Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 al-baqarah ayat 23 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 cinta 6 hujan 7 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 8 sabar 9 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 10 surat ali' imran ayat 185 11 ibrahim 12 Rezeki 13 ar-rum ayat 21 14 lumpuh dan buta 15 ar rahman 19 16 al ikhlas 17 JUAL BELI AYAT 18 kurban 19 ali imran 159 20 dosa 21 Ar rahman 22 zina 23 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 24 sedekah 25 Iman 26 Nikah 27 Putra 28 al+anam+ayat+14 29 surat al imran ayat 185 30 an nisa ayat 58 31 maryam 32 al imran 200 33 surat al qasas ayat 77 34 Riba 35 pagi 36 ali imran 134 37 Al-ahzab ayat 70 38 yunus 99 39 al imran ayat 47 40 al anbiya ayat 30 41 Tafsir shafwatut tafsir surat yusuf ayat 103 42 Aliimram+ayat+105 43 al baqarah ayat 233 44 al infitar ayat 6 7 45 surat Al-Baqarah ayat 177 46 Gunung 47 an nur ayat 35 48 Surah An-Najm ayat 24 49 az-zariyat ayat 56 50 al baqarah ayat 256 51 AN NAML AYAT 88 52 jual beli 53 al-mukminun+ayat+34 54 al ahzab ayat 70 55 miskin 56 Nabi Ismail 57 perempuan 58 Matahari 59 al ahzab ayat 21 60 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 61 ayat kursi 62 Tafsir+shafwatut+tafsir+surat+yusuf+ayat+103 63 Qs. Maryam 33 64 Azab 65 ali imran : 92 66 maryam+ayat+30-35 67 delapan puluh 68 UJIAN 69 sholat 70 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 71 al hasyir ayat 7 72 ayat al-Baqarah 219 73 pelestarian alam 74 imran 75 al+haqqah+ayat+39 76 yusuf ayat 47-48 77 Matahari mengelilingi bumi 78 nabi yunus 79 Sediakanlah potongan besi 80 al hujurat ayat 10 81 Fajar 82 AL A'RAF AYAT 52 83 hud ayat 6 84 anak 85 Al furqaan 27 86 atap terpelihara 87 ayat tentang serakah 88 Sebaik baik penolong dan pelindung 89 ATTAKASUR AYAT 1-2 90 al-maun ayat 1 91 waktu 92 surat al isra ayat 23 93 Gelap 94 Q.S AL A'RAF AYAT 56 95 Surah tentang tulang 96 arah 97 ikhlas 98 Surah Yusuf ayat 30 99 al+anam+ayat+15 100 asy-syu'ara ayat 197

Hasil pencarian tentang Ali+Imran+

Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
ke Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali...Imran: 103).
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
Ali Imran: 30)

Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
Ali Imran: 106)

lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
agar mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali...Imran: 187.
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali...Imran ayat 13.

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)
-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
cara agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali...Imran: 72-73, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kaum mukmin untuk membalas sikap ini dengan
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Ali Imran: 102).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Oleh karena itulah, Allah memuji Rasul-Nya karena kelembutannya (lihat surah Ali Imran: 159) dan memerintahkan
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama