Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 hujan 4 Ibrahim 5 al-baqarah ayat 23 6 tentang pemimpin yang cerdas 7 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 8 Kurban 9 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 10 ar-rum ayat 21 11 sabar 12 cinta 13 surat ali' imran ayat 185 14 JUAL BELI AYAT 15 al ikhlas 16 Zina 17 sedekah 18 dosa 19 Maryam 20 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 21 Ar Rahman 22 Nikah 23 lumpuh dan buta 24 ayat kursi 25 al anbiya ayat 30 26 ar rahman 19 27 al imran ayat 47 28 ali imran 159 29 ali imran 134 30 Aliimram+ayat+105 31 al infitar ayat 6 7 32 yunus 99 33 an nur ayat 35 34 surat Al-Baqarah ayat 177 35 Surah An-Najm ayat 24 36 Gunung 37 AN NAML AYAT 88 38 Nabi Ismail 39 al baqarah ayat 256 40 jual beli 41 al baqarah ayat 233 42 miskin 43 al ahzab ayat 70 44 Putra 45 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 46 Matahari 47 al imran 200 48 al ahzab ayat 21 49 al-mukminun+ayat+34 50 pagi 51 al+anam+ayat+14 52 surat al imran ayat 185 53 Al-ahzab ayat 70 54 perempuan 55 ayat tentang serakah 56 Hadits Muslim Nomor 2314 57 Sebaik baik penolong dan pelindung 58 buta 59 Surah Yusuf ayat 30 60 al+anam+ayat+15 61 anak 62 asy-syu'ara ayat 197 63 Gelap 64 imran 65 niat 66 ikhlas 67 atap terpelihara 68 Qs. Maryam 33 69 at-thalaq ayat 1 dan 2 70 lidah 71 ali imran 26 72 ali imran : 92 73 surat Al-ibrahim ayat 10 74 luqman ayat 12 75 arah 76 al-Hujurât ayat 6 77 UJIAN 78 Al Hijr 26 79 aL IMRAN AYAT 2 80 al+anam+ayat+16 81 Saksi 82 HR. Imam Thabrani, Kitab Al-Jami’us Shaghier, hadis nomor 3322). 83 Cahaya 84 surah al maidah ayat 96 85 Hadits ahmad jauhi kufur 86 Sebagian keturunanku 87 berkata benar 88 gandum 89 Ayat+nikah+misyar 90 waktu 91 surat Toha ayat 14 92 Setan yang dibelenggu 93 jujur 94 al hijr 55-56 95 Tafsir shafwatut tafsir surat yusuf ayat 103 96 Hadits Muslim Nomor 4936 97 al jumuah ayat 10 98 Bahasa kaumnya 99 al isra ayat 7 100 kacang adas

Hasil pencarian tentang Al+baqarah+ayat+111

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ


111. Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani". Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah: "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Lihat surat Al Baqarah ayat 80 dan ayat 111 dan surat Al Maa-idah ayat 18....Al Baqarah: 112)

-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.

-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

[[17 ~ AL-ISRA' (PERJALANAN MALAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 111 ayat ~ Surat ini memuat 111 ayat yang...semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57, dan delapan ayat...Dalam ayat selanjutnya, Allah mengisyaratkan tentang kedudukan al-Qur'ân, kemudian membicarakan tentang...ayat-ayat seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan...ayat-ayat lainnya, tentang kedudukan al-Qur'ân yang mencakup kebenaran dan tentang keadaan orang-orang
-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Tafsir ayat ini lebih rincinya sudah disebutkan dalam surat Al Baqarah:
Al An’aam: 111)

-deskripsi"> Sehingga ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran Nabi
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...Baqarah: 55), permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung...dari langit (lihat An Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa': 90-95. seperti...rasul telah datang membawakan ayat-ayat yang biasanya dengan ayat tersebut manusia mau beriman.
Tentang masa iddah, lihat pula surah Al Baqarah ayat 228 dan 234.
sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...Baqarah: 55), permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung...dari langit (lihat An Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa': 90-95. seperti...rasul telah datang membawakan ayat-ayat yang biasanya dengan ayat tersebut manusia mau beriman.
sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah...ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
[[111 ~ AL-MASAD (JERAT SABUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 5 ayat ~ Surat ini dimulai dengan pemberitaan
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.

-deskripsi"> Lihat surat Al Anbiya ayat 92....Al Baqarah: 172) oleh karena itu, bagi mereka yang mengaku mengikuti para nabi harus melakukan demikian...akan tetapi orang-orang yang zalim tidak menghendaki selain durhaka sebagaimana yang diterangkan dalam ayat
membenarkan, maka jika mereka menolak (tidak beriman) kepada salah satunya, seperti tidak beriman kepada Al...Pada ayat ini juga terdapat dorongan bagi mereka, yakni sepatutnya mereka lebih dulu beriman kepada Al...

-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.
Ibnul Qayyim setelah menyebutkan pendapat para imam tentang ayat tersebut berkata dalam Madaarijus Salikin...:

-deskripsi"> Dalam surat Al Baqarah ayat 178 sudah diterangkan, bahwa pembunuh
Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...Al-Baqarah, 255)
-deskripsi"> Pesan Allah ini tersebut dalam ayat 35 surat Al Baqarah, di mana pada pesan...Setelah disebutkan kisah Adam secara garis besar, maka di ayat selanjutnya disebutkan kisah Adam secara
menundanya, tentu akan beruntung mendapatkan kecintaan Allah, karena ia bertakwa kepada-Nya(1). (1) Ayat...Banyak ayat lain sebelum ayat ini yang juga berbicara tentang kewajiban menepati janji, seperti ayat...27 surat al-Baqarah, misalnya....al-Nakh'iy....Bunyinya, "Kalau terdapat perjanjian di antara kamu dengan musuhmu atau dengan ahl al-dzimmah (non Muslim
keduanya keluar dari surga. yang dimaksud dengan setan di sini ialah iblis yang disebut dalam surat Al...Baqarah ayat 34 di atas....Dalam ayat tersebut terdapat peringatan Allah Ta'ala kepada bani Adam agar waspada terhadap setan....

-deskripsi"> Ayat ini menerangkan bahwa dunia yang kita tempati ini bukanlah tempat
(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
tafsir-deskripsi"> Maksudnya, pada hari kiamat itu tidak ada penebusan dosa dan pertolongan sahabat, Lihat juga ayat...254 surat (2) Al Baqarah.
Pendahuluan: Makkiyyah, 111 ayat ~ Surat ini termasuk dalam kelompok surat Makkiyyah....Di ayat yang pertama disebut sebagai kitab suci yang jelas dan menjelaskan (al-kitâb al-mubîn)....Sementara di ayat kedua disebut sebagai bacaan yang berbahasa Arab (al-Qur'ân al-'Arabiyy)....Kemudian pada ayat ketiga disebutkan bahwa al-Qur'ân mengandung kisah-kisah terbaik yang belum diketahui...huruf-huruf serupa lainnya yang merupakan bagian dari bahasa kalian, bangsa Arab, adalah juga bagian dari ayat-ayat
Al Baqarah: 111) Demikian pula seperti yang menimpa orang-orang munafik, "Orang-orang munafik itu memanggil...Al Hadiid: 14)

-deskripsi"> Menurut kepercayaan Arab jahiliyah, binatang-binatang...Termasuk pula dalam hal ini unta Bahirah, Sa'ibad, Washilah dan Haam seperti yang disebutkan dalam Al...Ma'idah ayat 103....sampai kepada Ibnu Abbas, bahwa ia membenci melakukan pengebirian, ia berkata, "Tentang hal ini turunlah ayat
-deskripsi"> Sudah dibahas di surat Al Baqarah, lihatlah.

kepada-Mu dari segala dosa, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada-Mu. "(1). (1) Berdasarkan ayat...Sementara, dalam surat Luqmân ayat 14, disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun (24...bulan) Dalam dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan juga bahwa masa menyusui berlangsung selama
(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika...Al-Baqarah, 30)
Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang perbantahan para malaikat, lihat pula surah Al...Baqarah: 30.