Paling Sering Dicari

1 Surat+Al Hadid 3 2 al hadid ayat 3 3 Surat Al an 'am ayat 59-60 tuliskan ayat tersebut berserta artinya 4 hadist+al-hujurat+ayat+10 5 Berpikir kritis 6 Kurban 7 dalil+kitab+zabur 8 puasa arafah 9 Ali imran 159 10 hari kiamat 11 al maidah ayat 2 12 Ali Imran ayat 9 13 Berakal 14 al maidah ayat 48 15 Al-luqman+ayat+13-17 16 Al Baqarah ayat 164 17 Berakal+mengambil+pelajaran 18 riba 19 Sesuai petunjuk 20 penciptaan langit dan bumi 21 al-maidah ayat 2 22 al ikhlas 23 jelakskan+kerugian+surat+annisa+ayat+136 24 Sungai nail 25 Hadis+at+taubah+ayat+105 26 Yusuf 87 27 Al anam Ayat 115 28 Qs Ibrahim 14:1 29 Peristiwa hari kiamat 30 dalil+kitab+taurat 31 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 32 Asmaul husna 33 dalil+kitab+injil 34 hari+kiamat 35 Surat Al infitar 6 36 Ibrahim 40 37 an nur ayat 31 38 al kautsar ayat 2 39 Ismail 40 Bacaan nya surat al_maidah ayat 16 41 Bacaan 42 an nisa ayat 174 43 Tajwid+surah+al+hujurat+ayat+11 44 al hijr 9 45 Surah al kautsar ayat 1-3 46 yusuf 2 47 at taubah ayat 105 48 at tin ayat 4 49 Untuk sembeli 50 al+maidah+ayat+48 51 Hadist riwayat Muslim Ar Rahman 52 Surat Al Kafirun 53 Mensucikan 54 al-ikhlas 55 Hadits+berbuat baik 56 Berfikir kritis 57 Tuliskan surat At-tin ayat 7 58 surat al kautsar 59 Az zumar ayat 62 60 Hadist tentang penciptaan langit dan bumi 61 Tuliskan+surat+At-tin+ayat+7 62 kiamat 63 Dalil kitab zabur 64 Kandungan+surat+yusuf+ayat+53 65 Sujud syukur 66 Mesir 67 al hujurat ayat 13 68 Apa artinya surat Al Qari'ah 69 Berpikir 70 Pemimpin 71 adz-dzariyat+ayat++56 72 Injil 73 an Nisa ayat 58 74 kematian 75 Ali imran 9 76 Ali+imran+ayat+110 77 ali imran 138 78 al maidah ayat 46 79 an+nisa+ayat+136 80 Al lahab 81 Surat al maun 82 surat+as-syam+ayat+8 83 al+maidah+ayat+46 84 maryam 85 ali+imran+134 86 Hanya orang berakal 87 Aisyah 88 rasulullah 89 Surat al haqqah ayat 2 90 Anjing 91 hadist+al-hujurat+ayat+12 92 Surat al hujurat ayat 12 93 an nahl ayat 78 94 surat an-nisa' ayat 22 95 Hutang 96 al+maidah+ayat+90 97 Berfikir 98 Al Baqarah ayat 195 99 Hadist tafsir Ar Rahman 100 Hati yang bersih

Hasil pencarian tentang Bahwa+seorang+laki-laki+mendengar+

(Dan kalau Kami jadikan rasul itu) yang diutus untuk mereka (seorang malaikat, tentulah Kami jadikan...dia) artinya malaikat itu berupa (seorang laki-laki) artinya berbentuk seorang laki-laki supaya mereka...tidak akan kuat untuk melihat malaikat (dan) seandainya Kami menurunkannya lalu menjadikannya sebagai seorang...laki-laki (niscaya akan Kami serupakan) Kami miripkan (atas mereka apa yang membuat mereka ragu) terhadap...diri mereka, sebab mereka pasti mengatakan bahwa malaikat ini tidak lain kecuali seorang manusia seperti
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki) Habib An Najjar atau Habib si tukang kayu; dia telah...tempat tinggalnya berada di ujung kota Inthakiyah (dengan bergegas-gegas) lari dengan cepat, tatkala ia mendengar...berita bahwa kaumnya mendustakan utusan-utusan itu (ia berkata, "Hai kaumku!
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 9
Dan kalau Kami jadikan rasul itu malaikat, tentulah Kami jadikan dia seorang laki-laki dan (kalau Kami...jadikan ia seorang laki-laki), tentulah Kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 29
Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat...yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 19
Ia (jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak...laki-laki yang suci".
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 20
Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun...menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!"
(Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia...pun menyentuhku) yakni mengawiniku (dan aku bukan pula seorang pezina!)"...seorang pelacur.
Malaikat Jibrîl berkata, "Aku hanyalah seorang utusan dari Tuhanmu, untuk menjadi perantara dalam pemberian...seorang anak laki-laki yang suci dan baik kepadamu."
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 63
Dan apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan...seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu dan mudah-mudahan kamu bertakwa
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 25
la tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila, maka tunggulah (sabarlah) terhadapnya
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 7
"Maukah kamu kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu
Wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji; dan sebaliknya, laki-laki yang keji adalah untuk wanita...Begitu pula, wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik; dan sebaliknya, laki-laki yang baik adalah...Jika demikian, maka bagaimana mungkin dapat terbayang suatu kekejian dapat terjadi pada diri seorang...wanita yang terjaga, istri seorang lelaki yang baik lagi terpercaya, yaitu Rasulullah?...Dosa- dosa kecil mereka--yang tak seorang manusia pun luput darinya--akan mendapat ampunan dari Allah
Ketika tersebar berita bahwa Mûsâ membunuh seorang lelaki Mesir, datanglah dari ujung kota seorang yang...Laki-laki itu memberitahukan kepada Mûsâ, "Kaum Fir'aun tengah berunding untuk membunuhmu.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 20
Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku, ikutilah
(Ia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah utusan Rabbmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang
Yang pada hari itu Allah berfirman, ("Di hari ini harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna) bagi seorang
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 2
Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa Kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka...: "Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 35
Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan...perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang...sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan...perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 28
Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata...: "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan: "Tuhanku ialah Allah padahal dia...Dan jika ia seorang pendusta maka dialah yang menanggung (dosa) dustanya itu; dan jika ia seorang yang
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 53
berkata: "Janganlah kamu merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran seorang...) anak laki-laki (yang akan menjadi) orang yang alim".
(Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan...perempuan yang tetap dalam ketaatannya) (laki-laki dan perempuan yang benar) dalam keimanannya (laki-laki...dan perempuan yang sabar) di dalam menjalankan ketaatan (laki-laki yang khusyuk) yang merendahkan diri...(dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa..., laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya) dari hal-hal yang diharamkan (laki-laki dan
bermakna Man, yakni manusia; atau dianggap sebagai Maa Mashdariyah (yang Dia telah menciptakannya, yaitu laki-laki...dan perempuan) yang dimaksud adalah Adam dan Hawa, demikian pula setiap laki-laki dan perempuan lainnya...Adapun banci/wadam yang tidak dapat diketahui apakah ia sebagai laki-laki atau perempuan di sisi Allah...swt., maka jika seseorang yang bersumpah bahwa dia tidak akan berbicara dengan siapa pun baik laki-laki
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 40
Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah
tidak mempunyai anak) dan tidak pula bapak yakni yang dimaksud dengan kalalah tadi (tetapi mempunyai seorang...Sekiranya ia mempunyai seorang anak laki-laki, maka tidak satu pun diperolehnya, tetapi jika anaknya...(Dan jika mereka) yakni ahli waris itu terdiri dari (saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang...laki-laki) di antara mereka (sebanyak bagian dua orang perempuan."...Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Barra bahwa ia merupakan ayat yang terakhir diturunkan, maksudnya
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 55
ada dosa atas isteri-isteri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki...mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari
(Apakah) kamu tidak percaya (dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan) yakni pelajaran (dari Tuhanmu...dengan perantaraan) lisan (seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu) tentang
Bahwa Dia menciptakan pasangan--laki-laki dan perempuan, jantan dan betina--pada manusia dan binatang...dari air mani yang memancar. (1) Ayat ini menunjukkan kemahakuasaan Allah yang menciptakan pasangan--laki-laki...dan jantan dan betina pada binatang--dari sperma yang proses pengeluarannya dilakukan bersama oleh laki-laki...al-Qur'ân yang sejak dini telah mengungkap suatu fakta sebelum ditemukan oleh ilmu pengetahuan, yaitu bahwa...di dalam cairan laki-laki terdapat spermatozoa dan di dalam cairan wanita terdapat ovum.
Bahwa Dia menciptakan pasangan--laki-laki dan perempuan, jantan dan betina--pada manusia dan binatang...dari air mani yang memancar. (1) Ayat ini menunjukkan kemahakuasaan Allah yang menciptakan pasangan--laki-laki...dan jantan dan betina pada binatang--dari sperma yang proses pengeluarannya dilakukan bersama oleh laki-laki...al-Qur'ân yang sejak dini telah mengungkap suatu fakta sebelum ditemukan oleh ilmu pengetahuan, yaitu bahwa...di dalam cairan laki-laki terdapat spermatozoa dan di dalam cairan wanita terdapat ovum.
(Dan berkatalah seorang laki-laki yang beriman di antara keluarga Firaun) menurut suatu pendapat disebutkan..., bahwa ia adalah anak paman Firaun atau saudara sepupunya (yang menyembunyikan imannya, "Apakah kalian...akan membunuh seorang laki-laki karena) sebab (dia menyatakan, 'Rabbku ialah Allah' padahal dia telah...Dan jika ia seorang pendusta maka dialah yang menanggung dosa-dustanya itu) yakni dia sendirilah yang...menanggung akibat dari kedustaannya (dan jika ia seorang yang benar niscaya sebagian bencana yang diancamkannya
(Ia tiada lain) Rasul itu (hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah,