Paling Sering Dicari

1 Al-Maidah+ayat+2+latin 2 al maidah ayat 3 3 riba 4 ali imran 159 5 Ali imran 6 ali imran ayat 19 7 Al hujurat ayat 13 8 menuntut ilmu 9 Surat Al hud 117 10 ali imran 104 11 sholat 12 manusia 13 at tahrim ayat 6 14 luqman 13 15 AN NUR AYAT 2 16 ali imran 134 17 Ali Imran ayat 130 18 al hujurat ayat 14 19 Al Baqarah ayat 143 20 niat 21 munafik 22 yunus 57 23 al maidah ayat 8 24 al anfal ayat 2 25 ALI IMRAN 139 26 ali+imran+ayat+191 27 Kematian 28 an nisa ayat 36 29 Al isra ayat 23 30 al isra ayat 7 31 al ikhlas 32 ali imran ayat 134 33 Yusuf 87 34 jual beli 35 Ilmu 36 Isi+kandungan+ali+Imran+ayat+85 37 Wanita 38 Istri 39 fitnah 40 maryam+ayat+31 41 Al imran 159 42 Al an'am ayat 59 43 al hijr 94 44 al isra ayat 32 45 al+maidah+ayat+122 46 Al isra ayat 28 47 Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang ihram untuk umroh dengan memakai jubah yang sudah terkena minyak wangi 48 Zina 49 ali imran 96 50 ali+imran+ayat+190 51 an nahl ayat 125 52 an nisa ayat 4 53 ali+imran+110 54 hadis+tentang+menglkonsumsi+makanan+dan+minuman+yg+halal+dan+bergizi 55 maryam+ayat+33 56 an nisa ayat 92 57 Sedih 58 ar rum ayat 41 59 hud ayat 61 60 Q. S al-maidah ayat 87 61 shalat 62 an nahl ayat 36 63 al-baqarah ayat 115 64 ar rahman 65 sabar 66 Surat al qomar ayat 22 dan artinya 67 an nisa ayat 11 68 obat 69 Al Quran 70 al maidah ayat 38 71 al maidah ayat 5 72 Alisro ayat 81 73 Luqman ayat 13 74 an nisa ayat 29 75 al baqarah ayat 153 76 al+maidah+ayat+1 77 Surah asy-ara ayat 69 78 Ibrahim 7 79 al-Maidah ayat 6 80 al hujurat ayat 12 81 fusshilat ayat 30 82 al a'raf ayat 56 83 Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Malik bin Al Huwairits berkata, "Kami mendatangi Nabi Saw., beliau bersabda: shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat “(H.R. Bukhari) 84 adil 85 Luqman+ayat+19 86 surat+an+nahl+56 87 Surah al baqarah ayat 168 88 al baqarah ayat 228 89 Luqman ayat 14 90 Al-ghafir+ayat+7 91 al maidah ayat 2 92 Al maidah ayat 51 93 takdir 94 As+saffat+ayat+63 95 al mulk ayat 2 96 Luqman+ayat+18 97 Ali imran 130 98 luqman 19 99 an nahl ayat 97 100 Al-QASAS AYAT 77

Hasil pencarian tentang Bacaan

terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 77
Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Apabila Kami telah selesai membacakannya) kepada kamu melalui bacaan malaikat Jibril (maka ikutilah...bacaannya itu) artinya, dengarlah dengan seksama bacaan Jibril kepadamu terlebih dahulu.
maksudnya, melakukan salat sunah di malam hari sesudah tidur (lebih tepat) untuk khusyuk di dalam memahami bacaan...Alquran (dan bacaan di waktu itu lebih berkesan) lebih jelas dan lebih mantap serta lebih berkesan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 3
Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui,
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 6
Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyu') dan bacaan di waktu itu lebih berkesan
(Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan) atau bacaan Alquran (yang berat) yang hebat.
gelap malam) hingga kegelapan malam tiba; yang dimaksud adalah salat zuhur, asar, magrib dan isyak (dan bacaan...di waktu fajar) yakni salat subuh (sesungguhnya bacaan di waktu fajar/salat subuh itu disaksikan) oleh
Yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa.") kamu pasti dapat menahan diri daripadaku dengan bacaan
(Sesungguhnya Kami menjadikan Alquran) maksudnya, Kami adakan Alkitab ini (bacaan yang berbahasa Arab
(Kecuali kalau Allah menghendaki) kamu melupakannya karena bacaan dan hukumnya telah dinasakh....Sesungguhnya Nabi saw. selalu mengeraskan suara bacaannya mengikuti bacaan malaikat Jibril karena takut
lalu ia membacakan kepada mereka--dan ini merupakan kejadian luar biasa--dengan bacaan yang benar, niscaya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 121
Orang-orang yang telah Kami berikan Al Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya
menyembah-Nya) beribadah kepada-Nya di lembah Nakhl (hampir saja mereka) yakni jin-jin yang mendengarkan bacaan...mereka menindih sebagian yang lain berjejal-jejal karena keinginan mereka yang sangat untuk mendengarkan bacaan
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 31
Dan sekiranya ada suatu bacaan (kitab suci) yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau
(Sebutlah nama Rabbmu) katakanlah bismillahirrahmanirrahiim di awal bacaan Alquranmu (dan curahkanlah
Sesungguhnya aku) dapat dibaca Al Mala-u Inni dan Al Mala-u winni, yakni bacaan secara Tahqiq dan Tas-hil
menetapkan dua hamzah yang ditashilkan nomor duanya serta memasukkan alif di antara keduanya, menurut dua bacaan
Makna ayat-ayat di atas berdasarkan bacaan pertama.
Kitab suci ini merupakan bacaan dalam bahasa Arab yang mudah dipahami oleh orang-orang yang mengetahui
berarti nama suatu lembah (yang menghasilkan) dapat dibaca Tunbitu dan Tanbutu (minyak) bila menurut bacaan...Tunbitu maka huruf Ba dianggap huruf Zaidah, bila menurut bacaan yang kedua yaitu Tanbutu maka huruf
Bentuk tunggal bacaan pertama adalah Nusyurun, wazannya sama dengan lafal Rasulun yang bentuk jamaknya...Sedangkan bentuk tunggal dari bacaan yang kedua yaitu Busyran ialah Basyirun, artinya pembawa kabar gembira
Menurut bacaan atau qiraat Imam Al-Hasan lafal Alqiyaa dibaca Alqiyan.
Dan orang-orang yang kafir berkata) sewaktu Nabi saw. membaca Alquran, ("Janganlah kalian mendengar bacaan
ayat-ayatnya) maksudnya, dijelaskan di dalamnya hukum-hukum, kisah-kisah dan nasihat-nasihat (yakni bacaan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 25
Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkani (bacaan)mu, padahal Kami telah meletakkan tutupan di
menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk) dapat dibaca Sayadkhuluuna atau Sayudkhaluuna, menurut bacaan
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 44
Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan
tuli mendengar seruan, apabila) dapat dibaca dengan menyatakan kedua Hamzahnya dan dengan meringankan bacaan
mendengarkan) karena mereka memperolok-olokkanmu (sewaktu mereka mendengarkan kamu) sewaktu mendengarkan bacaan
Menurut bacaan pertama arti ayat ini ialah, "Dan sesungguhnya semuanya itu hanyalah. " Menurut bacaan