Paling Sering Dicari

1 puasa 2 alquran surat alinsan ayat 8 dan 9 3 surah al-imran ayat 140 4 an nisa ayat 29 5 Amanat 6 al ikhlas 7 al+baqarah+ayat+93 8 iman 9 PENDAHULUAN+SURAH+AL+AN++AM+AYAT+26+DAN+28 10 Ali Imran 104 11 Berpuasa 12 riba 13 luqman+14 14 Ramadhan 15 Ismail 16 sijjin 17 ali imran 18 ali imran 110 19 Al-Baqarah Ayat 188 20 Al-Hujurat Ayat 13 21 orang orang lemah 22 Asy+syams+ayat+7 23 doa ziara kubur 24 ali imran 134 25 menutup 26 Al Baqarah ayat 2 27 akhlak 28 An-Nisa' Ayat 29 29 Penciptaan 30 hari raya 31 Perhitungan Allah sangat akurat 32 at-taubah+ayat+105 33 Al-Isra' Ayat 26 34 ali+imran+190 35 Makhluk-makhluk 36 orang tua 37 ingkar 38 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 39 Al jumuah ayat 9 40 Tiap berjiwa pasti mati 41 al baqarah ayat 185 42 Sabar 43 Al-Baqarah Ayat 30 44 al maidah ayat 5 45 setan tidak berkuasa atas manusia kecuali pengikutnya 46 Asy+syams+ayat+6 47 Al-A’raf Ayat 56 48 tanggung jawab 49 maryam 26 50 akal 51 annisa ayat 59 52 Yunus 99 53 pemimpin 54 berfikir 55 Luqman 18 56 an+nisa+ayat+14 57 ADAM 58 hukum+tajwid+luqman+ayat+34 59 al mumtahanah ayat 10 60 yunus 32 61 al baqarah ayat 30 62 Wajah 63 Munafik 64 Belajar 65 Al-Baqarah Ayat 195 66 yusuf 67 ibrahim 68 doa awal ramadhan 69 Asbabun+nuzul+surah+al+mu'minum+ayat+78 70 Albaqarah ayat 183 71 Jagalah keluarga 72 Tanda baca surat al jumuah 73 Al-An'am Ayat 152 74 q.s ta-ha ayat 64 75 tafsir tentang kata syiah dalam alquraan surat assaffat ayat 83 76 yunus+ayat+41 77 quran surat alqadar 1-3 78 Al-ghofir+ayat+46 79 Surat+AL+Baqoro+ayat+165+-+167+ 80 At-Taubah ayat 65 81 luqman 13 82 yahudi+nasrani+sabiin+tidak+berduka 83 al maidah ayat 32 84 aturan 85 al maidah ayat 2 86 yunus 31 87 tempat 88 Ibu Alam semester 89 AL BAQARAH AYAT 184 90 bertakwa 91 al+baqarah+ayat+262 92 Keuntungan 93 Maryam 94 JALAN YANG LURUS 95 Surat Ibrahim ayat 44 96 yunus 101 97 surah Al maidah ayat 32 98 Daud 99 Al-Hadid Ayat 20 100 albaqarah ayat 44

Hasil pencarian tentang Al+imran+ayat+190-191

sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah...ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...Alif, Lâm, Mîm, adalah huruf-huruf yang disebut untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân yang penuh kemukjizatan
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad