Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 3 ali+imran+191 4 ali imran 190 5 surah+an-nisaa'+ayat+29 6 Q.S. Qaaf (50) : 16 7 ali+imran+190 8 qaaf ayat 16 9 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 10 Al a'raaf 179 11 al ahzab ayat 59 12 Al maidah ayat 2 13 ali imran 190-191 14 Al maidah ayat 90 15 Sedekah 16 luqman 17 Luqman ayat 20 18 Al-A’raaf 179 19 qaaf 16 20 al imran ayat 190-191 21 yusuf 22 Al Imran 190 23 al hujurat ayat 13 24 surat Al-A'Raaf ayat 179 25 Al-A’raaf (7):179 26 QS.+Al-A’raaf+(7):179 27 al imran 190-191 28 ayat kursi 29 al baqarah ayat 26 30 AL-BAQARAH AYAT 30 31 Al-Hujurat ayat 10 32 an-Nisa ayat 58 33 al maidah ayat 1 34 rahmat 35 ali imran ayat 159 36 ali imran ayat 190-191 37 al baqoroh ayat 188 38 Ali-imran ayat 190-191 39 ali+imran+190+191 40 al baqarah ayat 22 41 surat al baqarah ayat 165 42 Az-Zukhruf ayat 32 43 Adam 44 al qaaf ayat 16 45 menciptakan manusia 46 ali imran 110 47 al-hujurat ayat 13 48 surat al araaf 179 49 al-a'raf ayat 179 50 Surat Al-An’am: 162 51 al hasyr ayat 7 52 surah+al+isra'+ayat+58 53 Al-A'Raaf ayat 179 54 al-Bayyinah ayat 5 55 At-Taubah ayat 105 56 Surat az-Zumar ayat 18 57 al baqarah ayat 275 58 ali imran 191 59 Surat Al Baqarah ayat 247 60 at tahrim ayat 6 61 Ali Imran+ayat+159+ 62 al maidah ayat 8 63 ali imran 190 191 64 a'raaf 65 al baqarah ayat 165 66 al+maidah ayat 90 67 AL IMRAN 125 68 Ali-Imran 69 doa nabi adam 70 berpasang pasangan 71 al baqarah ayat 27 72 al baqarah ayat 195 73 Al baqarah ayat 233 74 al imran ayat 130 75 ali imran ayat 190 76 Q.S Al-Qashass ayat 84 77 surat al a'raaf ayat 179 78 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 79 qaaf ayat 50 80 sabar 81 makhluk berpasangan 82 Ali Imran 83 Luqman+33 84 Al-A’raaf 85 al isra ayat 32 86 ali imran 103 87 Surat Fatir ayat 28 88 al+qasas+ayat+50 89 Surat yusuf 90 Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah 91 Ilham kepada haiwan 92 yunus+41 93 al-baqarah ayat 165 94 al-maidah ayat ke-90 95 SURAT AL HUJURAT AYAT 12 96 surat+al+zariyat+ayat+56 97 Asy-Sy'araa+ayat+90 98 maha berkehendak 99 QS.+Ar-Rahman+:+1-4 100 An+nisa+ayat+11

Hasil pencarian tentang Ali+Imran+ayat+139

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ


139. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian) ayat ini memansukh firman-Nya, "Bertakwalah...Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
Sehubungan dengan ayat ini Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis, bahwa pada tahun itu juga, yaitu...tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali untuk mempermaklumkan ayat-ayat ini pada hari raya kurban
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
amanat) artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat...ini turun ketika Ali r.a. hendak mengambil kunci Kakbah dari Usman bin Thalhah Al-Hajabi penjaganya...Usman merasa heran atas hal itu lalu dibacakannya ayat tersebut sehingga Usman pun masuk Islamlah....Ayat ini walaupun datang dengan sebab khusus tetapi umumnya berlaku disebabkan persamaan di antaranya
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 108
Itulah ayat-ayat Allah....Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 9
Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Sesungguhnya yang mempercayai ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat...Dan mereka tidak sombong untuk tunduk kepada ayat-ayat ini.
(Tha Sin) hanya Allah saja yang mengetahui maksudnya (ini) yakni ayat-ayat ini (adalah ayat-ayat Alquran...) sebagian daripada Alquran (dan ayat-ayat Kitab yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang hak
(Dan sesungguhnya telah Kami perlihatkan kepadanya) kepada Firaun (ayat-ayat Kami semuanya) yang berjumlah...sembilan ayat itu (maka ia mendustakan) nya dan menuduh bahwa ayat-ayat itu adalah sihir (dan ia enggan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 136
Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat...Kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami itu.
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.