Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 ilmu 5 akhlak 6 Menuntut ilmu 7 Sabar 8 Etika murid kepada guru 9 ali imran 10 kejadian manusia 11 shalat 12 iblis 13 al jaatsiyah ayat 13 14 al maidah ayat 3 15 an nahl ayat 125 16 ali imran 159 17 Sholat 18 muhammad 10 19 al hujurat ayat 13 20 jujur 21 al maidah ayat 2 22 sedekah 23 akal 24 luqman 13 25 jual beli 26 al+anam+ayat+1 27 Pasar modal 28 al ahzab ayat 21 29 an-nisa ayat 19 30 Zakat 31 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 32 luqman 33 Dosa 34 taubat 35 amanat 36 saba 19 37 Hadist Bukhori dan muslim 38 haji 39 Al baqarah ayat 2 40 Pohon 41 an nisa ayat 59 42 yunus 10 43 al ikhlas 44 al baqarah ayat 282 45 Agama 46 al- Baqarah ayat 195 47 jihad 48 an-nahl ayat 90 49 ali imran 190 50 Al-an'am ayat 165 51 al maidah ayat 1 52 al-Furqan ayat 67 53 nikah 54 at taubah ayat 71 55 Ibrahim+ayat+34 56 ar rum ayat 30 57 surah hud ayat 61 58 nafas 59 at tahrim ayat 6 60 an+nisa+ayat+59 61 al mujadilah ayat 11 62 al baqarah ayat 30 63 Surah al baqarah ayat 30 64 Ziarah kubur 65 maha lembut 66 al ikhlas ayat 1 67 AL ISRA AYAT 23 68 al ankabut ayat 45 69 Takwa 70 al baqarah ayat 21 71 AL HUJURAT AYAT 10 72 an nur ayat 2 73 al-ikhlas 74 lebih dari 75 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 76 Masjid 77 At taubah ayat 36 78 Mengurus 79 yunus 41 80 surat Yunus ayat 57 81 Ibrahim 7 82 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 83 al maidah ayat 90 84 al imran 85 Hud ayat 61 86 Takdir 87 ali Imran 64 88 Tentang bersi 89 muslim, bab pakaian (2125) 90 surat ali imran ayat 159 91 an nisa ayat 29 92 surat quraisy 93 musibah 94 Al-A'raf ayat 31 95 ibrahim 32-33 96 al Baqarah ayat 155 97 hud ayat 13 98 fikiran 99 ar rahman 35 100 Injil

Hasil pencarian tentang Adab+dan+akhlak

Rukuk dan sujudlah kalian) salatlah kalian (dan sembahlah Rabb kalian) tauhidkanlah Dia (dan perbuatlah...kebaikan) seperti menghubungkan silaturahim dan melakukan akhlak-akhlak yang mulia (supaya kalian mendapat
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 46
Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka) akhlak yang tinggi yaitu
(Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak) lafal Tastaktsiru dibaca...Hal ini khusus berlaku hanya bagi Nabi saw. karena sesungguhnya dia diperintahkan untuk mengerjakan akhlak-akhlak...yang paling mulia dan pekerti yang paling baik.
(Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam) seorang penghulu yang menjadi panutan dan di dalam dirinya...terkandung semua akhlak yang baik (lagi patuh) sangat taat (kepada Allah dan hanif) cenderung kepada...(Dan sekali-kali dia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.)
kalian (jika kalian berpaling) memalingkan diri dari iman (kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan...memutuskan hubungan kekeluargaan) maksudnya, kalian akan kembali kepada akhlak jahiliyah, yaitu gemar...mengadakan kerusakan dan peperangan.
(Sesungguhnya Kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi) yaitu...manusia kepada negeri akhirat) atau alam akhirat; maksudnya mengingatkan manusia kepada hari akhirat dan
menurunkan kepadamu pakaian) Kami telah menciptakannya untuk kamu (untuk menutupi) guna menutupi (auratmu dan...(Dan pakaian takwa) yakni amal saleh dan akhlak yang baik; dengan dibaca nashab karena diathafkan kepada...lafal libaasan, dan dibaca rafa' sebagai mubtada sedangkan khabarnya ialah jumlah berikut ini (itulah
Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân berbicara tentang hukum-hukum alam dan...Dalam kisah-kisah tersebut dijelaskan banyak masalah menyangkut akidah, hukum dan akhlak....Sisi-sisi lain kesesatan dan penyelewengan Banû Isrâ'îl. b....Petunjuk bagaimana menyikapi kemenangan dan kekalahan. f....Balasan dari Allah berlaku umum, untuk laki-laki dan perempuan. h. Jalan menunju kemenangan.
(Allah telah membuat) bagi orang yang musyrik dan orang yang bertauhid (perumpamaan yaitu seorang laki-laki...milik beberapa orang yang berserikat dalam perselisihan) yaitu mereka terlihat di dalam persengketaan dan...akhlak mereka sangat buruk (dan seorang budak laki-laki yang menjadi milik penuh) milik sepenuhnya (
Ayat selanjutnya menjelaskan hak-hak Rasulullah saw. untuk ditaati dan dicinta, dan hak-hak istri Rasulullah...untuk dihormati dan dimuliakan....Di samping itu, surat ini menyebutkan beberapa adab sopan santun yang harus dilakukan oleh istri-istri...Ayat-ayat lain berisi penjelasan tentang aturan dan etika yang harus dipegang teguh saat berkunjung dan...Jangan berkompromi untuk menerima pendapat orang-orang kafir dan orang-orang munafik.
Ibrâhîm dan anaknya Kami berikan keberkahan dan kebaikan di dunia dan akhirat....Di antara anak keturunannya ada yang berbuat baik dengan keimanan dan ketaatan, dan ada pula yang menzalimi...diri sendiri dan jelas-jelas tersesat karena kekafiran dan kemaksiatan yang dilakukannya.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 35
Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan...perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang...sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan...perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan...yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 12
dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 13
dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa)....Dan ia adalah seorang yang bertakwa,
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 80
Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang (mengatur) pertukaran malam dan siang.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 27
Dan Kami anugrahkan kepda Ibrahim, Ishak dan Ya'qub, dan Kami jadikan kenabian dan Al Kitab pada keturunannya..., dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia; dan sesungguhnya dia di akhirat, benar-benar termasuk
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 38
dan (Kami binasakan) kaum 'Aad dan Tsamud dan penduduk Rass dan banyak (lagi) generasi-generasi di antara
(Yang mengumpulkan) dapat dibaca Jama'a dan Jamma'a (harta dan menghitung-hitungnya) dan menjadikannya...sebagai bekal untuk menghadapi bencana dan malapetaka.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 33
dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang...Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya....Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 64
Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka...pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak...dan beri janjilah mereka....Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 46
Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi...gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 73
sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki...dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan....Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(Dan sesungguhnya benar-benar Kamilah yang menghidupkan dan mematikan dan Kami pula yang mewarisi) yang...tetap hidup dan mewarisi semua makhluk.
(Dan kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi) maksudnya perbendaharaan-perbendaharaan hujan, rezeki...dan tumbuh-tumbuhan (dan kepada Allahlah kembali) semua makhluk.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 205
Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan...suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.
(Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari...) dan tempat-tempat terbenamnya pada setiap harinya, yaitu arah Timur dan arah Barat.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 22
Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata: "Inilah...yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita"....Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya....Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan.
Sesungguhnya Allah yang telah menciptakan dan mendidikmu, wahai Rasulullah, adalah banyak ciptaan- Nya...dan Dia Maha Mengetahui keadaanmu dan keadaan mereka....Dia pantas untuk kamu serahi urusanmu dan urusan mereka, dan hal-hal yang lebih baik buat kamu dan mereka
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 44
Dan difirmankan: "Hai bumi telanlah airmu, dan hai langit (hujan) berhentilah," dan airpun disurutkan..., perintahpun diselesaikan dan bahtera itupun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan: "Binasalah
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 8
dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan...Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.