Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al hujurat ayat 9 6 an nisa ayat 29 7 Al+hujurat+ayat+13 8 tentang kurban 9 zakat 10 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 11 al baqarah ayat 285 12 ali imran 103 13 al mujadalah ayat 11 14 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 15 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 16 saba 15 17 al baqarah ayat 177 18 al qalam ayat 4 19 pendidikan 20 Ali imran 21 maryam 22 angin 23 talak 24 al baqarah ayat 30 25 ali imran 159 26 al isra ayat 23 27 al hajj ayat 7 28 tolong menolong 29 at tahrim ayat 6 30 ibrahim ayat 7 31 Waktu 32 yunus ayat 3 33 surat+38+ayat+72 34 surat al araf ayat 54 35 an nisa ayat 59 36 Yusuf 87 37 at taubah ayat 60 38 ali imran 104 39 Cahaya Allah 40 luqman ayat 12 41 al-hujurat ayat 9 dan 10 42 an nisa ayat 63 43 hawa 44 al-a'raaf+7 45 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 46 Ar rahman 47 miskin 48 al mujadilah ayat 11 49 Muslim itu bersaudara 50 beriman kepada allah 51 makanan haram 52 al maidah ayat 8 53 Rumah 54 al baqarah ayat 285 55 Alat pembelajaran 56 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 57 ali imran 190 58 Pendidikan islam sebelum menikah 59 Surah Al Maidah ayat 15-16 60 Al baqarah ayat 229 61 al hujurat ayat 13 62 kafir 63 al maidah ayat 2 64 ar-rahman 65 hati bani adam 66 albaqarah ayat 228 67 yusuf 72 68 al qariah ayat terakhir 69 yunus 61 70 muhammad 36 71 Musibah 72 upah 73 an-nisa+ayat+136 74 luqman 17 75 Al-Hasyr Ayat 18 76 sedekah 77 al ahqaf ayat 29 78 Hukum mendzolimi orang lain 79 Surah Hud ayat 114 80 Surah ibrahim 81 keutamaan sholat 82 ar rad ayat 11 83 al isra ayat 28 84 an nisa ayat 93 85 hadits menghafal al-qur'an sebelum ia baligh 86 Terbit 87 al jumuah ayat 10 88 Ibrahim 41 89 barang temuan 90 al imran 91 iman kepada malikat 92 Memuaskan hati 93 Surah as saba' ayat 44 94 amanat 95 Materi pendidikan islam 96 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 97 an-nisa ayat 3 98 al+isra+ayat+23 99 menjual minuman keras 100 ali imran 18

Hasil pencarian tentang Baitul+Maqdis

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul...Maqdis).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 142
akalnya diantara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul...Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?"
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 58
Dan (ingatlah), ketika Kami berfirman: "Masuklah kamu ke negeri ini (Baitul Maqdis), dan makanlah dari
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 161
Dan (ingatlah), ketika dikatakan kepada mereka (Bani Israil): "Diamlah di negeri ini saja (Baitul Maqdis
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 4
dan demi Baitul Ma'mur,
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 33
waktu yang ditentukan, kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul
Masuklah ke Bayt al-Maqdis (Jerusalem) yang telah ditentukan Allah untuk kalian.
Sesungguhnya Bayt al-Maqdis telah dihuni oleh Banû Isrâ'îl setelah Mûsâ hingga akhirnya mereka membuat
wajib serta akhir masa penyembelihannya) tempat diperbolehkan menyembelihnya (ialah setelah sampai ke Baitul
Adapun maksud Kami menetapkan Bayt al-Maqdis sebagai kiblat bagimu selama beberapa masa adalah untuk...Sebenarnya perintah menghadap Bayt al-Maqdis yang merupakan salah satu dari rukun iman adalah pekerjaan...Maka barangsiapa yang menghadapkan wajahnya ke Bayt al-Maqdis saat diperintahkan, maka sekali-kali Allah
doa Nabi Mûsâ, dan mengharamkan orang-orang yang melanggar perintah tadi untuk memasuki tanah Bayt al-Maqdis
Isrâ'îl yang telah Kami catat dalam al-Lawh al-Mahfûzh, bahwa mereka akan membuat kerusakan di Bayt al-Maqdis
dan orang-orang munafik) niscaya akan mengingkari beralihnya kiblat orang-orang beriman dari Bayt al-Maqdis...menetapkan kiblat yang benar, yaitu Ka'bah. (1) {(1) Sejarah mencatat bahwa perpindahan kiblat dari Bayt al-Maqdis
menengadahkan wajahmu ke langit mengharap turunnya wahyu berisi perintah pengalihan kiblat dari Bayt al-Maqdis...Ahl al-Kitâb yang mengingkari perpindahan kiblatmu dari Bayt al-Maqdis benar-benar mengetahui dari kitab
Ingatlah wahai Banû Isrâ'îl ketika Kami memfirmankan kepada kalian, "Masuklah ke dalam kota besar (Bayt al-Maqdis
akan firman Kami yang disampaikan Mûsâ kepada nenek-moyang mereka, "Tinggallah kalian di kota Bayt al-Maqdis
Dan pada akhirnya mereka masuk Masjid Bayt al-Maqdis lalu merusaknya seperti pada kali pertama.
niscaya orang-orang Yahudi akan berkata, "Bagaimana mungkin Muhammad bersembahyang menghadap Bayt al-Maqdis
sebelum pemerintahan Arichista, Raja Persia, jauh setelah hancurnya Yerusalem dan pembakaran Bayt al-Maqdis
Muhammad, pada sebagian waktu malam dari Masjid al-Haram, di Mekah, menuju Masjid al-Aqshâ, di Bayt al-Maqdis
Kemudian menguasai Damaskus dan mengepung kota Bait al-Maqdis, sampai kemudian merebutnya, membakarnya