Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 yunus 99 3 saba 46 4 al baqarah ayat 36 5 al baqarah ayat 256 6 al imran 159 7 ali imran ayat 159 8 kebebasan berekspresi 9 al-maidah ayat 2 10 surat yunus ayat 99 11 ali+imran+159 12 at taubah ayat 71 13 yunus ayat 99 14 saba ayat 46 15 ali imran 16 saba' 46 17 Al Hujurat ayat 13 18 surat al baqarah ayat 256 19 ibrahim 7 20 YUNUS 21 kebebasan 22 ilmu pengetahuan 23 Ali imran 14 24 Surah al- baqarah ayat 36 25 saba 26 Surah+An+Nisa+Ayat+26 27 Anisa ayat 118 28 al imran ayat 159 29 Anisa+ayat+118 30 al-hajj ayat 41 31 pemimpin 32 SABA+46 33 al maidah ayat 2 34 jual beli 35 as saba 46 36 Qs. Attin ayat 4 37 al mujadalah ayat 11 38 ali imran 191 39 an nisa ayat 1 40 Berpikir 41 Al ikhlas 42 al hajj ayat 41 43 Ali Imran ayat 19 44 al-baqarah ayat 256 45 surat at taubah ayat 71 46 An Nahl ayat 5 47 ali imran 31 48 rezeki 49 ibrahim 50 An+Nahl+ayat+6 51 al baqarah ayat 170 52 al mujadilah ayat 11 53 kebebasan musyawarah 54 maryam 55 al baqarah ayat 3 56 surat al baqarah ayat 36 57 ali imran 103 58 Arab 59 Ali Imran 185 60 Sabar 61 Surat Ibrahim ayat 7 62 kurban 63 al-baqarah ayat 36 64 surat saba ayat 46 65 Syirik 66 Al Furqan ayat 74 67 QS. Al-Hajj ayat 41 68 Surah Ali Imran 214 69 surat saba' ayat 46 70 Ar rahman 71 an najm ayat 39-42 72 ali imran 12 73 Surat Al hajj ayat 41 74 Darah 75 Al+Baqarah+ayat+260 76 al+baqarah+ayat+84 77 ar rum ayat 39 78 Menuntut ilmu 79 bebas 80 al hujurat ayat 6 81 Ibrahim ayat 34 82 Surah al- baqarah ayat 36\ 83 at taubah ayat 122 84 surat ali imran ayat 159 85 surat+al+baqarah+ayat+256 86 surat+al baqarah ayat 36 87 Langit bumi 88 ar-rahman 89 matahari 90 Al Baqarah ayat 275 91 pendidikan 92 Surat Az Zukhruf ayat 22 93 al an aam ayat 108 94 saba' ayat 46 95 yunus 26 96 Al ahzab ayat 36 97 AL+najm+ayat+23 98 al ankabut ayat 26 99 al hijr 26 100 yunus 58

Hasil pencarian tentang Ber+lomba+dalam+kebajikan+h

terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 1
Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya],
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Tatfif Ayat 26
laknya adalah kesturi; dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.
Demikianlah, bahwa tiap umat memiliki kiblat tempat mereka menghadap dalam salat sesuai syariat masing-masing...Dalam hal ini Tuhan tidak bermaksud melebihkan satu umat atas umat yang lain, karena kelebihan itu sesungguhnya...terletak pada kadar ketaatan dan kebajikan....Maka berlomba-lomba dan bersainglah dalam mengejar berbagai kebaikan dan Allah akan membalas perbuatan
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 66
Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; lalu mereka berlomba-lomba
Orang-orang Mukmin yang selalu berbuat kebajikan dalam setiap perbuatan mereka itu selalu mendapatkan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 224
Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa
hapuskan penglihatan mereka) Kami jadikan penglihatan mereka buta sama sekali (lalu mereka berlomba-lomba...(Maka betapakah) bagaimanakah (mereka dapat melihat) jalan itu, jika mereka dalam keadaan buta?
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 189
Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan...memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa
keluar daripadanya bau minyak kesturi (dan untuk meraih yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 25
yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu,
Yang menyaksikanmu bangun untuk bertahajud dan saat kamu mengerjakan kebajikan.
yang beriman kepada Allah dan kepada kebenaran agama yang telah diwahyukan kepadamu serta melakukan kebajikan-kebajikan
Niscaya Allah akan memberikan perkenan-Nya bagi kalian untuk melakukan kebajikan-kebajikan dan menghapuskan
Setiap orang yang melakukan kebajikan di dunia, beriman dan ikhlas menaati Allah, maka dia akan mendapatkan...Orang-orang yang berbuat kebajikan itu akan selamat dari rasa takut dan panik pada hari kiamat.
masih tidak tunduk) masih tidak mau merendahkan diri (kepada Rabb mereka, dan juga mereka tidak mau ber-tadharru
Kepada Engkaulah kami meminta untuk menunjuki kami jalan kebenaran, kebajikan dan membawa kepada kebahagiaan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 177
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan...menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam...kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 17
Mereka berkata: "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di
Ayat-ayat ini adalah petunjuk dan rahmat yang sempurna bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 5
Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 53
Kendatipun ada, mereka tidak akan memberikan sedikitpun (kebajikan) kepada manusia.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 77
Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan
Lalu mereka berlomba-lomba meniti jalan yang harus mereka lalui.
Sekadar menghadapkan muka ke barat atau ke timur bukan merupakan pokok persoalan keagamaan atau kebajikan...Sumber kebajikan itu bermacam-macam, sebagian merupakan pokok-pokok kepercayaan (akidah) dan sebagian...lagi induk kebajikan dan ibadah....Termasuk dalam kategori pertama, beriman pada Allah, pada hari kebangkitan, hari pengumpulan seluruh...Orang-orang yang menyatukan dalam diri mereka pokok-pokok kepercayaan (akidah) dan kebajikan, mereka
yang jujur, beriman, dan berbuat baik, "Kerjakanlah salat, dan sedekahkanlah sebagian harta kalian dalam...macam-macam bentuk kebajikan, baik secara terang-terangan maupun secara rahasia, sebelum datangnya suatu
Berikanlah kepada keluarga-keluarga dekatmu hak mereka berupa kebajikan dan jalinan silaturrahmi....Berikan juga hak orang-orang miskin yang membutuhkan dan musafir yang kehabisan harta dalam bentuk zakat
lebih mementingkan cinta Allah dan cinta rasul-Nya, lebih mengutamakan kehidupan akhirat dan rela hidup dalam...dunia, maka sesungguhnya Allah telah menyiapkan bagi kalian dan bagi wanita-wanita lain yang berbuat kebajikan
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 93
saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan...Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 25
Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga
Allah dan hari yang akhir, menyuruh kepada yang makruf dan melarang dari yang mungkar dan berlomba-lomba