Paling Sering Dicari

1 Minta kembali ke dunia 2 Al Araf ayat 200 3 annissa ayat 19 4 al+araf ayat 200 5 luqman 6 Muslim 7 binatang+melahirkan 8 surah al ikhlas 9 at+taubah+ayat+128 10 keistimewaan berpikir 11 surah qaf ayat 45 12 an-nisa-ayat-11 13 Surah Ath-Thalaq (65) ayat 6-7: 14 dosa 15 ali imran 133 16 qs al isra ayat 32 17 distribusi 18 Al-maidah ayat 2 19 Yunus 62-63 20 tumbuhan 21 fitnah 22 Kontrol diri 23 puasa 24 al baqarah ayat 256 25 an-nahl ayat 91 26 an nur ayat 26 27 al-Tagabun ayat 2 28 hadits tentang utang 29 Hadits Muslim Nomor 3505 30 QS Al Araf ayat 200 31 Muhammad 32 Takdir 33 al baqarah ayat 30 34 Al Maidah ayat 6 35 Ad-duha ayat 4 36 Maryam 37 al+isra'+ayat+32+33 38 al-jin ayat 18 39 Rezeki 40 ANAK DERHAKA 41 at talaq ayat 6 42 Hadits muslim 2984 43 surat as saff ayat 11 44 Ali Imran 31 45 Sabar 46 Tumbuhan+ obat 47 menuntut ilmu 48 hud ayat 13 49 taubat 50 ali imran 104 51 Air yang mensucikan 52 At Taubah ayat 103 53 Injil 54 an-nur yang buruk untuk yang buruk 55 SEHAT+AKAL 56 Wafatkan 57 al ahzab ayat 21 58 Azzariyat ayat 56-58 59 Alam 60 Tolong menolong 61 at+taubah+ayat+32 62 surah+al+ikhlas 63 Sikap Gadab 64 ar+rahman+ayat+1 65 al ikhlas 66 Keraguan 67 Surat Yasin ayat 36 68 Iblis 69 sesungguhnya+azab+tuhanmu+benar-benar+keras 70 Kemenangan 71 al fath ayat 18 72 Al-Isra ayat 78 73 At thalaq ayat 7 74 Adam 75 Takwa 76 ali imran 159 77 langit 78 kepemimpinan+wanita 79 Hati 80 musuh yang nyata 81 quran 82 Ar rahman 83 zakat penghasilan upah gaji 84 at+taubah+ayat+129 85 surat annisa 58 86 al ikhlas 1-4 87 anak 88 Obat 89 surat+ali+imran+ayat+159 90 Al-Hijr ayat 49-50 91 yunus ayat 71 92 yunus 62 93 “Katakanlah, ‘Apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah?” 94 surat+al+anfal+ayat+73 95 al+madinah+ayat+3 96 al baqarah ayat 12 97 surat al hujurat ayat 11 98 hutang 99 QS ya sin ayat 9 100 al maidah ayat 32

Hasil pencarian tentang Al-Israa',+Ayat+23

Di ayat ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengajarkan manusia agar ucapan dan tindakannya bersih dari...

-deskripsi"> Syari'at yang disebutkan pada ayat di atas adalah termasuk Ushuluddin...Lihat juga tentang Ushuluddin lainnya di surat Al An'aam: 151-153 dan Al Israa': 23-39.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...menurunkan kitab langsung dari langit (lihat An Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al...Israa': 90-95. seperti inilah kebiasaan mereka terhadap rasul-rasul, meminta ayat-ayat yang memberatkan...hak, padahal para rasul telah datang membawakan ayat-ayat yang biasanya dengan ayat tersebut manusia
sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...menurunkan kitab langsung dari langit (lihat An Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al...Israa': 90-95. seperti inilah kebiasaan mereka terhadap rasul-rasul, meminta ayat-ayat yang memberatkan...hak, padahal para rasul telah datang membawakan ayat-ayat yang biasanya dengan ayat tersebut manusia
-deskripsi"> Karena akal mereka yang dangkal (lihat juga Surah Al Israa': 90-93.
-deskripsi"> Karena akal mereka yang dangkal (lihat juga Surah Al Israa': 90-93....Namun demikian, jika maksud mereka ayat-ayat yang menerangkan kebenaran dan menjelaskan jalan, maka Nabi...Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam telah membawa ayat yang jelas dan hujjah yang nyata yang menunjukkan
Hal ini sama seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa' ayat 107, "Katakanlah: "Berimanlah kamu kepadanya...Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al Quran dibacakan kepada mereka,...mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud" atau yang disebutkan dalam surat Al An'aam ayat
-deskripsi"> Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al Quran dan ajaran-ajaran...yang lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al Quran karena ia adalah ajaran yang paling baik...sebagaimana yang diterangkan dalam ayat 23 surah ini.
Sesungguhnya, Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan di dalam kalbu kalian. (1) (1) Ayat ini merupakan...pernyataan dari al-Qur'ân mengenai prinsip individualitas hukuman seperti yang terdapat pula pada ayat...23 surat Yûsuf.
[[23 ~ AL-MU'MINUN (ORANG-ORANG YANG BERIMAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 118 ayat ~ Surat al-Mu'minûn ini...termasuk kelompok surat Makkiyyah dan terdiri atas 118 ayat....Masing-masing dinamakan Thâlib al-Hudâ (pencari kebanaran) dan Shâhib al-Dlalâl (orang yang sesat).
[[6 ~ AL-AN'AM (HEWAN TERNAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 165 ayat ~ Surat al-An'âm yang berisikan 165 ayat...ini, termasuk kelompok surat Makkiyyah, kecuali ayat-ayat 20, 23, 91, 93, 114, 141, 151, 152 dan 153...Al-An'âm diturunkan setelah surat al-Hijr, dan secara ringkas mengandung hal-hal sebagai berikut: a.
Dalam ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang...Al Hajj: 17) Keputusan Allah terhadap mereka yang berselisih itu telah diberitahukan pula kepada kita...oleh Allah Subhaanahu wa Ta'aala dalam lanjutan ayat di surah Al Hajj: 19-23.
-deskripsi"> Maksudnya, semua larangan yang tersebut pada ayat-ayat 22, 23, 26, 29, 31
hanya khusus untuk kaum mukminin kelak di akhirat sebagaimana yang diungkapkan dalam firman-Nya surah Al-Qiyamah...ayat 22-23 yaitu, "Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri.
-deskripsi"> Maksudnya selain wanita-wanita yang disebutkan dalam surat An Nisaa' ayat...23 dan 24.
Ayat ini menunjukkan, bahwa mentadabburi Al Qur’an akan membawa seseorang kepada kebaikan dan melindungi...Az Zukhruf: 23-24)

class="tafsir-deskripsi"> Hakim di juz 2 hal. 485 berkata: telah mengabarkan kepadaku Abdurrahman bin Al...Hasan Qaadhi (hakim) di Hamdzaan, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Husain, telah menceritakan...Demikian pula ayat, “Laa yanhaakumullah…dst (ayat ke-8).” Disebutkan turunnya ayat dari jalan Sufyan...Mufrad hal. 23, dan ada riwayat lagi dari jalan lain di sisi Thayalisi, Abu Ya’la, Ibnu Jarir dan...

-deskripsi"> Yaitu agama Islam dan Al Qur’an.
(Q.S. 6 Al An'am, 23) (Dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan kaki mereka memberi kesaksian) juga
Al-Jatsiyah, 23) yakni selain Allah (sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi.")
Surat Al A'raaf: 23)

-deskripsi"> Tobat dari-Nya ada dua; diberi-Nya taufiq (dorongan
mereka, bahkan mereka menyikapi orang yang paling jujur dan paling tulus kepada orang lain dan menyikapi ayat-ayat...karena itu amal-amal mereka akan batal dan mereka akan rugi serugi-ruginya sebagaimana diterangkan dalam ayat...23.
Dalam ayat lain, Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “(Yaitu) surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya...Ar Ra’d: 23-24)

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
[[17 ~ AL-ISRA' (PERJALANAN MALAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 111 ayat ~ Surat ini memuat 111 ayat yang...semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57, dan delapan ayat...Dalam ayat selanjutnya, Allah mengisyaratkan tentang kedudukan al-Qur'ân, kemudian membicarakan tentang...ayat-ayat seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan...ayat-ayat lainnya, tentang kedudukan al-Qur'ân yang mencakup kebenaran dan tentang keadaan orang-orang
[[18 ~ AL-KAHF (GUA) Pendahuluan: Makkiyyah, 110 ayat ~ Surat al-Kahf termasuk kelompok surat Makkiyyah..., kecuali ayat ke-38 dan duapuluh ayat lainnya mulai ayat ke-83 sampai dengan ayat ke-101 yang termasuk...Di antara ayat-ayat surat al-Kahf ada yang berisikan ancaman bagi orang-orang yang beranggapan bahwa...Ayat-ayat berikutnya berisi penjelasan bahwa perwalian yang benar hanyalah kepada Allah, kesenangan-kesenangan...Sebelum ditutup, masih ada ayat-ayat lain yang menguraikan ihwal hari kiamat, hari pemberian pahala bagi
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
Hal ini adalah dusta, padahal Alah Subhaanahu wa Ta'aala telah mendatangkan mukjizat dan ayat-ayat yang...tujuan tersebut sudah tercapai dengan sebagian ayat-ayat itu....

-deskripsi"> Yaitu Al Qur’an....kepadamu Al kitab (Al Quran) sedang dia dibacakan kepada mereka?...Al ‘Ankabut: 51) Oleh karena itu, ayat-ayat Al Qur’an hanyalah bermanfaat bagi orang-orang mukmin
Dialah yang telah menurunkan al-Qur'ân kepadamu....Di antara hikmah-Nya, sebagian ayat al-Qur'ân muhkamât: jelas arti dan maksudnya, dan yang lain mutasyâbihât...Ayat-ayat mutasyâbihât itu diturunkan untuk memotivasi para ulama agar giat melakukan studi, menalar,...Takwil yang benar dari ayat-ayat tersebut tak dapat diketahui kecuali oleh Allah dan orang-orang yang...Kami tidak membedakan keyakinan kepada al-Qur'ân antara yang muhkam dan yang mutasyâbih."
Tetapi, meskipun demikian, mereka tetap menolaknya(1). (1) Kata al-haqq dalam ayat ini termasuk kata...Kata itu dapat berarti 'Allah Swt. ' seperti tersebut dalam ayat yang berbunyi Ta'âlâ Allâh-u al-Malik-u...al-Haqq (Q., s....Dapat juga berarti 'al-Qur'ân' seperti tersebut dalam ayat Innâ arsalnâk-a bi al-haqq (Q., s....pada ayat yang berbunyi Wa qul jâ'a al-haqq-u wa zahaq-a al-bâthil (Q., s.).