Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 anak 4 al ankabut ayat 3 5 surah+al+baqarah+ayat+188 6 ali imran 67 7 darah 8 cinta 9 ibrahim 10 al jumuah ayat 10 11 ali imran 12 al imran ayat 104 13 ali imran 159 14 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 15 AL-BAQARAH AYAT 148 16 yusuf 17 Muslim 4969 18 pikun dan beruban 19 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 20 an nisa ayat 58-59 21 al baqarah ayat 151 22 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 23 al maidah ayat 2 24 AN NISA AYAT 58 25 Ar rahman 26 sabar 27 Pakaian 28 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 29 an nisa ayat 5 30 QS. Ali Imran (3): 67 31 AL IKHLAS 32 yunus 33 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 34 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 35 Muhammad 36 an+nisa+ayat+59 37 Sedih 38 ali imran 134 39 al baqarah ayat 111 40 Kisah nabi 41 al+insyirah+ayat+6 42 Al maidah ayat 18 43 Surat asyuaro ayat 214 44 ibrahim ayat 7 45 an nisa ayat 29 46 maryam 47 surat al-a'la 48 al mujadilah ayat 11 49 al baqarah ayat 10 50 Saba ayat 16 51 1. Jangan mudah mengobral sumpah 52 Surat Ar-Ra’d 53 an nahl ayat 97 54 Peristiwa dimasa lalu 55 an nur ayat 9 56 Darah manusia 57 al insyirah ayat 5 58 surah al baqarah ayat 151 59 mimpi 60 Talak 61 luqman 62 al baqarah ayat 43 63 quran 64 +surat+at+taubah+ayat+24 65 akhlak 66 surah fatir ayat 29 67 bekerja 68 Ali Imran ayat 26. 69 Ali Imran ayat 185 70 al ahzab ayat 59 71 surat ar rum 21 72 Al hujurat ayat 13 73 al imron ayat 198 74 al+imran+ayat+38 75 al+baqarah+ayat+69 76 Hadits cinta 77 an nisa ayat 59 78 al+baqarah+ayat+70 79 riba 80 Al Maidah ayat 1 81 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 82 Al Hajj ayat 54 83 menuntut ilmu 84 al araf ayat 185 85 al maidah ayat 8 86 al baqarah ayat 195 87 al alaq ayat 2 88 hewan 89 al ankabut ayat 45 90 Putus asa 91 albaqarah ayat 2 92 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 93 Asy-syu'ara+ayat+8 94 al imran 95 al+kahfi+ayat++4 96 ali imran ayat 67 97 al baqarah ayat 198 98 ali imran 14 99 al+insyirah+ayat+5 100 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d

Hasil pencarian tentang Allah+akan+meninggikan+orang-orang+yang+beriman+di+antaramu+dan+orang-orang+yang+diberi+ilmu+pengetahuan

terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 11
Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah...niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu....Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang...yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat....Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, "Berlapang-lapanglah) berluas-luaslah...akan memberi kelapangan untuk kalian) di surga nanti....akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian) karena ketaatannya dalam hal tersebut (dan...) Dia meninggikan pula (orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat) di surga nanti....(Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan).
dimiliki mereka sehingga masuk Islam, orang itu pun akan mengalahkan hujjah mereka di hadapan Allah...tidak ada yang memperoleh taufiq selain orang yang diberi taufiq oleh Allah....Orang-orang Ahli Kitab tidaklah diberi pengetahuan kecuali sedikit, sedangkan taufiq untuk beramal, maka...umat ini karena hidayah dari Allah memperoleh berbagai cabang ilmu dan pengetahuan dengan dibarengi...Hal ini merupakan karunia Allah dan ihsan-Nya yang besar kepada mereka.
benar, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang orang-orang yang diberi taufik oleh Allah...

-deskripsi"> Menurut sebagian mufassir, yang dimaksud orang-orang yang diberi ilmu...di sini adalah orang-orang yang beriman dari kalangan Ahli Kitab, seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya...dan larangan, maka ia termasuk Ahli Ilmu yang Allah jadikan sebagai hujjah terhadap yang dibawa Rasul..., di mana Allah menjadikan mereka sebagai hujjah terhadap orang-orang yang mendustakan lagi membangkang
atau tidak usah beriman (sama saja bagi Allah)....Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al Quran dibacakan kepada mereka,...89, "Jika orang-orang itu mengingkarinya, maka sesungguhnya Kami akan menyerahkannya kepada kaum yang...

-deskripsi"> Untuk meninggikan kalimat-Nya....indah dan pahala yang disiapkan Allah untuk para mujahid berupa surga.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 56
Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan (kepada orang-orang yang kafir): "Sesungguhnya...kamu telah berdiam (dalam kubur) menurut ketetapan Allah, sampai hari berbangkit; maka inilah hari berbangkit...itu akan tetapi kamu selalu tidak meyakini(nya)".
(Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan) para malaikat dan lain-lainnya: (..."Sesungguhnya kalian telah berdiam menurut ketetapan Allah) sesuai dengan apa yang telah dipastikan oleh-Nya...menurut ilmu Allah yang terdahulu (sampai hari berbangkit; maka inilah hari berbangkit itu) yang kalian...ingkari itu (akan tetapi kalian selalu tidak meyakini") kejadiannya.
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 16
Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu sehingga apabila mereka keluar dari sisimu...orang-orang berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan (sahabat-sahabat Nabi): "Apakah...yang dikatakannya tadi?"...Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.
(Dan mereka bertanya kepadamu) yaitu orang-orang Yahudi (tentang roh,) yang karenanya jasad ini dapat...('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya...(dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.'") dibandingkan dengan ilmu Allah swt.
Dan balasan disesuaikan dengan jenis amalan, barang siapa yang melapangkan, maka Allah Subhaanahu wa...dan iman, dan Allah Subhaanahu wa Ta'aala akan meninggikan orang-orang yang berilmu dan beriman dengan...beberapa derajat sesuai yang Allah berikan kepadanya berupa ilmu dan iman....

-deskripsi"> Oleh karena itu, Dia akan membalas setiap orang yang beramal dengan...amalnya, jika baik maka akan dibalas dengan kebaikan dan jika buruk, maka akan dibalas dengan keburukan
Katakanlah, wahai Muhammad, kepada orang-orang kafir Quraisy sebagai ungkapan rasa tidak senangmu terhadap...kejahatan dan pertikaian, "Masing-masing kita berbuat dan berjalan sesuai dengan jalannya."...Tuhanmu Maha Mengetahui--dengan ilmu pengetahuan yang tidak tertandingi--tentang orang-orang yang lebih...Mereka akan mendapatkan pahala yang besar....Allah juga Maha Mengetahui siapa yang lebih sesat jalannya dan akan diberi balasan sesuai dengan apa
(Dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku") ternyata dia masih mengetahuinya dan di dalam...jawabannya ini Balqis mengungkapkannya dengan memakai kata seakan-akan, sebagaimana apa yang telah mereka..., maka niscaya dia akan menjawab. "Ya"....Maka Nabi Sulaiman berkata setelah mengetahui bahwa Balqis mempunyai makrifat dan ilmu ("Dan kami telah...diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri") kepada Allah swt.
itu janganlah kalian sembah (maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah...) lalu ia beriman (dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti) telah ditentukan (kesesatan...baginya) menurut ilmu Allah, sehingga ia tidak beriman....(Maka berjalanlah kalian) hai orang-orang kafir Mekah (di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan...orang-orang yang mendustakan) rasul-rasul mereka, yakni kebinasaan yang akan mereka alami nanti.
Katakanlah, wahai Nabi, kepada orang-orang yang tetap membangkang itu, "Cermati dan renungilah apa yang...ada di langit dan di bumi berupa bukti-bukti yang menunjukkan keagungan dan keesaan Tuhan....Di situ akan kalian dapati bukti-bukti yang dapat membawa kalian untuk menerima ajakan beriman....Akan tetapi, betapa pun banyaknya bukti dan dahsyatnya ancaman, semua itu tidak berguna bagi kaum yang...umat manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kontemplasi, eksperimentasi dan pengamatan.
Allah menunjukkan mereka kepada ilmu (pengetahuan terhadap kebenaran) dan amal, serta bersepakat di atasnya...

-deskripsi"> Hikmah Allah menghendaki, Dia menciptakan mereka agar di antara mereka...ada orang yang bahagia dan ada orang yang sengsara, ada orang yang bersatu, dan ada orang yang berselisih..., ada yang diberi petunjuk dan ada yang mesti tersesat, agar semakin jelas kepada manusia keadilan-Nya...Di samping itu, karena kalimat (keputusan) Tuhanmu telah tetap, “Aku pasti akan memenuhi neraka Jahanam
Di antara orang-orang kafir ada golongan yang mendengar ucapanmu, wahai Muhammad, tetapi tidak mau beriman...Apabila mereka keluar dari tempatmu, mereka berkata kepada orang-orang yang diberi ilmu dengan nada mengejek..., "Apa lagi yang akan diucapkan Muhammad sekarang?"...Mereka adalah orang-orang yang hatinya telah ditutup oleh Allah dengan kekafiran sehingga mereka menolak...kebenaran dan mengikuti hawa nafsu mereka.
Sedangkan orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah dalam bentuk ilmu yang bermanfaat tidak tertipu oleh...Dan mereka memberi nasihat kepada orang-orang yang tertipu itu dengan berkata, "Janganlah kalian mengharapkan...Karena sesungguhnya pahala dan kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih suci bagi orang-orang yang beriman...kepada-Nya dan beramal saleh."...Itu adalah nasihat yang benar, yang tidak akan diterima kecuali oleh orang-orang yang mengorbankan diri
(Dan di antara mereka) orang-orang kafir itu (ada orang yang mendengarkan perkataanmu) sewaktu kamu berkhutbah...kepada orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan) dari kalangan sahabat Nabi saw. antara lain adalah...Ibnu Masud dan Ibnu Abbas r.a.; mereka mengatakan kepadanya dengan nada sinis dan mengejek, ("Apakah...yang dikatakannya tadi?")...(Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah) dengan kekafiran (dan mengikuti
Berilah ancaman kepada orang-orang kafir Mekah dengan mengatakan, "Kamu semua bebas untuk mengimani al-Qur'ân...Sesungguhnya orang-orang yang, sebelum turunnya al-Qur'ân, telah diberi ilmu pengetahuan yang benar,...maka jika al-Qur'ân dibacakan kepada mereka, mereka akan sujud bersyukur kepada Allah atas segala nikamat-nikmat-Nya
(Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini) diberi ilmu tentang ketauhidan dan Alquran (bahwasanya...Alquran) itulah (yang hak dari Rabbmu lalu mereka beriman kepadanya dan tenanglah) yakni mantaplah (...hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada...jalan) tuntunan (yang lurus) yaitu agama Islam.
(Tidaklah kalian perhatikan) hai orang-orang yang diajak bicara, tidakkah kalian ketahui (bahwa Allah...lahir) yaitu diberi bentuk yang baik, anggota yang paling sempurna dan lain sebagainya (dan batin) berupa...pengetahuan dan lain sebagainya....(Dan di antara manusia) yakni penduduk Mekah (ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan...atau petunjuk) dari Rasul (dan tanpa Kitab yang memberi penerangan) yang telah diturunkan oleh Allah
Ketika itu, mereka tampil seakan-akan sebagai orang-orang yang berani....Kikir untuk berbuat yang diperintahkan, kikir mengorbankan harta di jalan Allah, kikir mengorbankan jiwa...di jalan Allah, kikir dengan apa yang ada padanya, seperti kedudukannya sehingga tidak mau membantu...Berbeda dengan orang-orang mukmin, Allah menjaga mereka dari kekikiran diri mereka, diberi-Nya mereka...pula memberikan bantuan kepada orang lain dengan kedudukan dan ilmu mereka.
-deskripsi"> Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan sifat orang-orang yang...mendustakan yang mendapatkan wail atau kecelakaan itu....

-deskripsi"> Pengetahuan dan pengkajian mereka hanya berfokus pada pengetahuan yang...kebatilan, dan perbuatan mereka adalah perbuatan orang-orang yang bodoh; berbeda dengan orang-orang yang...membenarkan dan beriman, dimana ilmu mereka bermanfaat dan amal mereka saleh.
Meyampaikan perintah yang Kami tujukan pada orang-orang yang beriman untuk menjadikan Ka'bah sebagai...kiblat salat adalah di antara tujuan Kami mengutus Rasul....Ia akan membacakan kepada kalian nikmat yang telah Kami sempurnakan dengan karunia turunnya al-Qur'ân...secara ilmiah tentang kandungan al-Qur'ân, ilmu pengetahuan yang berguna serta mengajarkan pada kalian...Sebelum itu kalian semua berada dalam jurang kebodohan dan kesesatan yang membutakan.
Hal itu, karena dengan ilmu Allah meninggikan hamba-hamba-Nya, khususnya orang yang berilmu, beramal...dan mengajarkan ilmunya, maka Allah menjadikannya sebagai imam bagi manusia sesuai keadaannya; di mana...perbuatannya akan diperhatikan, jejaknya diikuti, diambil cahayanya untuk menyinari, dan dengan ilmunya...

-deskripsi"> Oleh karenanya Dia tidak meletakkan ilmu dan hikmah kecuali pada tempat...yang layak, dan Dia mengetahui siapakah yang berhak menerima dan memperolehnya.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 54
dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al Quran itulah yang hak dari Tuhan-mu...lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi Petunjuk...bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.
(Tetapi orang-orang yang lalim, mengikuti) pengertian lalim di sini adalah menyekutukan Allah (hawa nafsunya...tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah?)...maksudnya tidak ada seorang pun yang dapat menunjukinya....(Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun) yang mencegah azab Allah atas mereka.
-deskripsi"> Yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi ilmu adalah para nabi dan para...Dalam ayat ini terdapat keutamaan ahli ilmu, dan bahwa mereka akan mengatakan yang hak di akhirat sebagaimana...mereka telah mengatakan yang hak di dunia, dan bahwa perkataan mereka dipandang di sisi Allah dan di
(Karun berkata, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu) harta yang ada padanya itu (karena ilmu yang...ada padaku") sebagai imbalan dari pengetahuan yang aku miliki; dia seorang yang paling ulung di kalangan...Allah berfirman, (Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat...sebelumnya) yakni, bangsa-bangsa sebelumnya (yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan...(Dan tidaklah perlu ditanyakan kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka) karena
mengembalikan orang-orang yang sudah mati, dan mengingkari adanya hari Kiamat....

-deskripsi"> Kepada Allah, Rasul-Nya, dan kepada apa yang mereka bawa dari sisi Allah...benarnya kebangkitan, dan bahwa Kiamat akan datang kepada mereka....ilmu (pengetahuan) Allah Subhaanahu wa Ta'aala yang luas lagi merata, Dia berfirman, “Yang mengetahui...yang gaib,” yakni perkara-perkara yang gaib dari penglihatan dan pengetahuan kita.