Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 al ikhlas 5 Al+hijr+ayat+47 6 al furqan ayat 67 7 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 8 yusuf 9 Almaidah ayat 48 10 ali+imran+159 11 ayat tentang kepala madrasah 12 Aman 13 Ibrahim ayat 7 14 orang tua 15 dunia 16 al-maidah ayat 3 17 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 18 an-nur+ayat+36 19 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 20 al-baqarah ayat 168 21 hewan 22 Urusan 23 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 24 hujan 25 huud+40 26 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 27 Memohon ampun 28 Al+Anbiyâ+ayat+73 29 Surga 30 al ahzab ayat 70 31 Menumbuhkan kebiasaan menegur 32 menghindari perkelahian 33 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 34 Saba 13 35 ikhlas 36 Anjing 37 petunjuk 38 kemuliaan 39 ali imran ayat 26 40 Al furqon ayat 67 41 al baqarah ayat 261 42 mengharapkan pertemuan 43 surat Al furqan ayat 20 44 AL+AHZAB+AYAT+70 45 Bersyukur 46 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 47 al bayyinah ayat 8 48 lukman+ayat+15 49 surat al baqarah ayat 11 50 surat Al furqan ayat 9 51 ali imran ayat 185 52 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 53 ibrahim 32 54 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 55 QS.Al imran ayat 79 56 an nisa ayat 59 57 al-maidah ayat 48 58 Surat al maidah ayat 48 59 Al+hijr+ayat+48 60 ar rum ayat 21 61 An nahl ayat 120 62 Al+waqiah+ayat+37 63 ali imran+191 64 bertakwa 65 SURAT AL BAQOROH AYAT 168 66 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 67 Ibnu Katsir 68 keamanan 69 Tafsir surat alkafirun 70 Al-Baqarah · Ayat 286 71 Al mu'minun ayat 51 72 LUKMAN+AYAT+18 73 Ar Rahman ayat 33 74 an-nisa ayat 29 75 Makanan 76 ali+imran+147 77 muhammad+ayat+23 78 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan 79 ١١- وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا طَبَخْتَ فَرَقَهُ فَأَكْثَرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدُ جِيرَانَكَ أَخْرَجَهُمَا مُسْلِم 11. Dari Abu Dzarr, ra., ia berkata: "Bersabda Rasulullah 80 LUKMAN+AYAT+19 81 al a'raf ayat 31 82 tumbuhan berdzikir 83 Kuda 84 al-baqarah ayat 43 85 zakat qardh 86 q.s al qalam ayat 68 87 Al Isra ayat 26 88 AL HAJJ AYAT 5 89 Hadist tentang larangan berlebih lebihan dan menyantuni dua fa 90 an nisa ayat 58 91 Almujadilah surah ke berapa 92 ISLAM KONTOL 93 SURAT LUKMAN 94 surat al baqarah ayat 219 95 Tadabbur asy syuara ayat 174 96 Cobaan 97 anak sapi 98 nuh ayat 25 99 Quran tentang negara aman 100 udara

Hasil pencarian tentang Akan+keluar+manusia+dari+Timur,+mereka+itu+merintis+kekuasaan+untuk+Al+Mahdi

Apakah yang Anda maksud Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintih kekuasaan untuk Al Mahdi?
Gua itu menghadap ke utara, memiliki celah yang cukup lebar bagi keluar masuknya angin yang sedang berhembus...Apabila matahari terbit dari arah timur, bias cahayanya akan condong ke arah mereka....Dan jika tenggelam, matahari akan melewati dari arah kiri mereka, dan sinarnya yang panas tidak akan...Semua itu adalah bukti- bukti kekuasaan Allah....Barangsiapa mendapatkan perkenan Allah untuk mengetahui bukti-bukti kekuasaan Allah, maka dia akan mendapat
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
di sana dan yang mengaturnya, dan bahwa Dia akan meneguhkan agama yang Dia ridhai untuk mereka, yaitu...Oleh karena itu, ketika generasi pertama umat ini beriman dan beramal saleh, maka Allah memberikan kekuasaan...Ketika itu, tercapai keamanan dan kekuasaan yang sempurna....memberikan kekuasaan kepada kaum kafir dan munafik adalah sebagai pergiliran untuk mereka dalam sebagian...

-deskripsi"> Yakni keluar dari ketaatan kepada Allah dan mengadakan kerusakan, dan
Sesungguhnya Kami mampu menghancurkan mereka dan mendatangkan pengganti mereka yang lebih taat kepada...Dan Kami tidaklah lemah untuk melakukan penggantian itu(1). (1) Al-masyâriq (tempat terbit) dan al-maghârib...untuk menunjukkan belahan-belahan bumi yang disebutkan pada ayat itu....ke timur....Atau paling sedikit berputar dari timur ke barat di sekitar bintang kutub utara--di belahan bola bumi
Sesungguhnya Kami mampu menghancurkan mereka dan mendatangkan pengganti mereka yang lebih taat kepada...Dan Kami tidaklah lemah untuk melakukan penggantian itu(1). (1) Al-masyâriq (tempat terbit) dan al-maghârib...untuk menunjukkan belahan-belahan bumi yang disebutkan pada ayat itu....ke timur....Atau paling sedikit berputar dari timur ke barat di sekitar bintang kutub utara--di belahan bola bumi
Mereka itu adalah sekelompok penganut agama Nasrani yang melarikan diri karena penindasan penguasa Romawi...Untuk membuktikan kekuasaan-Nya menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati kelak di hari kiamat..., Allah membangunkan mereka setelah lelap dalam tidur sekian lamanya itu....Dalam kisah ini, Allah bermaksud menjelaskan betapa tidak tahunya manusia akan kekuasaan Allah--bahkan...Akan tetapi al-Qur'ân itu berisikan kebenaran yang tidak perlu diragukan.
Dari itu, janganlah kalian lebih dulu menyerang atau membunuh mereka yang ikut berperang dan mereka yang...Di samping itu, Islam mengajak umat manusia untuk beriman melalui pemberdayaan rasio guna merenungi ciptaan-ciptaan...Mereka dipaksa menyerahkan Nabi untuk dibunuh atau, jika tidak, mereka akan diusir dari kota Mekah....Melihat itu, Rasul memerintahkan mereka--secara sembunyi-sembunyi--untuk berhijrah ke Habasyah untuk...Penaklukan Islam atas imperium Romawi Timur juga tidak keluar dari konteks di atas.
Disebutkan, misalnya, bahwa manusia pada hari itu terbagi menjadi dua golongan....disediakan untuk mereka....Kemudian pembicaraan diarahkan kepada pemaparan bukti-bukti yang jelas akan kekuasaan Allah untuk membangkitkan...kembali manusia, yang diambil dari hal-hal yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri dan...mempunyai kekuasaan apa-apa sehingga dapat memaksa mereka untuk beriman.
Sebab, hal itu berarti merendahkan agama dan pemeluknya di samping akan melemahkan kekuasaan Islam....Oleh karena itu, hendaknya ia menghindari kekejaman yang mungkin timbul dari penguasa non Mukmin itu...Hendaknya mereka mawas diri jangan sampai keluar dari kekuasaan Allah....Hal itu akan berakibat bahwa Allah menangani sendiri hukumannya, yaitu dengan merendahkannya setelah...Tidak ada jalan untuk lari dari kekuasaan-Nya, baik di dunia maupun di akhirat.
Berangkat dari isyarat al-Qur'ân yang menyatakan bahwa mereka adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada...Sementara itu, sejarah kuno mencatat adanya beberapa masa penindasan agama di kawasan Timur Kuno yang...Peristiwa pertama terjadi pada masa kekuasaan raja-raja Saluqi, saat kerajaan itu diperintah oleh Raja...Dapat diperkirakan pula, bahwa peristiwa bangunnya mereka dari tidur panjang itu terjadi pada tahun 126...Masih mengikuti alur sejarah ini, mereka diperkirakan bangun dari tidur panjang itu kurang lebih pada
Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang buta akan bukti-bukti kebenaran dan mendebat Ibrâhîm, khalîl...Perhatikanlah bagaimana kesombongan terhadap kekuasaan yang telah Tuhan berikan mengeluarkan mereka dari...Lalu, untuk menyudahi perdebatannya, Ibrâhîm berkata, "Allah menerbitkan matahari dari timur....Terbitkanlah dari barat jika kamu benar-benar Tuhan."...Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang terus ingkar.

-deskripsi"> Yakni keluar dari rahim sebelum berbentuk....mampu menciptakan menjadi manusia dalam sekejap, akan tetapi untuk menerangkan sempurnanya kebijaksanaan-Nya..., kekuasaan-Nya dan rahmat-Nya....Oleh karena itu, kekuatan manusia dikelilingi oleh dua kelemahan; kelemahan ketika kecilnya dan kelemahan...tidak akan seperti ini.”

menolong mereka dari orang-orang Persia....akan penciptaan mereka dan nikmat Allah kepada mereka....Di samping itu, huruf-huruf ini juga menggugah manusia untuk mendengarkan dan membawa mereka untuk mempercayai...Api melahap gereja al-Qiyâmah dan para penyerang itu menguasai Salib dan memindahkannya ke ibukota mereka...Maka dari itu, ia segera mempersiapkan dirinya untuk pertempuran yang akan menghapus kehinaan dari kekalahannya
Dijelaskan bahwa peringatan itu hanya berguna bagi mereka yang menerima al-Qur'ân dan takut kepada Tuhan...Kelak Allah akan membangkitkan manusia dari kematiaannya untuk memperhitungkan segala perbuatannya....Pada saat itu penghuni surga akan memperoleh kesenangan dan mendapatkan semua yang mereka inginkan....Mulut mereka--dengan kekuasaan Allah--akan terbungkam, sementara anggota badan mereka akan dapat berbicara...Meskipun segala karunia itu disediakan untuk kepentingan manusia, tetapi banyak manusia yang tetap mempersekutukan
Yaitu, Dia akan menjadikan mereka sebagai pengganti orang-orang terdahulu yang mewarisi kekuasaan di...Allah juga akan meneguhkan bagi mereka agama Islam sebagai agama kepasrahan yang diridai-Nya....Begitu pula Allah akan mengganti keadaan mereka dari rasa takut menjadi rasa aman, sehingga kalian dapat...Barangsiapa memilih untuk kafir setelah datangnya janji yang benar ini, atau keluar dari agama Islam,...sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang fasik, ingkar dan membangkang.
mengenai kekuasaan Allah di alam raya, dan keindahan serta manfaat yang dapat diambil dari alam raya...Di samping itu, Allah kemudian menerangkan bermacam-macam sikap manusia dalam menerima al-Qur'ân, sifat-sifat...Huruf-huruf itu menunjukkan bahwa al-Qur'ân adalah mukjizat meskipun "hanya" tersusun dari huruf-huruf...Pada saat diturunkannya al-Qur'ân, huruf-huruf itu menarik orang-orang Arab untuk mau mendengarkannya...Saat itu, orang-orang musyrik Arab saling berpesan kepada sesama mereka untuk tidak mendengarkan al-Qur'ân
Hal itu menunjukkan bahwa Allah Swt. mengingatkan umat manusia akan begitu dalamnya arti yang dikandung...dari air beku, biji-biji kristal itu akan berinteraksi dengan sinar matahari sehingga menimbulkan refraksi...sinar dari permukaan menuju ke dalam untuk kemudian terefleksi di lapisan dalam, kemudian teretraksi...sebagai atap yang terjaga, sedangkan mereka berpaling dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat...Manusia tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk mengendalikannya.
mereka akan karunia pengutusan rasul yang membacakan ayat-ayat Allah untuk mengeluarkan mereka dari...kegelapan menuju cahaya dan penjelasan tentang kekuasaan Allah yang besar dalam menciptakan tujuh langit...Jangan izinkan istri-istri yang kamu jatuhi talak itu keluar dari tempat mereka ditalak....Jangan izinkan mereka keluar kecuali jika melakukan perbuatan keji yang sangat nyata....Ketentuan- ketentuan itu merupakan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah untuk para hamba-Nya.
Oleh karena itu, lakukanlah perjalanan di bagian timur bumi dan bagian baratnya, kemudian lihatlah apa...yang sedang terjadi.” Maka mereka (para setan itu) pergi ke bagian timur bumi dan bagian baratnya...untuk melihat kejadian apa yang menghalangi mereka untuk mendengarkan berita dari langit....yang menghalangi kamu mendengar berita dari langit.” Ketika itulah mereka kembali ke kaum mereka dan...berita ini kepada manusia, dimana ketika mereka (sekumpulan jin) tiba di dekat Beliau, mereka berkata
[[96 ~ AL-'ALAQ (SEGUMPAL DARAH) Pendahuluan: Makkiyyah, 19 ayat ~ Dalam surat ini terdapat ajakan untuk...membaca dan belajar, dan bahwa Tuhan Yang mampu menciptakan manusia dari asal yang lemah akan mampu...Selain itu, surat ini mengingatkan kita bahwa kekayaan dan kekuasaan adakalanya dapat mendorong manusia...Mereka yang disebutkan terakhir ini diancam akan masuk neraka....Ketika itu, penolong-penolong mereka tidak akan berguna lagi.
Demikianlah, melalui berbagai penjelasan yang indah dalam pemaparan tanda-tanda kekuasaan Kami pada alam...semesta, Kami menunjukkan ayat-ayat Kami dalam al-Qur'ân juga secara variatif dan terperinci, untuk...Dengan begitu mereka tidak bisa berbuat sesuatu selain membuat-buat kebohongan....Mereka, misalnya, akan mengatakan bahwa kamu belajar ayat- ayat itu dari sesama manusia, bukan dari Allah...terpengaruh oleh hawa nafsu, untuk orang-orang yang mengerti dan tunduk kepada kebenaran.
yang hasilnya akan diterima di akhirat....Kemudian dibicarakan tentang kewajiban menghormati orangtua, keadaan manusia berkaitan dengan harta mereka...ayat-ayat seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan...Mahasuci Allah dari hal-hal yang tidak pantas untuk disandangkan kepada diri-Nya....Semua itu agar Kami memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Kami yang dapat menjadi bukti yang menunjuki
Allah menyanggah berbagai tuduhan mereka itu dengan memperlihatkan beberapa bukti kekuasaan-Nya....kekuasaan apa pun atas diri mereka....Sebab, dalam pandangan al-Qur'ân, harta manusia itu pada hakikatnya adalah milik Allah....hari itu, mereka akan berkata, "Kami beriman kepada Allah."...Tapi bagaimana keimanan itu akan mendatangkan manfaat bagi mereka, padahal mereka sebelumnya adalah orang-orang
-deskripsi"> Mereka adalah kaum musyrik yang keluar untuk berperang di Badar, mereka...berkata, “Kami tidak akan pulang sampai kami meminum khamr (arak), menyembelih unta, dan para penyanyi...menabuh rebana kepada kami di Badar.”

-deskripsi"> Oleh karena itu, hendaknya...kamu keluar dari rumahmu untuk berperang karena mencari keridhaan Allah dan meninggikan kalimat-Nya,...menyingkirkan semua jalan yang membawa kepada kemurkaan Allah dan siksa-Nya serta membawa manusia ke
Bukti kekuasaan Allah tentang hari kiamat, keberhakan-Nya untuk disembah dan kebangkitan kembali manusia...Dia juga membelah tunas untuk menumbuhkan pohon- pohon baru....Dia mengeluarkan benda hidup dari benda mati--seperti manusia dari tanah--dan mengeluarkan benda mati...dari benda hidup--seperti susu yang keluar dari tubuh hewan....Saat itu tumbuhan mulai dapat memenuhi kebutuhan makanannya sendiri, dari zat garam yang larut dalam
(Dan sesungguhnya Kami jadikan) Kami ciptakan (untuk isi neraka Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia...dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah) yaitu...tidak mau mengetahui, melihat dan mendengar (bahkan mereka lebih sesat) dari hewan ternak itu sebab...hewan ternak akan mencari hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan ia akan lari dari hal-hal yang membahayakan...dirinya tetapi mereka itu berani menyuguhkan dirinya ke dalam neraka dengan menentang (mereka itulah
(Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan perintah-Nya) dengan...(Kemudian apabila Dia memanggil kalian sekali panggil dari bumi) melalui tiupan sangkakala malaikat Israfil...untuk membangunkan orang-orang yang telah mati dari kuburnya (seketika itu juga kalian keluar) dari...kubur, kalian keluar dari dalam kubur melalui sekali seruan itu, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah
musyrik dan penjelasan tentang kekuasaan-Nya dalam melaksanakan ancaman itu....dan pendustaan yang mereka lakukan terhadap al-Qur'ân....Mereka menuduh bahwa al-Qur'ân adalah termasuk dongeng-dongeng dan legenda orang-orang terdahulu....Di surat ini, dijelaskan pula bahwa Allahlah yang akan membuka tabir kepalsuan dari keyakinan orang-orang...Lalu Allah memberikan perumpamaan untuk menjelaskan kekuasaan-Nya dan mengajak untuk memperhatikan kehebatan
Pada hari kebinasaanmu itu (wahai Fir'aun), Kami mengangkat dan mengeluarkan mayatmu dari laut, agar...menjadi bahan renungan dan pelajaran bagi mereka yang telah menuhankanmu....Mereka tidak akan menyangka bahwa nasibmu akan berakhir dengan kondisi yang sangat memilukan dan menyedihkan...Akan tetapi banyak manusia yang tidak mau mengamati bukti-bukti kekuasaan Kami di alam raya yang begitu...Sampai di sini, tampaknya, kita patut bertanya, "Bukankah ayat ini menjadi salah satu bukti bahwa al-Qur'ân
manusia kembali dari kematian....belaka, dan perdebatan orang-orang kafir itu akan berakhir dengan masuknya mereka semua ke dalam neraka...Di samping itu, terdapat juga petunjuk kepada Rasulullah untuk selalu menyembah Allah, penegasan akan..., wahai Muhammad, untuk memberi peringatan kepada manusia dengan al-Qur'ân....rasul dari kalangan mereka sendiri untuk memberi peringatan akan datangnya hari kebangkitan.
manusia kembali dari kematian....belaka, dan perdebatan orang-orang kafir itu akan berakhir dengan masuknya mereka semua ke dalam neraka...Di samping itu, terdapat juga petunjuk kepada Rasulullah untuk selalu menyembah Allah, penegasan akan..., wahai Muhammad, untuk memberi peringatan kepada manusia dengan al-Qur'ân....rasul dari kalangan mereka sendiri untuk memberi peringatan akan datangnya hari kebangkitan.