Paling Sering Dicari

1 Sabar 2 q.s al-furqan ayat 63 3 Surat+Al+Baqarah+ayat+267 4 Berfikir 5 tumbuhan 6 Hikmah hadis tentang keutamaan tangan diatas daripada tangan di bawah 7 al ikhlas 8 Bidadari 9 Mencuri 10 al hujurat ayat 13 11 ali imran 12 al imran 31 13 Luqman 14 ikhlas 15 amanat 16 Bintang 17 al maidah ayat 8 18 q.s yunus 105 19 hutang 20 Surat Al Baqarah ayat 267 21 ibrahim 52 22 tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas 23 al ahzab ayat 21 24 istri 25 Ilmu 26 surat al anbiya ayat 30 27 Ali Imran ayat 159 28 Surat-ad-dahr-ayat-23 29 tolong menolong 30 al maidah ayat 2 31 surah an najmu ayat 3-4 32 Surga 33 al imran 159 34 Luqman ayat 20 35 Surat Luqman Ayat 14 36 Zina 37 yunus 57 38 Ar Rahman 39 yusuf 111 40 ridha 41 Tanah 42 Gempa 43 Surat+At+Takatsur+ayat+1 44 hadits abu daud 45 AL HIJR 9 46 Ibrahim ayat 7 47 Al-Hujurat ayat 11 48 Al Luqman ayat 14 49 Surat+Al+An+am+152 50 Surat+At+Takatsur+ayat+2 51 rezeki 52 luqman 18 53 at-taubah+ayat 3 54 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 55 Surat+At+Takatsur+ayat+3 56 al alaq ayat 1-5 57 Al-Baqarah ayat 247 58 Ali imran 104 59 al-baqarah ayat 188 60 an+nur+ayat+59 61 Hari kebangkitan 62 malu 63 Syariat 64 al isra ayat 55 65 Hujan 66 an+nur+ayat+60 67 ali imran 159 68 ali imran 31 69 zakat 70 al ahzab ayat 49 71 surat an nahl ayat 64 72 al maidah ayat 90 73 Surah+Al+Mulk+ayat+30 74 Al-Ma'un ayat 1-3 75 Makan 76 al imran 77 al imron ayat 103 78 an+nur+ayat+61 79 ali+imran+ayat+159 80 Sholat 81 ali imran 110 82 Al isra ayat 23 83 An Nahl ayat 97 84 quraisy 85 Surah alkahfi ayat 60 86 Surat al hadid ayat 7 87 Surat al luqman ayat 14 88 luqman ayat 13 89 nikah 90 Surat+Al-Mukminun+ayat+12 91 Al bayyinah ayat 5 92 Cinta tanah air 93 surah+yusuf ayat 87 94 Ali imran 141 95 Ali+Imran+ayat+134 96 pertengkaran 97 Jihad 98 ar rad ayat 11 99 Babi 100 surat ibrahim ayat 27

Hasil pencarian tentang Agama

terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 92
Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 52
Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka
(dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya) Dialah yang meninggikan agama-Nya...(atas segala agama) semua agama yang berbeda dengan agama-Nya (walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai
(Maka hadapkanlah) hai Muhammad (wajahmu dengan lurus kepada agama Allah) maksudnya cenderungkanlah dirimu...yakni agama-Nya....Makna yang dimaksud ialah, tetaplah atas fitrah atau agama Allah....(Tidak ada perubahan pada fitrah Allah) pada agama-Nya....(Itulah agama yang lurus) agama tauhid itulah agama yang lurus (tetapi kebanyakan manusia) yakni orang-orang
(Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya) agama...yang hak itu (terhadap semua agama) atas agama-agama yang lainnya.
(Dan Ibrahim telah mewasiatkan) maksudnya agama itu....Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu) yakni agama Islam, (maka janganlah kamu mati kecuali...dalam menganut agama Islam!")...Artinya ia melarang mereka meninggalkan agama Islam dan menyuruh mereka agar memegang teguh agama itu
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 85
Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya
terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 9
Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di...atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci.
Dia juga mengutusnya dengan membawa agama Islam, agama kebenaran, untuk dimenangkan atas agama-agama
(Dialah Yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya)...maksudnya menjadikannya berada di (atas segala agama-agama) yakni di atas semua agama yang bertentangan
(Sesungguhnya ini) agama Islam atau agama tauhid ini (adalah agama kalian) hai orang-orang yang diajak...Maksudnya, kalian wajib memeluknya (agama yang satu) lafal ayat ini berkedudukan menjadi Hal yang bersifat
penyempurnaan cahaya-Nya dengan mengutus rasul-Nya (Muhammad) dengan membawa bukti-bukti yang jelas dan agama...kebenaran (Islam) agar agama ini terangkat tinggi melebihi semua agama sebelumnya....Sungguh Allah pasti akan memenangkan agama-Nya walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai hal itu.
Sesungguhnya Aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus) kemudian dijadikan badal (yaitu agama...yang benar) agama yang lurus (agama Ibrahim yang lurus dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang
Sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kalian untuk menyampaikan agama yang benar dan aku dapat dipercaya...untuk menyampaikan agama ini.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 13
Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang...wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama...Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya....Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang
Agama Ibrâhîm jauh dari agama-agama sesat, dan ia bukan orang musyrik."
Apakah mereka menginginkan agama lain selain agama Muhammad, yang juga merupakan agama seluruh nabi,...yaitu satu-satunya agama Allah, Tuhan yang seluruh isi langit dan bumi tunduk kepada-Nya baik secara
(Jikalau Rabbmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu) pemeluk agama yang satu (tetapi...mereka senantiasa berselisih pendapat) dalam masalah agama.
Orang-orang Yahudi berkata kepadamu, "Jadilah kamu penganut agama Yahudi agar kalian mendapat petunjuk...Sanggahlah pernyataan mereka dan katakan, "Kami tidak akan menjadi pengikut agama Yahudi atau Nasrani..., sebab kedua agama itu telah diubah, dan diselewengkan dari pokok-pokok ajaran yang sesungguhnya dan...dicemari oleh kesyirikan sehingga amat jauh dari agama Ibrâhîm....Kami hanya akan menjadi pengikut agama Islam yang menghidupkan ajaran Ibrâhîm secara murni dan suci."
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 28
Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap...semua agama.
Dialah Yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk yang benar dan agama Islam agar dimenangkan-Nya...atas semua agama.
Ibrâhîm a. s. sama sekali bukan penganut agama orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani....Ia jauh dari agama yang tidak benar, menuju kepada agama yang benar dengan penuh tulus dan tunduk kepada
(Dan mereka telah memotong-motong) sebagian daripada orang-orang yang diajak bicara itu (urusan agama...mereka di antara mereka) yakni mereka memecah belah perkara agama mereka; sebagian dari mereka bertentangan...dengan sebagian yang lain di dalam masalah agama....Mereka adalah sekte-sekte dari agama Yahudi dan Nasrani.
terjemahan ayat Surat Al-Ma’un Ayat 1
Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
dan ikhlas dalam beramal (karena Allah, sedangkan dia berbuat kebaikan) bertauhid (serta mengikuti agama...Ibrahim) yang sesuai dengan agama Islam (yang lurus) menjadi hal, arti asalnya jalan condong, maksudnya...condong kepada agama yang lurus dan meninggalkan agama lainnya.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 161
Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang...benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik".
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 33
Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk...dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai.
(Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir) maksudnya, agama Nabi Isa.
Allah.") dalam soal ini sebagaimana juga dalam segala soal yang diberikan-Nya (maka ikutilah olehmu agama...Ibrahim) yang saya anut (yang lurus) yang meninggalkan semua agama untuk memeluk agama Islam (dan tidaklah
yang beriman sebagai penolongnya) lalu mereka dibela dan ditolongnya pula (maka sesungguhnya golongan agama...yang akan menang) yang terjamin dengan pertolongan Allah swt. sedangkan pembelaan seseorang kepada agama...Allah itu menjadi bukti bahwa ia dari golongan dan pengikut agama itu.