Paling Sering Dicari

1 AN NUR AYAT 2 2 Mukjizat nabi yusuf 3 al baqarah ayat 275 4 At tahrim ayat 6 5 Al hujurat ayat 12 6 AL MAIDAH AYAT 2 7 al hasyr ayat 18 8 Al baqarah ayat 285 9 surat al maidah ayat 2 10 Tentang baiat 11 al maidah ayat 3 12 riba 13 Al imran ayat 31 14 tentang artinya 15 Al-Maidah ayat 3 16 Al-Maidah ayat 2 17 Arti surat albaqarah ayat 20-21 18 Gambar di atas kain 19 Al isra ayat 23 20 Al Baqarah ayat 30 21 Al mulk ayat 2 22 ali imran 97 23 al maidah ayat 32 24 al baqarah ayat 283 25 ayayat maat al quran tentang wudu 26 Mentaati pemimpin 27 al hujurat ayat 12 sampai 13 dan artinya 28 At taubah ayat 105 29 Yunus ayat 40 30 al baqarah ayat 282 31 zakat 32 zina 33 menuntut ilmu 34 Ar rahman 35 al hujurat ayat 10 36 Al isra ayat 32 37 Ayat 11 al baqarah b arab 38 Surat al ghafir ayat 60 39 yunus 99 40 Al ikhlas 41 al baqarah ayat 284 42 Al maidah ayat 6 43 BEKERJA 44 ali imran 92 45 ali imran ayat 190 46 Ali Imran 191 47 Al maidah ayat 8 48 an nisa ayat 29 49 ali imran 103 50 at taubah ayat 24 51 Ilmu 52 Qs luqman ayat 13-14 53 Al Baqarah ayat 2 54 ali imran 55 al imran 56 56 Al isra ayat 33 57 Malaikat izrail 58 Malaikat nakir 59 Ali imran ayat 159 60 Yusuf 61 al imran 102 62 al hujurat ayat 13 63 Al maidah ayat 33 64 Al baqarah ayat 98 65 al maidah ayat 91 66 bagai mana carakita meyayangi anak yatim dari surat al mau 67 ali imran 26 68 al furqan ayat 67 69 munafik 70 Ali imran 190 71 Kiamat 72 Al maidah ayat 1 73 fatir ayat 32 74 Malaikat israfil 75 Sedekah 76 Arti dari hurimat 77 ayat kursi 78 an nisa ayat 59 79 Ilmu yang bermanfaat 80 Surat fusillat ayat 10 81 al hadid ayat 22 82 Perangilah orang-orang 83 Annur ayat 31 84 Ayat mengenai pengendalian diri 85 al baqarah ayat 238 86 Ar rum ayat 21 87 ar rahman ayat 33 88 ali imran 38 89 At taubah ayat 35 90 fussilat ayat 10 91 al baqarah ayat 219 92 ayat 59 93 Surah Fushshilat ayat 33 94 Shalat 95 al baqarah ayat 234 96 tafsir albaqarah ayat 21 97 Wanita 98 al ankabut ayat 45 99 anak 100 surat luqman ayat 13

Hasil pencarian tentang An nur ayat 11

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ


11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan) dapat dibaca...An-Nur, 2) dan firman-Nya, "Mengapa di waktu kalian mendengar berita bohong itu orang-orang Mukmin dan...An-Nur, 12)....An-Nur, 16)....An-Nur, 17).
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
Muhammad bin Tsabit Al Marwazi], telah menceritakan kepadaku [Ali bin Husain], dari [ayahnya], dari [Yazid An...], ia berkata; "Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tidak akan meminta izin……" ayat...tersebut digantikan oleh yang ada dalam Surat An Nur yang berbunyi: Sesungguhnya yang sebenar-benar
An Nur: 11.
QS An Nur; 11.
Kemudian saya bertanya lagi; 'Itu terjadi sebelum diturunkan surat An Nur ataukah sesudahnya?...[Asy Syaibani] dan mengatakan; 'Sebagian mereka mengatakan surat almaidah, dan yang pertama (surat An...nur) lebih sahih.'
Bani Hasyim, Telah menceritakan kepada kami [Abu Waki'] dari [Abu Abdurrahman] dari [Asy Sya'bi] dari [An...Kemudian Abu Umamah membacakan ayat ini, yang terdapat dalam surat An Nur: "Dan jika kamu berpaling,
Saya bertanya lagi; 'apakah sebelum surat an-Nur diturunkan atau sesudahnya?
Ayat ini diturunkan tatkala orang-orang miskin dari kalangan sahabat Muhajirin berniat untuk mengawini...Tetapi menurut pendapat yang lain mengatakan pengharaman ini bersifat umum dan menyeluruh, kemudian ayat...An Nur, 32).
Ibnu Umar melanjutkan; "Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat yang ada dalam surat An Nur: Dan orang-orang...yang menuduh isterinya (berzina) " QS An Nur; 6 hingga selesai....Ibnu Umar melanjutkan; Setelah itu beliau memanggil laki-laki tersebut dan membacakan ayat tersebut kepadanya
Ayat ini tidak berlaku untuk ahli waris karena sudah dinasakh dengan ayat tentang warisan (yaitu An Nisaa...': 11) dan hadits "laa washiyyata liwaarits" (tidak ada wasiat bagi ahli waris) diriwayatkan oleh Tirmidzi
[[24 ~ AN-NUR (CAHAYA) Pendahuluan: Madaniyyah, 64 ayat ~ Dalam surat yang mengandung 64 ayat ini Allah
Kalian dapat membaca ayat Al Qur'an yang berbunyi; sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah...(An Nisaa: 11) Dan sesungguhnya saudara kandung (dari satu bapak dan satu ibu) yang mendapatkan warisan
Telah menceritakan kepada kami [Hajjaj bin Minhal] telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Umar An...Lantas Allah menurunkan ayat: '(sesungguhnya orang-orang yang datang dengan membawa berita bohong) ',...An Nuur: 11), dan seterusnya hingga sepuluh ayat."
An-Nur, 31).
masalahku, padahal masalahku terhadap diriku lebih remeh daripada Allah berfirman tentangku dengan ayat...Allah lalu menurunkan ayat: '(Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah dari kalian...An Nuur: 11-21).
maka turulah ayat: Allah mewasiatkan kalian mengenai anak-anak kalian....(An Nisa: 11).
maka turunlah ayat: '(Allah menetapkan bagimu tentang warisan untuk anak-anakmu, bagian satu anak laki-laki...An Nisaa; 11).
Dan telah menceritakan kepada kami [Al Hajjaj]; Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin 'Umar An...Kemudian Allah menurunkan ayat: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan...(An Nuur: 11)....-hingga sepuluh ayat
karena sesungguhnya di dalam surga itu tidak ada siang dan malam tetapi yang ada hanyalah cahaya dan nur
bin Adl Dlahak] dia berkata; "Telah di turunkan kepada kami -yaitu kalangan orang-orang Anshar- suatu ayat..., yaitu Dan janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk(Qs Al Hujurat; 11 Nabi shallallahu...Maka turunlah ayat: Dan janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang burukQs Al Hujurat;...11."
(Dan terang-benderanglah bumi) menjadi terang benderanglah ia (dengan Nur Rabbnya) sewaktu Dia menampilkan
beliau terdiam, akhirnya turunlah ayat: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)...QS An-Nisa`: 11.
-deskripsi"> Dalam ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Dan Allah sekali-kali...Al Munaafiquun: 11).
lain- Telah menceritakan kepada kami [Al Hajjaj] telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Umar An...penyebar berita bohong itu menceritakan sekumpulan cerita bohong tentang aku, maka Allah menurunkan ayat...; 'Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita bohong,,, hingga sepuluh ayat berikutnya (QS....Annur 11-21) yang kesemuanya menjelaskan berita kesucianku....Maka Allah menurunkan ayat: 'dan janganlah orang-orang yang diberi kelebihan rejeki dan kelapangan diantara
Lalu Allah menurunkan ayat yang terdapat dalam surat An Nur: (Dan orang-orang yang menuduh isterinya...(berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri) hingga akhir ayat,...lalu beliau memanggil laki-laki itu dan membacakan ayat-ayat itu kepadanya.
serta [Abu Nu'aim] dari [Israil] dari [Simak] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas], ia berkomentar tentang ayat...ANnajm 11), Ia berkata; ia melihatNya dengan hatinya.
An Najm: 11).
(Muhammad itu) lafal ayat ini berkedudukan menjadi Mubtada (adalah utusan Allah) menjadi Khabar dari...Lafal ayat ini menjadi Mubtada sedangkan Khabarnya ialah (adalah keras) yakni mereka adalah orang-orang...Tanda-tanda tersebut berupa nur dan sinar yang putih bersih yang menjadi ciri khas mereka kelak di akhirat...Lafal ayat ini berta'alluq kepada lafal yang menjadi Ta'alluq atau gantungan bagi Khabar, yaitu lafal...sifat-sifat yang telah disebutkan tadi (sifat-sifat mereka) yakni gambaran tentang mereka, kalimat ayat