Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 3 2 al ikhlas 3 BANJIR 4 ramadhan 5 an nisa ayat 29 6 menuntut ilmu 7 al hujurat ayat 13 8 SEDEKAH 9 pendidikan 10 ali imran 159 11 ali imran 104 12 luqman 14 13 Yusuf 14 al maidah ayat 2 15 Ali imran 16 yunus 101 17 Terbelah 18 surga 19 Al Baqarah ayat 30 20 orang tua 21 Riba 22 ilmu 23 Sebutkan dan beri penjelasan tanda wasal pada surah yasiin ayat 47 24 Ibrahim Ayat 7 25 al adiyat ayat 8 26 puasa 27 Neraka 28 Ali Imran 190 29 ibrahim 7 30 fitrah 31 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 32 Ahmad 1/22 33 rezeki 34 yusuf 9 35 at tin ayat 4 36 Ali+Imran+159 37 bencana alam 38 harta 39 Surah ar rum ayat 56-57 40 al isra ayat 70 41 at Tahrim ayat 6 42 matahari 43 An Nisa ayat 3 44 An nur ayat 32 45 al jumuah ayat 10 46 surah+al-isra+ayat+32 47 Tujuan penciptaan jin dan manusia 48 surah+al+imran 49 ali+imran+ayat+130 50 Ayat golongan kanan dan kiri 51 ar rahman 52 luqman ayat 13 53 al+baqarah+ayat+271 54 surat an-nuur ayat 2 55 al-ikhlas 56 Hukum+tajwid+nya+surat+al+hujurat 57 an nahl ayat 97 58 al+baqarah+ayat+22 59 al hujurat ayat 12 60 tanaman 61 Al Quran 62 bekerja keras 63 Al+Hujurat+ayat+31 64 Al-Isra’ ayat 28 65 Quran 66 Al+Baqarah+ayat+283 67 al+mujadilah+ayat+11 68 ali imran 19 69 zakat 70 Khamar 71 surah+al+ahzab+ayat+33 72 Isi+kandungan+surat+al+baqarah+ayat+186 73 al maidah ayat 90 74 Ibrahim 40 75 al maidah ayat 5 76 qs hud ayat 61 77 taubat 78 Surat a.n +ayat+11 79 puasa rajab 80 AL HIJR 81 keamanan 82 maryam+13 83 al+baqarah+ayat+183 84 Sabar 85 al baqarah ayat 177 86 al maidah ayat 6 87 shalat 88 al imran 19 89 ali imran 31 90 al+baqarah+ayat+184 91 tahrim ayat 6 92 yusuf 31 93 Surat al hujurat ayat 12 94 Attaubah+ayat+40 95 Luqman+12+ 96 al+baqarah+ayat+282 97 ar rum ayat 41 98 Sholat 99 surat Al Imran ayat 193 100 ali imran ayat 30

Hasil pencarian tentang At-tariq+ayat+5-7

Mereka juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1) Ayat...5--7 surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr....Ayat-ayat itu semua mengisyaratkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perzinaan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat...At-Taubah 128-129). Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Lafal At-Taqwaa letaknya diakhirkan karena demi memelihara keserasian bunyi akhir ayat, sedangkan sebagai
Allah, dan terbukti benarlah segala yang dijanjikan-Nya kepada Banû Isrâ'îl. (1) Kata "kalimat" dalam ayat...ini ditafsirkan oleh ayat 5 surat al-Qashash, yaitu berupa jaminan Allah untuk menjadikan orang-orang
Lafal Munqa'ir disebutkan ayat ini dalam bentuk Mudzakkar, sedangkan di dalam surah Al Haaqqah kata sifatnya...Al-Haaqqah, 7) Demikian itu karena demi memelihara kesamaan bunyi pada akhir ayat pada kedua tempat tersebut
(Q.S. 7 Al A'raf, 115).
., s. al-Zumar ayat 7.
Menurut penafsiran yang lain dikatakan bahwa arti ayat ini ialah baik dalam keadaan kuat maupun dalam...Akan tetapi ayat ini dinasakh oleh firman Allah swt. yang lain, yaitu, "Tiada dosa (lantaran tidak pergi...At-Taubah 91). (dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah....Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap orang-orang munafik, yaitu mereka yang enggan pergi berperang
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 108
Itulah ayat-ayat Allah....Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 9
Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Sesungguhnya yang mempercayai ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat...Dan mereka tidak sombong untuk tunduk kepada ayat-ayat ini.
Alquran yang sedang membacakannya sebagai (peringatan) lafal Dzikran menjadi Mashdar dari makna Fi'il At-Taaliyaat
demikian pula lafal Al-Atqaa, sekalipun menunjukkan makna Tafdhil, tetapi makna yang dimaksud adalah At-Taqiyyu
(Tha Sin) hanya Allah saja yang mengetahui maksudnya (ini) yakni ayat-ayat ini (adalah ayat-ayat Alquran...) sebagian daripada Alquran (dan ayat-ayat Kitab yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang hak
(Dan sesungguhnya telah Kami perlihatkan kepadanya) kepada Firaun (ayat-ayat Kami semuanya) yang berjumlah...sembilan ayat itu (maka ia mendustakan) nya dan menuduh bahwa ayat-ayat itu adalah sihir (dan ia enggan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 136
Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat...Kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami itu.
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadap kalian akan siksa hari panggil-memanggil) dapat dibaca At-Tanaadi...atau At-Tanaadiy dengan memakai huruf Ya pada akhirnya.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
(Itulah) maksudnya ayat-ayat tadi (ayat-ayat Allah.
amat jeleklah (perumpamaan suatu kaum) yaitu perumpamaan kaum itu (yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat...Kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat lalim) dengan mendustakan ayat-ayat itu.