Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 al+imran+ayat+56 3 Hadis+at+taubah+ayat+105 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 surah al a'raf ayat 79 9 zakat 10 penyakit 11 at taubah ayat 105 12 al+ikhlas 13 at taubah ayat 60 14 Jibril 15 lokasi yang memudahkan 16 al+lail+ayat+1-2 17 sombong 18 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 19 Berfikir+positif 20 Al maidah ayat 48 21 Hikmah 22 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 23 saba 16 24 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 25 an nisa ayat 58 26 Bumi bulat 27 Rezeki 28 yusuf 69 29 dalil+kitab+injil 30 Sakit 31 Melindungi 32 Menyelam 33 Ayat ayat larangan zina 34 al hujurat ayat 13 35 Injil 36 at tahrim ayat 6 37 Hadis kitab zabur 38 surat+thaha+ayat+125 39 surat+thaha+ayat+126 40 al maidah ayat 2 41 hadits kitab taurat 42 dalil+kitab+Zabur 43 al-A’raf+ayat+204 44 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 45 Hadist kitab Zabur 46 an nisa ayat 1 47 Zina 48 Pengertian dalil kitab 49 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 50 Ali Imran 159 51 al baqarah ayat 188 52 al+hijr+22 53 anjing 54 Lalai 55 AS+SAJADAH+AYAT+6 56 hr+muslim+288 57 Samiri 58 Al Baqarah ayat 2 59 yusuf ayat 111 60 Jihad 61 pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua 62 Surah As-Syam Ayat 7 63 surah al-a'raf ayat 29 64 Al Imran ayat 159 65 al ikhlas 66 Ali imran 67 al+mukmin+ayat+17 68 akal 69 Bentuk bumi bulat 70 ar+ra'du+ayat+11 71 yusuf 31 72 fangqolibu bini mati 73 tindak kekerasan 74 surat annisa ayat 29 75 Usaha 76 Q.S. Al-Imran/3 : 190-191 77 ruh roh jiwa jasad tulang belang kubur dibangkitkan 78 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+87 79 Bunuh diri 80 surat ghafir ayat 49 81 ar rad ayat 21 82 melampaui batas 83 al baqarah ayat 205 84 yunus 10 85 al maidah ayat 100 86 AL HASYR AYAT 18 87 Oorang yang bekerja atau berbuat yang senan tiasa memperhitungkan keuntungan secara miterial 88 Tajwid+Al+Baqarah+ayat+67 89 Surat Al-Baqarah Ayat 21 90 kebiasaan 91 membunuh 92 Ali imran 133 93 al lail ayat 1-2 94 Ayat 38 95 an nisa ayat 59 96 Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, 97 ali imran 130 98 Ketetapan 99 ath-thalaq+ayat+2 100 al baqarah ayat 43

Hasil pencarian tentang Ali+Imran+13

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ


13. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu (bertempur). Segolongan berperang di jalan Allah dan (segolongan) yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat (seakan-akan) orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
As-Sajdah, 13) (terhadap orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka) lafal
As-Sajdah, 13).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
dan sebagainya, di hari-hari yang berbilang, yaitu pada hari-hari melempar jumrah tanggal 11, 12 dan 13
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
As-Sajdah, 13).
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
As-Sajdah, 13) (pada) kalangan (umat-umat terdahulu) yang telah dibinasakan (sebelum mereka dari jin
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
As-Sajdah, 13) (terhadap orang-orang yang kafir).
Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
meriwayatkan sebuah hadis, bahwa pada tahun itu juga, yaitu tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali
Pertempuran terjadi pada tanggal 17 Ramadan atau 13 Maret dalam tahun yang sama.
kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat ini turun ketika Ali
Diperkirakan, peristiwa eksodus Banû Isrâ'îl itu terjadi di akhir abad ke-13 S.
menemui Nabi saw. yang ketika itu sudah keluar siap bermubahalah bersama Hasan, Husein, Fatimah dan Ali
Pengertian nuthfah, 'alaqah dan mudlghah yang terdapat dalam surat al-Sajdah: 7, 8 dan 9; al-Mu'minûn: 12, 13
[[13 ~ AR-RA'D (GURUH) Pendahuluan: Madaniyyah, 43 ayat ~ Surat al-Ra'd termasuk kelompok surat Madaniyyah
[[60 ~ AL-MUMTAHANAH (WANITA YANG DIUJI) Pendahuluan: Madaniyyah, 13 ayat ~ Surat ini diawali dengan