Paling Sering Dicari

1 Sabar 2 surat al-hadid ayat 57 3 hujan 4 Al+hijr+ayat+47 5 ali imran 6 ayat tentang kepala madrasah 7 Ayat yang ada arti al quranyya 8 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 9 ali imran ayat 185 10 ali imran 159 11 surat thaha ayat 180 12 Hadits Abu Daud Nomor 4432 13 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 14 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 15 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 16 huud+40 17 al-insyirah ayat 5 18 Aman 19 Surat yasin 20 al ikhlas 21 laut 22 surat al baqarah ayat 11 23 Ar-Rahman ayat 19 24 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 25 Tafsir kepuasan kerja 26 al fatiha ayat 1 27 AL MAIDAH AYAT 2 28 al maidah ayat 3 29 Ayat 43 30 Ali Imran 110 31 Al+hijr+ayat+48 32 saba 15 33 surat Al furqan ayat 20 34 annisa ayat 58 35 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 36 awan 37 surat Al furqan ayat 9 38 al baqarah ayat 219 39 akhlak 40 hewan 41 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 42 AL HUJURAT AYAT 11 43 An-nisa ayat 58 44 ali imran 64 45 al hasyr ayat 7 46 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 47 al bayyinah ayat 8 48 yunus 101 49 ali+imran+,135 50 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 51 Ayat 216 52 al ghasiyah ayat 17-20 53 Al mu'minun ayat 51 54 al hijr ayat 9 55 al+fatihah+ayat+2 56 muhammad+ayat+23 57 al baqarah ayat 28 58 Surat+Al-Baqarah 59 Surat Al-Baqarah ayat 10 60 al-baqarah-ayat-286 61 allah+maha+tahu 62 Rezeki 63 ali+imran+159 64 an nisa ayat 36 65 Surat Al-Baqarah Ayat 286 66 annisa ayat 65 67 al ahqaf ayat 15 68 sedekah 69 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 70 Q.S Al-Maidah ayat 48: 71 At tahrim ayat 6 72 Tanda 73 ibrahim ayat 33 74 Ibrahim 25 75 al baqarah ayat 4 76 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 77 orang tua 78 sebab 79 ayat tentang hukum pada juz 20 80 zakat qardh 81 nabi yusuf 82 An Nahl ayat 43 83 Ibrahim ayat 43 84 an-nisa+ayat+29 85 Isteri dan anak adalah ujian 86 Hadits Ahmad Nomor 20194 87 ali imran 185 88 nuh ayat 25 89 makanan 90 Rezeki dari allah 91 Yunus 92 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 93 Nasab anak zina 94 Ayat kisah 95 surah Al-Maidah ayat 23 96 buah buahan 97 ali imran 139 98 Muslim 4971 99 AR RAHMAN 1 100 sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliian akhlak

Hasil pencarian tentang Aku+menghafal+seluruh+Surat+Qaf

Apakah yang Anda maksud Aku menghapal seluruh Surat Qaf?
[[50 ~ QAF (HURUF QAF) Pendahuluan: Makkiyyah, 45 ayat ~ Di bagian awal, surat ini menjelaskan pengukuhan...Surat ini kemudian menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti, usaha orang-orang kafir untuk melepaskan...Selanjutnya, di akhir surat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk tabah dalam menghadapi...Surat ini diawali dengan menyebut huruf tersebut, sebagaimana beberapa surat al-Qur'ân juga diawali dengan...Aku bersumpah demi al-Qur'ân yang mempunyai kemuliaan dan kehormatan bahwa sesungguhnya Kami telah mengutusmu
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[50 ~ QAF (HURUF QAF) Pendahuluan: Makkiyyah, 45 ayat ~ Di bagian awal, surat ini menjelaskan pengukuhan...Surat ini kemudian menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti, usaha orang-orang kafir untuk melepaskan...Selanjutnya, di akhir surat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk tabah dalam menghadapi...Surat ini diawali dengan menyebut huruf tersebut, sebagaimana beberapa surat al-Qur'ân juga diawali dengan...Aku bersumpah demi al-Qur'ân yang mempunyai kemuliaan dan kehormatan bahwa sesungguhnya Kami telah mengutusmu
[[75 ~ AL-QIYAMAH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 40 ayat ~ Surat mulia ini berbicara tentang hari...kebangkitan dan pembalasan yang akan ditemui seluruh umat manusia dengan segala kedahsyatannya....Kemudian surat ini memuat ihwal jaminan yang akan diberikan Allah kepada Rasulullah saw. bahwa Dialah...Aku bersumpah dan Kutegaskan sumpah-Ku ini demi kebenaran hari kiamat....Aku bersumpah dan Kutegaskan sumpah-Ku ini demi jiwa yang mencela pemiliknya akibat melakukan dosa dan
[[75 ~ AL-QIYAMAH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 40 ayat ~ Surat mulia ini berbicara tentang hari...kebangkitan dan pembalasan yang akan ditemui seluruh umat manusia dengan segala kedahsyatannya....Kemudian surat ini memuat ihwal jaminan yang akan diberikan Allah kepada Rasulullah saw. bahwa Dialah...Aku bersumpah dan Kutegaskan sumpah-Ku ini demi kebenaran hari kiamat....Aku bersumpah dan Kutegaskan sumpah-Ku ini demi jiwa yang mencela pemiliknya akibat melakukan dosa dan
[[75 ~ AL-QIYAMAH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 40 ayat ~ Surat mulia ini berbicara tentang hari...kebangkitan dan pembalasan yang akan ditemui seluruh umat manusia dengan segala kedahsyatannya....Kemudian surat ini memuat ihwal jaminan yang akan diberikan Allah kepada Rasulullah saw. bahwa Dialah...Aku bersumpah dan Kutegaskan sumpah-Ku ini demi kebenaran hari kiamat....Aku bersumpah dan Kutegaskan sumpah-Ku ini demi jiwa yang mencela pemiliknya akibat melakukan dosa dan
Kelak kalian akan tahu kebenaran apa yang aku katakan. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah....Sesungguhnya penglihatan Allah meliputi seluruh hamba-Nya, dan Dia akan membalas seluruh amal perbuatan
tafsir-deskripsi"> Yaitu firman-Nya, “La amla’anna jahannam minal jinnati wan naasi ajma’iin.” (artinya: Aku...pasti akan memenuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya) terj. surat Huud:...terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal, nasehat bagi orang-orang yang bertakwa dan petunjuk bagi seluruh
kelompok surat Makkiyyah yang turun di Mekah sebelum hijrah....Disebut al-Fâtihah (pembuka), karena letaknya yang berada urutan pertama surat-surat al-Qur'ân....Surat yang pertama diturunkan secara lengkap di antara surat-surat yang ada dalam al-Qur'ân ini merupakan...intisari dari seluruh kandungan al-Qur'ân yang kemudian diperinci oleh surat-surat sesudahnya....seluruh sifat kesempurnaan dan tersucikan dari segala bentuk kekurangan.
[[70 ~ AL-MA'ARIJ (TEMPAT-TEMPAT NAIK) Pendahuluan: Makkiyyah, 44 ayat ~ Di dalam surat ini terdapat...Bahkan juga tidak bisa ditebus oleh seluruh penghuni bumi....Surat ini memberitahukan kepada manusia akan kelemahannya pada saat suka maupun duka, kecuali orang-orang...Mereka selamat dari kelemahan itu Di dalam surat ini juga terdapat penolakan terhadap keinginan-keinginan...Tidak ada yang dapat menghalangi azab tersebut dari mereka, karena azab itu datang dari Allah, Pemilik seluruh
[[70 ~ AL-MA'ARIJ (TEMPAT-TEMPAT NAIK) Pendahuluan: Makkiyyah, 44 ayat ~ Di dalam surat ini terdapat...Bahkan juga tidak bisa ditebus oleh seluruh penghuni bumi....Surat ini memberitahukan kepada manusia akan kelemahannya pada saat suka maupun duka, kecuali orang-orang...Mereka selamat dari kelemahan itu Di dalam surat ini juga terdapat penolakan terhadap keinginan-keinginan...Tidak ada yang dapat menghalangi azab tersebut dari mereka, karena azab itu datang dari Allah, Pemilik seluruh
[[70 ~ AL-MA'ARIJ (TEMPAT-TEMPAT NAIK) Pendahuluan: Makkiyyah, 44 ayat ~ Di dalam surat ini terdapat...Bahkan juga tidak bisa ditebus oleh seluruh penghuni bumi....Surat ini memberitahukan kepada manusia akan kelemahannya pada saat suka maupun duka, kecuali orang-orang...Mereka selamat dari kelemahan itu Di dalam surat ini juga terdapat penolakan terhadap keinginan-keinginan...Tidak ada yang dapat menghalangi azab tersebut dari mereka, karena azab itu datang dari Allah, Pemilik seluruh
Tetapi, setelah manusia itu kafir, setan berkata lagi, "Aku tidak bertanggung jawab atas dirimu....Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam."
Sesungguhnya surat mulia ini merupakan nasihat bagi seluruh alam.
Muhammad, setelah jelas bagi mereka tanda-tanda kenabianmu, maka katakanlah kepada mereka, "Sesungguhnya aku...Aku akan meneruskan dakwahku....Dari itu, kalian tidak perlu mencela perbuatanku, sebagaimana aku tidak akan mencela perbuatan kalian...Maka lakukanlah apa yang kalian kehendaki, dan Allah akan membalas seluruh perbuatan kita sesuai dengan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 90
Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quran)"....Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat.
Katakanlah, "Sesungguhnya salatku, seluruh ibadahku, ketaatanku selama hidup, iman dan amal saleh yang...akan aku bawa mati, semuanya murni hanya untuk Allah yang telah menciptakan semua makhluk.
Ingatlah, wahai Muhammad, suatu hari ketika Allah mengumpulkan seluruh manusia....golongan manusia yang menganggap mereka sebagai tuhan, "Apakah mereka itu mempertuhan kalian selain Aku
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 124
Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia".
Sampaikanlah seruan Allah, wahai Rasul, kepada seluruh umat manusia....Dan aku tidak ditugaskan untuk memaksa kalian beriman, karena aku tidak memiliki wewenang untuk melakukan
Aku bersumpah demi Tuhan Pemilik tempat terbit dan terbenamnya hari, bintang dan petunjuk....sebagai tempat-tempat kerajaan Allah dengan luasnya yang tak terhingga seperti diisyaratkan pada ayat 137 surat...Al-masyâriq dan al-maghârib dapat pula diartikan sebagai tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, seluruh...Oleh sebab itu ayat ini juga mengisaratkan saat-saat di malam hari (lihat ayat 16 surat al-Nahl)....al-Shâffât dan ayat 17 surat al-Rahmân).
Aku bersumpah demi Tuhan Pemilik tempat terbit dan terbenamnya hari, bintang dan petunjuk....sebagai tempat-tempat kerajaan Allah dengan luasnya yang tak terhingga seperti diisyaratkan pada ayat 137 surat...Al-masyâriq dan al-maghârib dapat pula diartikan sebagai tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, seluruh...Oleh sebab itu ayat ini juga mengisaratkan saat-saat di malam hari (lihat ayat 16 surat al-Nahl)....al-Shâffât dan ayat 17 surat al-Rahmân).
Tuhan pun berfirman kepada Mûsâ, "Azab- Ku akan Aku timpakan--sesuai dengan kehendak-Ku--kepada siapa...Rahmat dan kasih-sayang-Ku meliputi segala sesuatu, yang telah Aku tetapkan bagi mereka yang meninggalkan...kekufuran dan kemaksiatan, menunaikan kewajiban zakat, dan mengimani seluruh kitab suci yang diturunkan
Nûh berkata, "Wahai kaumku, aku adalah benar-benar pemberi peringatan dan penjelasan tentang risalah...Allah, tunduklah kepada-Nya dalam melaksanakan kewajiban, takutlah kepada-Nya dan taatilah apa yang aku...Kalau kalian melakukan itu semua, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa kalian dan memanjangkan
Nûh berkata, "Wahai kaumku, aku adalah benar-benar pemberi peringatan dan penjelasan tentang risalah...Allah, tunduklah kepada-Nya dalam melaksanakan kewajiban, takutlah kepada-Nya dan taatilah apa yang aku...Kalau kalian melakukan itu semua, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa kalian dan memanjangkan
Nûh berkata, "Wahai kaumku, aku adalah benar-benar pemberi peringatan dan penjelasan tentang risalah...Allah, tunduklah kepada-Nya dalam melaksanakan kewajiban, takutlah kepada-Nya dan taatilah apa yang aku...Kalau kalian melakukan itu semua, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa kalian dan memanjangkan
Sungguh Kami telah memberimu, wahai Nabi yang jujur, tujuh ayat dari al-Qur'ân, surat al-Fâtihah, yang...Juga telah Kami berikan kepadamu seluruh al-Qur'ân yang mengandung mukjizat dan bukti kebenarannya sendiri
Katakanlah kepada mereka, "Sesungguhnya seluruh mukjizat datang dari sisi Allah....Adapun aku hanya diberi tugas untuk memperingatkan dengan peringatan yang jelas, bukan memberikan apa
Wahai kaumku, aku sungguh khawatir kalian akan ditimpa siksaan pada hari ketika seluruh makhluk saling
Wahai kaumku, aku sungguh khawatir kalian akan ditimpa siksaan pada hari ketika seluruh makhluk saling
[[67 ~ AL-MULK (KERAJAAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 30 ayat ~ Surat ini dinamakan al-Mulk yang diambil...Tujuan terpenting dari surat ini adalah mengarahkan pikiran dan mengalihkan pandangan kepada tanda- tanda...Surat ini juga menjelaskan keadaan orang-orang kafir yang dicampakkan ke dalam neraka....Tuhan yang memiliki kendali seluruh makhluk itu Mahatinggi dan keberkahan-Nya terus bertambah.