Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 ibrahim 7 Syirik 8 hutang 9 rumah 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 Maryam 12 kemudahan 13 ar-rum ayat 21 14 Jihad 15 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 16 Adam 17 Dua masa 18 Disebabkan 19 ibrahim 37 20 surah al-maidah ayat 8 21 Jika allah menganugerahi rahmat 22 Ikhlas 23 al isra ayat 7 24 al a'raf ayat 52 25 Berdebat 26 al ahzab ayat 21 27 Surga 28 surat al mujadalah ayat 11 29 matahari 30 puasa 31 Al-Imran (3 : 130) 32 Al-Imran ayat 130 33 hadist tentang perilaku konsumen 34 Hadits Muslim Nomor 3035 35 Manusia 36 Iman 37 miskin 38 surat+al+imranayat+110 39 Ta ha+ayat+14 40 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 41 Kafir 42 sabar 43 al-mukminun+ayat+34 44 Aliimram+ayat+105 45 ilmu 46 al isra ayat 36 47 al baqarah ayat 275 48 cinta 49 Al Isra ayat 73 50 pikun dan beruban 51 Yusuf ayat 103 52 surat al-zalzalah 53 yunus 99 54 ibrahim ayat 7 55 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 56 al qashash ayat 77 57 Dimana dia akan mati 58 al baqarah ayat 81 59 surat al-an'am ayat 59 60 ALI IMRAN 159 61 surah al hadid ayat 57:3 62 al an'am ayat 71 63 al-mujadalah ayat 11 64 AL Baqarah ayat 286 65 dosa 66 Al-Muzammil ayat 20 67 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 68 Surat Ali imran ayat 64 69 al-imron ayat 110 70 Surat Al Kahfi ayat 97 71 AN NAML AYAT 88 72 Al ikhlas ayat 1-4 73 asy+syuara+ayat+181+182+183 74 SURah FATHIR AYAT 28 75 allah maha 76 Yusuf 84 77 khusyu 78 yusuf 79 ayat tentang serakah 80 Hadist ibnu majah 2172 81 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 82 Sebaik baik penolong dan pelindung 83 ombak 84 Ayat al quran menjelaskan tentang kewajiban 85 Saba 13 86 Tentang kematian 87 surah al Maun beserta terjemahan 88 surah yusuf 65 89 shaffat+ayat+102 90 permainan 91 berlayar 92 mengetahui 93 ayat al-Baqarah 219 94 AYAT AL GAFFAR 95 surat Toha ayat 14 96 tafsir al maidah ayat 2 97 sunat perempuan 98 berserah diri 99 An Nahl ayat 125 100 Nikah

Hasil pencarian tentang Al-azab+ayat+21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا


21. Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
class="tafsir-deskripsi"> Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mendustakan adalah berpaling dari Al...ketika Al Qur’an dibacakan, lihat Fushshilat: 26....Mereka berkumpul membicarakan yang buruk, sehingga sudah sepantasnya mereka ditimpa azab, dan jika azab...itu sudah datang, maka mereka tidak memiliki penolong yang menolong mereka dari azab serta ditambah...mendapat celaan karena perbuatan itu seperti yang disebutkan pada ayat 64 dan 65.
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
Dan ketika ayat-ayat al-Qur'ân dari Rasul Kami, Muhammad, telah jelas bagi orang-orang musyrik, orang-orang...kafir yang tidak takut kepada azab Allah dan tidak mengharapkan pahala dari-Nya berkata kepada Nabi...Muhammad, "Datangkanlah kitab selain al-Qur'ân kepada kami, atau gantilah apa yang tidak kami sukai di...Sesungguhnya aku takut bahaya dan besarnya azab pada hari yang sangat mengerikan, apabila aku melanggar

-deskripsi"> Seperti Musailamah Al Kadzdzab....

-deskripsi"> Mereka memperolok ayat-ayat Allah, merekalah orang-orang berkata, â€...

-deskripsi"> Mengangkat diri dan tidak tunduk kepada ayat-ayat-Nya....

-deskripsi"> Dalam ayat ini terdapat dalil adanya azab kubur dan nikmatnya, karena...kata-kata di atas dan azab tersebut terjadi ketika mereka sakaratul maut, menjelang mati dan setelahnya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad...akan mendapatkan azab yang hina dan nista.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 104
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), Allah tidak akan memberi...petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih.
-deskripsi"> Diulangi lagi ancaman azab kepada mereka sebagai taukid (penguatan), atau...Subhaanahu wa Ta'aala menghukum mereka di dunia dan di akhirat; di dunia sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...8 sebelumnya, dan azab di akhirat sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 10 di atas....

-deskripsi"> Yaitu mereka yang memahami ayat-ayat Allah dan pelajaran yang disampaikan-Nya...

-deskripsi"> Yaitu Al Qur’an.

(Kemudian akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk) lafal as-suu-a...adalah bentuk muannats dari lafal al-aswa' artinya yang paling buruk, berkedudukan sebagai khabar dari...Makna yang dimaksud berupa azab neraka Jahanam dan mereka dijelek-jelekkan di dalamnya (disebabkan) (...mereka mendustakan ayat-ayat Allah) yakni Alquran (dan mereka selalu memperolok-oloknya).
class="tafsir-deskripsi"> Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mendustakan adalah berpaling dari Al...ketika Al Qur’an dibacakan, lihat Fushshilat: 26....Mereka berkumpul membicarakan yang buruk, sehingga sudah sepantasnya mereka ditimpa azab, dan jika azab...itu sudah datang, maka mereka tidak memiliki penolong yang menolong mereka dari azab serta ditambah...mendapat celaan karena perbuatan itu seperti yang disebutkan pada ayat 64 dan 65.
(Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami) ayat-ayat Alquran (dia berpaling dengan menyombongkan...penjelasan bagi tasybih yang pertama (maka beri kabar gembiralah dia) beritahukanlah kepadanya (dengan azab...yang pedih) azab yang menyakitkan....Disebutkannya lafal al-bisyaarah dimaksudkan sebagai tahakkum atau ejekan, dan orang yang dimaksud adalah...Dia datang ke negeri Al-Hairah dengan tujuan berniaga, lalu ia membeli kitab-kitab cerita orang-orang
.-- Dan (azab) untuk mereka cambuk-cambuk dari besi.” (Terj....Al Hajj: 20-21) wal ‘iyaadz billah....="tafsir-deskripsi"> Karena tidak menghilangkan dahaga dan tidak meringankan siksa, bahkan menambah azab...di atas azab.
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengutus kepada mereka Nabi Musa Al Kalim â€...˜alaihis salam dan memperkuatnya dengan ayat-ayat dan mukjizat, namun mereka mendustakan ayat-ayat Allah...semuanya, maka Allah Azza wa Jalla mengazab mereka dengan azab dari Yang Mahaperkasa lagi Mahakuasa.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 134
Dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum Al Quran itu (diturunkan), tentulah mereka...berkata: "Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat
(Dan begitulah) perumpamaan azab-Nya (azab Rabbmu apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri) yang dimaksud...Jelasnya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberi manfaat kepada mereka bila azab Allah diturunkan kepada...(Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras) sehubungan dengan ayat ini Imam Bukhari dan...Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis melalui Abu Musa Al-Asyari r.a. yang menceritakan bahwasanya Rasulullah...Kemudian Rasulullah saw. membacakan firman-Nya, "Dan begitulah azab Rabbmu.." (Q.S. Hud 102)
(Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas) sehingga azab tiada henti-hentinya...Pengertian ayat ini lebih keras daripada apa yang diungkapkan dalam ayat lain, yaitu, "Disiramkan air...Al-Hajj, 19).
-deskripsi"> Selanjutnya diterangkan lebih lanjut azab yang disebutkan dalam ayat sebelumnya...

-deskripsi"> Yang dimaksud dengan naungan di sini menurut terjemah Al Qur’an DEPAG...Hal ini berarti bahwa azab itu mengepung orang-orang kafir dari segala penjuru.

[[54 ~ AL-QAMAR (BULAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 55 ayat ~ Ayat pertama surat ini mengetuk pendengaran...Ayat berikutnya menjelaskan sikap orang-orang kafir yang terus-menerus ingkar terhadap mukjizat....Ayat-ayat berikutnya mengulas kadaan umat-umat terdahulu dengan rasul-rasul mereka dan azab yang menimpa...Di sela-sela beberapa kisah itu, surat ini mengingatkan bahwa al-Qur'ân itu mudah dipahami dan dipelajari...yang terkuat jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu dan bukan orang yang akan terhindar dari azab

-deskripsi"> Maksudnya: mereka tidak dapat memperhatikan dan memahami ayat-ayat Al...Ini merupakan hukuman yang disegerakan dan hukuman yang akan datang kepada mereka adalah azab yang sangat...pedih berupa azab neraka dan kemurkaan Allah Ta'ala.
-deskripsi"> Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan mengenai seorang kafir...Mekah, pemimpin Quraisy bernama Al Walid bin Mughirah Al Makhzumiy; seorang yang menentang kebenaran...itulah balasan bagi orang yang menentang kebenaran dan memeranginya; ia memperoleh kehinaan di dunia dan azab...dan membesarkannya dengan memberikan berbagai kenikmatan, sebagaimana disebutkan nikmat-nikmat itu di ayat
> Sebagian ulama menjelaskan, bahwa setelah diutus-Nya Musa dan diturunkan Taurat, Allah mengangkat azab...terhadap umat-umat, yakni azab dalam arti membinasaan sehabis-habisnya, dan Allah mensyariatkan jihad...Tetapi setelah saya mentadabburi beberapa ayat ini dengan beberapa ayat yang disebutkan dalam surah Al...Adapun dalam beberapa ayat di surah Al Qashas, maka jelas sekali di sana, bahwa setelah disebutkan kebinasaan...Al Qashash: 43) Ayat ini jelas, bahwa Allah memberikan kitab Taurat kepada Musa setelah binasanya uamt-umat
[[77 ~ AL-MURSALAT (AYAT-AYAT YANG DIKIRIM) Pendahuluan: Makkiyyah, 50 ayat ~ Surat yang mulia ini memuat...mendustakan keduanya yang ditegaskan berulang kali, serta gambaran yang sangat menakutkan mengenai azab...Surat ini ditutup dengan mencela sikap orang-orang kafir yang tidak mempercayai kebenaran al-Qur'ân.]...Aku bersumpah demi ayat-ayat yang dikirim melalui Jibril kepada Muhammad untuk membawa kebaikan; demi...ayat-ayat yang membuat semua agama yang batil hancur berantakan; demi ayat-ayat yang menaburkan hikmah
[[77 ~ AL-MURSALAT (AYAT-AYAT YANG DIKIRIM) Pendahuluan: Makkiyyah, 50 ayat ~ Surat yang mulia ini memuat...mendustakan keduanya yang ditegaskan berulang kali, serta gambaran yang sangat menakutkan mengenai azab...Surat ini ditutup dengan mencela sikap orang-orang kafir yang tidak mempercayai kebenaran al-Qur'ân.]...Aku bersumpah demi ayat-ayat yang dikirim melalui Jibril kepada Muhammad untuk membawa kebaikan; demi...ayat-ayat yang membuat semua agama yang batil hancur berantakan; demi ayat-ayat yang menaburkan hikmah
[[77 ~ AL-MURSALAT (AYAT-AYAT YANG DIKIRIM) Pendahuluan: Makkiyyah, 50 ayat ~ Surat yang mulia ini memuat...mendustakan keduanya yang ditegaskan berulang kali, serta gambaran yang sangat menakutkan mengenai azab...Surat ini ditutup dengan mencela sikap orang-orang kafir yang tidak mempercayai kebenaran al-Qur'ân.]...Aku bersumpah demi ayat-ayat yang dikirim melalui Jibril kepada Muhammad untuk membawa kebaikan; demi...ayat-ayat yang membuat semua agama yang batil hancur berantakan; demi ayat-ayat yang menaburkan hikmah
[[77 ~ AL-MURSALAT (AYAT-AYAT YANG DIKIRIM) Pendahuluan: Makkiyyah, 50 ayat ~ Surat yang mulia ini memuat...mendustakan keduanya yang ditegaskan berulang kali, serta gambaran yang sangat menakutkan mengenai azab...Surat ini ditutup dengan mencela sikap orang-orang kafir yang tidak mempercayai kebenaran al-Qur'ân.]...Aku bersumpah demi ayat-ayat yang dikirim melalui Jibril kepada Muhammad untuk membawa kebaikan; demi...ayat-ayat yang membuat semua agama yang batil hancur berantakan; demi ayat-ayat yang menaburkan hikmah
[[77 ~ AL-MURSALAT (AYAT-AYAT YANG DIKIRIM) Pendahuluan: Makkiyyah, 50 ayat ~ Surat yang mulia ini memuat...mendustakan keduanya yang ditegaskan berulang kali, serta gambaran yang sangat menakutkan mengenai azab...Surat ini ditutup dengan mencela sikap orang-orang kafir yang tidak mempercayai kebenaran al-Qur'ân.]...Aku bersumpah demi ayat-ayat yang dikirim melalui Jibril kepada Muhammad untuk membawa kebaikan; demi...ayat-ayat yang membuat semua agama yang batil hancur berantakan; demi ayat-ayat yang menaburkan hikmah
[[77 ~ AL-MURSALAT (AYAT-AYAT YANG DIKIRIM) Pendahuluan: Makkiyyah, 50 ayat ~ Surat yang mulia ini memuat...mendustakan keduanya yang ditegaskan berulang kali, serta gambaran yang sangat menakutkan mengenai azab...Surat ini ditutup dengan mencela sikap orang-orang kafir yang tidak mempercayai kebenaran al-Qur'ân.]...Aku bersumpah demi ayat-ayat yang dikirim melalui Jibril kepada Muhammad untuk membawa kebaikan; demi...ayat-ayat yang membuat semua agama yang batil hancur berantakan; demi ayat-ayat yang menaburkan hikmah
[[77 ~ AL-MURSALAT (AYAT-AYAT YANG DIKIRIM) Pendahuluan: Makkiyyah, 50 ayat ~ Surat yang mulia ini memuat...mendustakan keduanya yang ditegaskan berulang kali, serta gambaran yang sangat menakutkan mengenai azab...Surat ini ditutup dengan mencela sikap orang-orang kafir yang tidak mempercayai kebenaran al-Qur'ân.]...Aku bersumpah demi ayat-ayat yang dikirim melalui Jibril kepada Muhammad untuk membawa kebaikan; demi...ayat-ayat yang membuat semua agama yang batil hancur berantakan; demi ayat-ayat yang menaburkan hikmah
-deskripsi"> Azab yang datang dari atas seperti hujan batu, petir dan lain lain, sedangkan...Adapula yang mengartikan ayat di sini dengan ayat-ayat Al-Quran yang berarti bahwa ayat Al-Quran itu

-deskripsi"> Dalam perkataanmu bahwa engkau seorang nabi dan bahwa Al Qur’an berasal...kezaliman adalah karena beraninya mereka terhadap Allah Tuhan mereka dan menyusahkan diri dengan meminta ayat...tertentu, padahal ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran Beliau sangat banyak....bermaslahat bagi mereka, mereka tidak tahu bahwa jika para malaikat turun, maka mereka turun membawa azab
[[92 ~ AL-LAYL (MALAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 21 ayat ~ Dalam surat ini, Allah Swt. bersumpah dengan...menginfakkan hartanya, bertakwa dan membenarkan adanya hal-hal yang baik, seperti diterangkan pada ayat...Sedangkan ayat-ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Allah Swt. menjamin akan menunjuki berbagai jalan petunjuk