Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 Arrahman ayat 33 3 yunus 84 4 Surat Fathir ayat 28 5 yusuf 6 Al maidah ayat 6 7 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 8 as saf ayat 3 9 Zina 10 kami 11 Sholat 12 jual beli 13 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 14 al-hujurat ayat 13 15 al maidah ayat 90 16 ALI IMRAN 17 amal 18 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 19 al hujurat ayat 13 20 ali imran 14 21 ali imran 190 22 al maidah ayat 3 23 Surat ayat29 dan tafsirannya 24 an nisa ayat 59 25 harta 26 Al-Baqarah ayat 152 27 al hujurat ayat 6 28 an+nisa+ayat+162 29 Az zukhruf ayat 47 30 al hajj ayat 7 31 ali imran 19 32 Luqman ayat 14 33 Jujur 34 Perangilah 35 menutup mulut 36 Al+baqarah+ayat+30 37 Al baqarah ayat 185 38 surat al ikhlas 39 AL KAHFI AYAT 29 40 dalil+kitab+injil 41 Ar rum ayat 21 42 Nabi palsu 43 al baqarah ayat 30 44 Q.S An-nahl ayat 18 45 az Zariyat ayat 58 46 At taubah ayat 105 47 Al-Baqarah Ayat 282 48 Surah 31 ayat 13 49 al hadid ayat 22 50 surat+al+falaq+ ayat 1 arti 51 aurat 52 al-baqarah ayat 148 53 Al baqarah ayat 2 54 Maryam ayat 58 55 Al hijr 9 56 وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِ lanjutan ayat tersebut adalah * 57 Al imran 58 Surat an nur ayat 31 59 Syirik 60 sehaT 61 surat ibrahim ayat 7 62 akidah islam akidah yang praktikal 63 Perintah bersiwak 64 al-maidah+ayat+2 65 ali imran 159 66 ibrohim ayat 40 67 an nisa ayat 172 68 hadist+al-hujurat+ayat+12 69 Luqman+ayat+14+berkenaan+dengan+seorang+sahabat 70 Surat Al maidah ayat 87 sampai 95 71 al qamar ayat 49 72 kitab 73 10 sahabat yang dijanjikan syurga 74 ali imran 18 75 Pahala baca quran 76 Surat Al maidah 77 Surat+lukman+ayat+14 78 Tentang kejujuran 79 Surat+al+mu'minun+ayat+131 80 ali imran 110 81 ali imran ayat 159 82 ali imran ayat 104 83 ar rahman 26-27 84 Al hijr 85 Hikmah+surah+an+Najm+ayat+39-42 86 az zumar ayat 10 87 Yusuf 101 88 Tipu daya 89 al+maidah+ayat+7 90 Surat al furqan ayat 26-27 91 luqman ayat 34 92 hutang 93 Surat yg artinya sungguh kami telah menurunkan kitab taurat, didalamnya ada petunjuk dan... 94 Kandungan asy Syura ayat 11 95 Al-Baqarah Ayat 144 96 ali imran 104 97 ibrahim 7 98 Dibangkitkan+Manusia ibnu majah 99 al maidah ayat 48 100 al a'raaf 172

Hasil pencarian tentang Berakal+mengambil+pelajaran

Pelajaran-pelajaran dan perumpamaan-perumpamaan ini Allah sebutkan kepada manusia untuk mereka jadikan...sebagai pelajaran....Tidak ada yang mengambil pelajaran darinya kecuali orang-orang berakal yang merenungi.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 19
Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran,
di dalamnya berupa hujah-hujah (bahwasanya Dia) yakni Allah (adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar mau mengambil...pelajaran) asalnya adalah liyatadzakkara, kemudian huruf ta diidgamkan kepada huruf dzal sehingga jadilah...bacaannya liyadzdzakkara artinya, supaya mengambil pelajaran (orang-orang yang berakal) yang berakal
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 52
dengan-Nya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal...mengambil pelajaran.
Demikian itu agar mereka memahami ayat-ayatnya secara mendalam, dan agar orang-orang yang berakal sehat...dan berhati jernih dapat mengambil pelajaran darinya.
(Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya) niscaya dia membacanya kemudian...mengambil pelajaran daripadanya.
Kenapa pula mereka tidak mengambil pelajaran dari bangsa-bangsa yang dihancurkan itu, padahal mereka...Sesungguhnya pemandangan itu merupakan pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat.
(Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Alquran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 22
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 17
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 32
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 40
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran
(Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Alquran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran
(Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Alquran untuk pelajaran, maka sudah adakah orang yang mengambil...pelajaran?).
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 15
Dan sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil...pelajaran?
Aku bersumpah bahwa Kami telah mudahkan al-Qur'ân untuk dijadikan peringatan dan pelajaran....Maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
sewaktu mereka berniaga ke negeri Syam dan negeri-negeri yang lain, seharusnya mereka mengambil pelajaran...(Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda) pelajaran-pelajaran (bagi orang-orang yang...berakal) yakni bagi mereka yang berakal.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 55
Maka barangsiapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 43
Bahkan mereka mengambil pemberi syafa'at selain Allah....Katakanlah: "Dan apakah (kamu mengambilnya juga) meskipun mereka tidak memiliki sesuatupun dan tidak berakal
Peristiwa tenggelamnya orang-orang kafir dan selamatnya orang-orang Mukmin benar-benar Kami jadikan sebagai pelajaran...Maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
(Dan tiadalah yang dapat mengambil pelajaran)....Asalnya ta diidghamkan pada dzal hingga menjadi yadzdzakkaruu, (kecuali orang-orang berakal).
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 42
Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya.
Kami jelaskan) telah Kami terangkan (perkataan ini kepada mereka) yaitu Alquran (agar mereka mendapat pelajaran...) yakni mengambil pelajaran daripadanya, lalu mereka beriman.
Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
(Sesungguhnya yang mau mengambil pelajaran itu) orang-orang yang menasihati dirinya sendiri (hanyalah...orang-orang yang berakal saja) orang-orang yang memiliki akal sehat.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 51
Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 62
Dan Sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil...pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)?
Kami mewahyukan Tawrât kepada Mûsâ, agar kaumnya dapat mengambil petunjuk, pelajaran, hukum dan jalan
dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang) musim paceklik (dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil...pelajaran) menjadikannya sebagai pelajaran bagi mereka kemudian mereka mau beriman karenanya.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 126
Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran.