengan membaca al-Qur'ân...Jika kalian hendak membacanya maka mulailah dengan doa yang ikhlas, agar Allah Swt. membebaskan dirimu
tafsir-deskripsi"> Oleh karena ayat tersebut membuat seseorang sadar, dan kesadaran mengharuskan seseorang berbuat ikhlas...kepada Allah, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala lanjutkan dengan perintah berbuat ikhlas....

-deskripsi"> Yakni dengan berbuat ikhlas dalam beribadah dan dalam taqarrub (pendekatan...Ikhlas artinya membersihkan niat karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala dalam semua ibadah baik yang wajib...hanya karena ada celaan orang yang mencela, karena memang orang-orang kafir tidak suka sekali dengan ikhlas
itu berisikan pelajaran dan nasihat yang dapat menerangi orang-orang yang berakal dan menyadari bahwa al-Qur'ân...kebenaran dan kepada jalan yang lurus, dan membuka pintu rahmat bagi orang-orang yang beriman dengan tulus ikhlas..., yang mau mengambil petunjuk dari al-Qur'ân itu.
[[108 ~ AL-KAUTSAR (NIKMAT YANG BANYAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 3 ayat ~ Dalam surat ini, Allah menganugerahi...banyak dan nikmat yang besar di dunia dan akhirat dan memintanya untuk selalu melaksanakan salat dengan ikhlas
Ingatlah wahai Banû Isrâ'îl ketika Kami memfirmankan kepada kalian, "Masuklah ke dalam kota besar (Bayt al-Maqdis...Barangsiapa yang melakukannya dengan ikhlas, tentu akan Kami ampuni segala kesalahan-kesalahannya.

-deskripsi"> Yakni kepada kitab ini (Al Qur’an) dan kepada semua yang wajib diimani...Mereka juga membenarkannya dengan amal saleh yang mencakup ikhlas dan mutaba’ah (mengikuti rasul).
Apakah orang yang menjalani kehidupan dengan petunjuk Tuhan, dan mencari kebenaran secara ikhlas dengan...didukung saksi kebenaran dari Allah yang ada pada zamannya, berupa al-Qur'ân, dan yang ada sebelumnya...Maka janganlah kamu, wahai Nabi, menyangsikan kebenaran al-Qur'ân yang Allah turunkan ini, satu kitab
Sikap ikhlas berserah diri kepada Allah berarti ikhlas kepada Pencipta dan Pemilik alam semesta.
-deskripsi"> Yakni tidak membersihkan dirinya dengan tauhid dan ikhlas kepada Allah,...Mereka tidak berbuat ikhlas kepada Allah dengan tauhid dan shalat, serta tidak memberi manfaat kepada
-deskripsi"> Di samping keadaan Al Qur’an seperti yang sudah dijelaskan, Allah Subhaanahu...wa Ta'aala menambahkan penjelasan tentang kesempurnaannya dengan menyebutkan orang yang diturunkan Al...'alaihi wa sallam, di mana Beliau adalah manusia yang paling mulia, sehingga dapat diketahui bahwa Al...

-deskripsi"> Oleh karena Al Qur’an turun dengan membawa kebenaran untuk membimbing...tampak (yang terkait dengan anggota badan) maupun syariat yang tersembunyi (terkait dengan hati) dengan ikhlas
Lalu Allah menerima korban Hâbîl karena keikhlasannya, dan tidak menerima korban Qâbîl karena ia tidak ikhlas...menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima suatu perbuatan selain dari orang-orang yang bertakwa dan ikhlas
membenarkan hukum-hukum yang disyariatkan, tetap dalam ketakutan kepada Allah di setiap masa, tulus ikhlas...Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatannya sesuai dengan tingkat keikhlasan
-deskripsi"> Bahkan yang masuk surga adalah orang yang berbuat ikhlas kepada Allah dan...Berdasarkan ayat ini, yang berhak masuk surga adalah orang yang ikhlas dan mengikuti Rasulullah shallallahu
Beliau berbuat syirk dan memberitahukan buruknya perkara itu, maka Dia memerintahkan Beliau berbuat ikhlas...juga berhak disyukuri atas nikmat-nikmat-Nya yang terkait dengan agama seperti taufiq untuk berbuat ikhlas
Al Israa’: 33) dan ayat, “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja ...dst.”...€™: 93) Maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas, ia menjawab, “Ketika turun ayat yang ada dalam surah Al.../p>-deskripsi"> Yakni amal yang diperintahkan syari’ (Allah dan Rasul-Nya) dengan ikhlas...Hasan Al Basri berkata, “Allah merubah mereka yang sebelumnya amal buruk menjadi amal saleh, yang...sebelumnya syirk menjadi ikhlas dan yang sebelumnya berbuat zina menjadi menikah, dan yang sebelumnya
Tetapi, hamba-hamba Allah yang ikhlas terhindar dari apa yang dilakukan orang-orang kafir itu.
Orang-orang yang dibuat ikhlas tersebut akan mendapat rezeki yang telah ditentukan oleh Allah pada hari
Disebutkan kata "berpegang teguh kepada Allah dan berbuat ikhlas" setelah kata memperbaiki diri meskipun...benar-benar berpegang teguh kepada Allah, kembali dan meminta kepada-Nya agar disingkirkan serta berbuat ikhlas
Katakan, "Aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh ikhlas dan tulus murni, tanpa ada kesyirikan
-deskripsi"> Seperti inilah infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang ikhlas, Allah
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 105
dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu
Kecuali hamba-hamba Allah yang telah dibuat ikhlas. Sesungguhnya mereka tidak akan merasakan azab.
-deskripsi"> Dari tauhid dan ikhlas sebagai hukuman karena mengingkari ayat-ayat Allah

-deskripsi"> Dengan mentauhidkan (mengesakan) Allah Ta’ala dan beribadah ikhlas...Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
-deskripsi"> Ayat ini merupakan taqrir (penguatan) perintah untuk berbuat ikhlas (beribadah...hanya kepada Allah dan ikhlas dalam menjalankannya), sekaligus untuk menerangkan bahwa Allah Subhaanahu...p>-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan tauhid dan berbuat ikhlas...p class="tafsir-deskripsi"> Keputusan-Nya nanti adalah Dia akan memasukkan orang-orang yang berbuat ikhlas
(Dan) aku diperintahkan ("Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas) dalam keadaan cenderung
-deskripsi"> Dengan demikian, mereka tidak berbuat ikhlas kepada Allah dengan melaksanakan
dan mengampuni dosa hamba yang dikehendaki-Nya, apabila ia kembali dari perbuatan dosanya itu dengan ikhlas