Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 3 ali+imran+191 4 ali imran 190 5 surah+an-nisaa'+ayat+29 6 Q.S. Qaaf (50) : 16 7 ali+imran+190 8 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 9 qaaf ayat 16 10 Al a'raaf 179 11 al ahzab ayat 59 12 Al maidah ayat 2 13 ali imran 190-191 14 Al maidah ayat 90 15 Sedekah 16 luqman 17 Al-A’raaf 179 18 qaaf 16 19 Luqman ayat 20 20 yusuf 21 al hujurat ayat 13 22 Al-A’raaf (7):179 23 QS.+Al-A’raaf+(7):179 24 al imran ayat 190-191 25 al imran 190-191 26 Al Imran 190 27 surat Al-A'Raaf ayat 179 28 rahmat 29 an-Nisa ayat 58 30 AL-BAQARAH AYAT 30 31 al maidah ayat 1 32 ali+imran+190+191 33 ali imran ayat 159 34 Ali-imran ayat 190-191 35 ali imran ayat 190-191 36 al baqoroh ayat 188 37 surat al baqarah ayat 165 38 Al-Hujurat ayat 10 39 al qaaf ayat 16 40 Az-Zukhruf ayat 32 41 Adam 42 al baqarah ayat 22 43 al baqarah ayat 26 44 surah+al+isra'+ayat+58 45 al-Bayyinah ayat 5 46 Surat Al-An’am: 162 47 al-hujurat ayat 13 48 Surat Al Baqarah ayat 247 49 a'raaf 50 al maidah ayat 8 51 at tahrim ayat 6 52 Surat az-Zumar ayat 18 53 Al baqarah ayat 233 54 ali imran 191 55 ali imran 190 191 56 al hasyr ayat 7 57 Q.S Al-Qashass ayat 84 58 berpasang pasangan 59 AL IMRAN 125 60 al baqarah ayat 275 61 al baqarah ayat 27 62 Ali-Imran 63 Surat Fatir ayat 28 64 al imran ayat 130 65 sabar 66 al+qasas+ayat+50 67 al baqarah ayat 165 68 al+maidah ayat 90 69 doa nabi adam 70 ali imran ayat 190 71 ali imran 103 72 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 73 surat al a'raaf ayat 179 74 ayat kursi 75 al baqarah ayat 195 76 qaaf ayat 50 77 Ali Imran 78 makhluk berpasangan 79 Al-A’raaf 80 al isra ayat 32 81 menciptakan manusia 82 Al-A'Raaf ayat 179 83 At-Taubah ayat 105 84 Luqman+33 85 ali imran 110 86 Ali Imran+ayat+159+ 87 surat al araaf 179 88 al-a'raf ayat 179 89 al-an'am+ayat+143 90 al qaf ayat 16 91 Rezeki 92 goncangan 93 takut 94 Maryam+ayat+55 95 al a'raaf 172 96 ali+imran+27 97 Ali-Imran Ayat 102 98 ar-rum Ayat 41-42 99 yusuf ayat 72 100 al maidah ayat 4

Hasil pencarian tentang Ali+imron+ayat+102

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ


102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apakah yang Anda maksud Ali imran ayat 102?
(Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian) ayat ini memansukh firman-Nya, "Bertakwalah...Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
(Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras) sehubungan dengan ayat ini Imam Bukhari dan...Hud 102)
Sehubungan dengan ayat ini Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis, bahwa pada tahun itu juga, yaitu...tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali untuk mempermaklumkan ayat-ayat ini pada hari raya kurban
amanat) artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat...ini turun ketika Ali r.a. hendak mengambil kunci Kakbah dari Usman bin Thalhah Al-Hajabi penjaganya...Usman merasa heran atas hal itu lalu dibacakannya ayat tersebut sehingga Usman pun masuk Islamlah....Ayat ini walaupun datang dengan sebab khusus tetapi umumnya berlaku disebabkan persamaan di antaranya
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 108
Itulah ayat-ayat Allah....Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 9
Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Sesungguhnya yang mempercayai ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat...Dan mereka tidak sombong untuk tunduk kepada ayat-ayat ini.
(Tha Sin) hanya Allah saja yang mengetahui maksudnya (ini) yakni ayat-ayat ini (adalah ayat-ayat Alquran...) sebagian daripada Alquran (dan ayat-ayat Kitab yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang hak
(Dan sesungguhnya telah Kami perlihatkan kepadanya) kepada Firaun (ayat-ayat Kami semuanya) yang berjumlah...sembilan ayat itu (maka ia mendustakan) nya dan menuduh bahwa ayat-ayat itu adalah sihir (dan ia enggan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 136
Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat...Kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami itu.
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
(Itulah) maksudnya ayat-ayat tadi (ayat-ayat Allah.
amat jeleklah (perumpamaan suatu kaum) yaitu perumpamaan kaum itu (yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat...Kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat lalim) dengan mendustakan ayat-ayat itu.
Apabila ayat-ayat Kami yang nyata telah dibacakan kepada orang-orang musyrik, maka--akibat sikap ingkar...dan sombong mereka terhadap ayat-ayat itu--mereka berkata tanpa berpikir, "Ini adalah sihir yang nyata
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 28
dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguh-sungguhnya.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 15
Sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan...dengan ayat-ayat itu mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabbnya, dan lagi pula mereka
kepada mereka: Kami tenggelamkan mereka di laut karena pengingkaran yang selalu mereka lakukan terhadap ayat-ayat...Kami dan karena keengganan mereka untuk mengimani dan mematuhi ayat-ayat Kami itu.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 103
Kemudian Kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat Kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka...kaumnya, lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu.