Paling Sering Dicari

1 Kurban 2 hutang 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 Syirik 6 kemudahan 7 ar-rum ayat 21 8 ibrahim 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 rumah 11 Jihad 12 al waqiah ayat 63 13 Dua masa 14 Maryam 15 surah al-maidah ayat 8 16 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 17 Disebabkan 18 al baqarah ayat 275 19 ibrahim 37 20 Matahari 21 al quran adalah petunjuk 22 Adam 23 al araf ayat 56 24 hadist tentang perilaku konsumen 25 Surga 26 surat al mujadalah ayat 11 27 miskin 28 surat+al+imranayat+110 29 Ta ha+ayat+14 30 al jumuah ayat 10 31 Manusia 32 al isra ayat 7 33 Kafir 34 Iman 35 al ikhlas 36 al isra ayat 36 37 ilmu 38 Hadits Muslim Nomor 3035 39 Aliimram+ayat+105 40 Zina 41 Ikhlas 42 al hujurat ayat 13 43 ibrahim ayat 7 44 Berdebat 45 al a'raf ayat 52 46 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 47 Al Isra ayat 73 48 Jika allah menganugerahi rahmat 49 al imran 50 puasa 51 cinta 52 Al-Imran (3 : 130) 53 Al-Imran ayat 130 54 al ahzab ayat 21 55 Surat yunus+ayat+8 56 keinginan berhasil 57 surah al Maun beserta terjemahan 58 Surah Taha ayat 5 59 ibrahim ayat 37 60 Ar Rahman 61 Metode pendidikan 62 surat al-zalzalah 63 Mencela pemberian 64 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 65 maryam ayat 30-35 66 Surat Al Kahfi ayat 97 67 yusuf 72 68 SURah FATHIR AYAT 28 69 at tahrim ayat 6 70 Sebaik baik penolong dan pelindung 71 surat al-an'am ayat 59 72 AL Hasyr ayat 7 73 allah maha 74 Surat Ali imran ayat 64 75 Dongeng 76 al baqarah ayat 269 77 Tanah 78 Susah payah 79 shaffat+ayat+102 80 QS. IBRAHIM AYAT 37 81 pisang 82 Bahasa kaumnya 83 Ayat al quran menjelaskan tentang kewajiban 84 ayat tentang serakah 85 AL Baqarah ayat 286 86 Dimana dia akan mati 87 AYAT AL GAFFAR 88 al+imran+27 89 Yusuf 84 90 dalil hidayah 91 mengetahui 92 al+qiyamah+ayat+1-2 93 tafsir tentang kepemimpinan 94 60. Al-Haqqu mirrabbika fa lā takum minal-mumtarin berarti "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, jadi janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu." 61. Faman hajjaka fihi mim ba'di mā ja'akaminal-'ilmi fa qulta'alau nad'u abna'anāwa abna'akum wa nisa 95 ayat al-Baqarah 219 96 adil 97 Abu Daud 1397 98 Al anfal ayat 2 99 al isra ayat 82 100 An Nahl ayat 125

Hasil pencarian tentang Az+zariyat+ayat+50

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ


50. Maka segeralah kembali kepada (mentaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Ada pula yang menafsirkan dengan tidak menghadiri Az Zuur, yakni ucapan...menjauhi semua majlis yang di dalamnya penuh dengan ucapan dan perbuatan yang haram, seperti mengolok-olok ayat-ayat...Jika mereka tidak menghadiri Az Zuur, maka tentu mereka tidak mengucapkan dan melakukannya.Termasuk ucapan...Az Zuur adalah persaksian palsu.
banyak panggilan penghuni surga kepada penghuni neraka dan sebaliknya (lihat surah Al A’raaf: 44-50...penghuni neraka kepada malaikat Malik agar dia meminta kepada Allah agar Allah mematikan mereka (lihat Az
bumi) yakni berupa air hujan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya (Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat...Allah) yaitu Alquran (mereka itulah orang-orang yang merugi) ayat ini berhubungan langsung dengan firman-Nya...Az-Zumar, 61) dan ayat yang ada di antara keduanya merupakan jumlah I'tiradh atau kalimat sisipan.
-deskripsi"> Hal ini seperti dalam firman Allah Ta’ala di surah Al Qashas ayat 50,...Al Qashash: 50)

-deskripsi"> Maksudnya bahwa segala urusan itu pasti berjalan sampai
[[77 ~ AL-MURSALAT (AYAT-AYAT YANG DIKIRIM) Pendahuluan: Makkiyyah, 50 ayat ~ Surat yang mulia ini memuat...Aku bersumpah demi ayat-ayat yang dikirim melalui Jibril kepada Muhammad untuk membawa kebaikan; demi...ayat-ayat yang membuat semua agama yang batil hancur berantakan; demi ayat-ayat yang menaburkan hikmah
[[77 ~ AL-MURSALAT (AYAT-AYAT YANG DIKIRIM) Pendahuluan: Makkiyyah, 50 ayat ~ Surat yang mulia ini memuat...Aku bersumpah demi ayat-ayat yang dikirim melalui Jibril kepada Muhammad untuk membawa kebaikan; demi...ayat-ayat yang membuat semua agama yang batil hancur berantakan; demi ayat-ayat yang menaburkan hikmah
[[77 ~ AL-MURSALAT (AYAT-AYAT YANG DIKIRIM) Pendahuluan: Makkiyyah, 50 ayat ~ Surat yang mulia ini memuat...Aku bersumpah demi ayat-ayat yang dikirim melalui Jibril kepada Muhammad untuk membawa kebaikan; demi...ayat-ayat yang membuat semua agama yang batil hancur berantakan; demi ayat-ayat yang menaburkan hikmah
[[77 ~ AL-MURSALAT (AYAT-AYAT YANG DIKIRIM) Pendahuluan: Makkiyyah, 50 ayat ~ Surat yang mulia ini memuat...Aku bersumpah demi ayat-ayat yang dikirim melalui Jibril kepada Muhammad untuk membawa kebaikan; demi...ayat-ayat yang membuat semua agama yang batil hancur berantakan; demi ayat-ayat yang menaburkan hikmah
[[77 ~ AL-MURSALAT (AYAT-AYAT YANG DIKIRIM) Pendahuluan: Makkiyyah, 50 ayat ~ Surat yang mulia ini memuat...Aku bersumpah demi ayat-ayat yang dikirim melalui Jibril kepada Muhammad untuk membawa kebaikan; demi...ayat-ayat yang membuat semua agama yang batil hancur berantakan; demi ayat-ayat yang menaburkan hikmah
[[77 ~ AL-MURSALAT (AYAT-AYAT YANG DIKIRIM) Pendahuluan: Makkiyyah, 50 ayat ~ Surat yang mulia ini memuat...Aku bersumpah demi ayat-ayat yang dikirim melalui Jibril kepada Muhammad untuk membawa kebaikan; demi...ayat-ayat yang membuat semua agama yang batil hancur berantakan; demi ayat-ayat yang menaburkan hikmah
[[77 ~ AL-MURSALAT (AYAT-AYAT YANG DIKIRIM) Pendahuluan: Makkiyyah, 50 ayat ~ Surat yang mulia ini memuat...Aku bersumpah demi ayat-ayat yang dikirim melalui Jibril kepada Muhammad untuk membawa kebaikan; demi...ayat-ayat yang membuat semua agama yang batil hancur berantakan; demi ayat-ayat yang menaburkan hikmah
-deskripsi"> Ayat 57 dan 58 di atas menceritakan kembali kejadian ketika Rasulullah shallallahu...'alaihi wa sallam membacakan di hadapan orang-orang Quraisy surah Al Anbiya ayat 98 yang artinya, â€...kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar Jahannam.” Maka seorang Quraisy bernama Abdullah bin Az
-deskripsi"> Oleh karena ayat tersebut membuat seseorang sadar, dan kesadaran mengharuskan...karena memang orang-orang kafir tidak suka sekali dengan ikhlas sebagaimana yang diterangkan dalam surah Az
bermaksud menyelisihimu.” Suara keduanya pun semakin keras dalam hal itu, maka Allah Ta’ala menurunkan ayat...lagi memperdengarkan (mengeraskan suaranya) kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam setelah ayat...tidak menyebutkan hal itu dari bapaknya, yakni Abu Bakar (Abdullah bin Abi Mulaikah atau Abdullah bin Az..., dan di sana disebutkan secara tegas bahwa Abdullah bin Abi Mulaikah diceritakan oleh Abdullah bin Az...

-deskripsi"> Ayat ini merupakan adab terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam
Dalam ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu...Az Zukhruf: 32)

-deskripsi"> Yakni berkuasa terhadap makhluk Allah dan milik-Nya
adalah Zat yang berkehendak memilih dan Mahakuasa atas segala sesuatu(1). (1) Air yang dimaksud dalam ayat...Ayat ini tidak hanya mendahului ilmu pengetahuan dalam menerangkan kejadian manusia dari setetes air...seperti disebut dalam ayat 5 dan 6 surat al-Thâriq, bahkan juga telah mendahului ilmu pengetahuan dalam...Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, ayat ini mengandung penafsiran ilmiah bahwa air merupakan sarana...Ini berarti, seseorang yang mempunyai berat badan 70 kg, di dalam tubuhnya terkandung sekitar 50 kg air
Musykilul Atsar dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, “Ada ayat...mengetahui, apakah mereka sudah mengetahui maksudnya sehingga tidak bertanya.” Lalu dikatakan, “Ayat...” Ia menjawab, “Yaitu ketika turun ayat, “Sungguh, kamu (orang kafir) dan apa yang kamu sembah...Kamu (pasti) masuk ke dalamnya.” Ayat ini terasa berat bagi penduduk Mekah....Az Zukhruf: 57). Hadits ini menurut Syaikh Muqbil adalah shahih lighairih.
Ayat ini menunjukkan, bahwa mentadabburi Al Qur’an akan membawa seseorang kepada kebaikan dan melindungi...Az Zukhruf: 23-24)

yang sampai kepada Maula bin ‘Aqil ia berkata: Ibnu Abbas berkata, “Sungguh aku mengetahui sebuah ayat...Ketika ia datang, aku berkata, “Wahai Ibnu Abbas, kemarin engkau menyebutkan tentang sebuah ayat yang...Lalu aku melanjutkan kata-kataku, “Beritahukanlah kepadaku tentang ayat itu dan tentang beberapa ayat...maka sesungguhnya sembahan-sembahan mereka sama seperti yang engkau katakan.” Maka Allah menurunkan ayat...Apa maksud), “Dan sungguh, dia (Isa) benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari Kiamat.” (Az
tafsir-deskripsi"> Oleh karena itu, jika mereka berzina padahal sudah menikah, maka didera sebanyak 50...

-deskripsi"> Berdasarkan ayat ini, seorang muslim yang merdeka tidak boleh menikahi
class="tafsir-deskripsi"> Seseorang disebut "dewasa" apabila telah berusia 30 tahun ke atas sampai 50...

-deskripsi"> Ada yang mengartikan lafaz "kitab" (lih. ayat di atas) dengan kitab-kitab
karena memang orang-orang kafir tidak suka sekali dengan ikhlas sebagaimana yang diterangkan dalam surah Az
Az Zumar: 16)

menceritakan kepada kami Ahmad bin Manshur Ar Ramaadiy, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az...menceritakan kepada kami Syuraik dari Amr bin Dinar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata tentang turunnya ayat...maka ia berisyarat dengan tangannya ke arah Madinah, maka turunlah ayat ini, "Wa may yakhruj min baitihi
bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka" (lihat Az
Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abi Mulaikah, bahwa Abdullah bin Az...menyelisihimu.” Maka keduanya berbantah-bantahan sampai suaranya keras, kemudian turunlah tentang hal itu ayat...mendahului Allah dan Rasulnya…dst.”

-deskripsi"> Syaikh As Sa’diy menerangkan, “Ayat...Dalam ayat ini terdapat larangan yang keras mendahulukan ucapan selain Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam
seperti shuhuf Nabi Ibrahim (dan Alkitab) menurut satu qiraat dengan memakai 'ba' pada al-kitab dan az-zubur
dan diseret di atas mukanya ke dalam air yang sangat panas kemudian dibakar dalam api (lihat surah Az
dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati.” (Az
halal bagi kami jika mereka mengizinkan tanpa ada kerelaan dari dirinya, “ maka Allah menurunkan ayat...œAw maa malaktum mafaatihah.” (Al Bazzar berkata, “Kami tidak mengetahui yang meriwayatkan dari Az...kawanmu, maka tidak mengapa kamu memakan (makanannya) tanpa izinnya.”

-deskripsi"> Ayat...Dalam ayat ini terdapat dalil terhadap kaidah yang umum, yaitu: