Paling Sering Dicari

1 Tuliskan firman allah swt yang membahas tentang orang orang yang mendurhakai perinta 2 ali imran 159 3 al maidah ayat 2 4 riba 5 al hujurat ayat 13 6 Keanekaragaman tumbuhan 7 Al+Hujurat+ayat+11-12 8 Al+hujurat+ayat+12 9 al maidah ayat 8 10 niat 11 pemimpin 12 ali imran 103 13 Zakat 14 Tauhid 15 “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah dia mengganggu tetangganya, dan perlakukanlah wanita dengan baik. Sebab, mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan sesungguhnya bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bag 16 al maidah ayat 32 17 mengambil tanah qs 18 alam semesta 19 AL BAQARAH AYAT 275 20 Kiamat 21 al hadid ayat 3 22 al baqarah ayat 256 23 hujan 24 al-Maidah ayat 88 25 al baqarah ayat 30 26 al ikhlas 27 surah+al-zumar+ayat+68 28 Hadits muslim no 97 29 Tuliskan dalil ananiyah 30 al+hujurat+ayat+13 31 Haji 32 iman 33 Shalat 34 Menuntut ilmu 35 ali+imran+104 36 ali+imran+110 37 Idris 38 al maidah ayat 3 39 Al+hujurat+ayat+11 40 jual beli 41 Adam 42 surat an-nisa ayat 29 43 sholat 44 Surah al qashash ayat 47 45 al isra ayat 32 46 al baqarah ayat 222 47 surat al- hujuraat ayat 13 48 at taubah ayat 71 49 Alfatihah ayat 4 beserta artinyya 50 al baqarah ayat 282 51 al mumtahanah ayat 8 52 rukun iman 53 Sapi 54 Al+hadid+ayat+72 55 Surat al maidah ayat 2 56 An Nisa ayat 29 57 Ali Imran 31 58 Tidaklah seorang pezina 59 QS.Al-a'raaf (7) ayat 179 60 al-baqarah ayat 153 61 al+baqoroh+ayat+20 62 aisyah 63 Ali imran 110 64 Akhlak 65 Ali Imran 18 66 ayat alquran sembelih halal 67 Ali+Imran+Ayat+191 68 surah al maidah ayat 3 69 an nisa ayat 11 70 al maidah ayat 6 71 sedekah 72 Tulis QS Ar-Rumi ayat 41-42 73 Surat+al+Baqarah+ayat+245 74 Al an'aam ayat 59 75 QS. Al-Shaffat ayat 96 yang artinya “Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat”. Dalil tersebut dijadikan dasar untuk melegitimasi pendirian dari aliran 76 Surat an Najm ayat 39-42 77 al imran 78 AL ISRA AYAT 70 79 AL ISRA AYAT 33 80 al-baqarah ayat 221 81 Bathin 82 ayat tentang syariat 83 Berikan contoh orang-orang yg bermegah -megah 84 Al anbiya ayat 47 85 matahari 86 al hujurat ayat 11-12 87 zakat+fithrah 88 an nisa ayat 3 89 Surah hud ayat 69 90 al baqarah ayat 36 91 yunus 24 92 Ibrahim ayat 7 93 ali imran ayat 14 94 Al+imran+ ayat 145 95 ketuhanan dalam islam 96 Apa arti surat alfalaq ayat ke3 97 yunus 9 98 al maidah ayat 54 99 Surga 100 luqman 20

Hasil pencarian tentang Al+waqi'ah+ayat+68

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ


68. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apakah yang Anda maksud Al wali'ah ayat 68?
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 67
Ah (celakalah) kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami?
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya diberikan kepada kalian mut`ah...) yakni mut`ah talak (dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik) aku ceraikan kalian tanpa menimbulkan
[[68 ~ AL-QALAM (PENA) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~ Surat ini berisikan pembelaan terhadap Rasululah...Surat ini ditutup dengan keterangan tentang kemuliaan al-Qur'ân.]]...Nûn adalah salah satu huruf fonemis yang digunakan untuk memulai sebagian surat-surat al-Qur'ân sebagai
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
[[25 ~ AL-FURQAN (PEMBEDA) Pendahuluan: Makkiyyah, 77 ayat ~ Surat ini memuat 77 ayat....Semuanya diturunkan di Mekkah, kecuali ayat 68, 69, 70 yang diturunkan di Madinah....Surat ini dimulai dengan menerangkan kedudukan al-Qur'ân, luasnya kerajaan Yang telah menurunkannya,...Selain itu, mereka pun membantah al-Qur'ân karena diturunkan secara berangsur-angsur....Di sini juga disebut beberapa ayat kawniyah yang menunjukkan kesempurnaan dan kekuasaan Allah yang menganjurkan
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
(Dan bahwasanya Dia-lah yang menetapkan kejadian) huruf Hamzah lafal An Nasy`ah boleh dibaca panjang
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
biarkanlah Aku) maksudnya biar Aku saja yang bertindak (terhadap orang-orang yang mendustakan itu) lafal al-mukadzdzibiin...diathafkan kepada maf`ul atau kepada maf'ul ma`ah.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan