Paling Sering Dicari

1 Bencana 2 al hujurat ayat 13 3 al maidah ayat 2 4 Jihad 5 Ali imran 6 Bumi 7 al baqarah ayat 111 8 Kematian 9 ali imran 159 10 sabar 11 Matahari 12 Tafsir surat al kafirun 13 Al-Hajj ayat 54 14 luqman 15 al mulk ayat 15 16 Jika Allah menghendaki 17 tafsir at-tahrim ayat 3 18 zina 19 Surah apa yang menjelaskan tentang bencana 20 bintang 21 Ibrahim 22 Al-Jaatsiyah AYAT 13 23 AKAL 24 an nur ayat 2 25 Hujan 26 al baqarah ayat 16 27 surah al kahfi ayat 1-2 28 dunia adalah cobaan 29 albaqarah ayat 30 30 pendidikan 31 al ahzab ayat 21 32 Surat Al Kahfi ayat 66 33 TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82 34 Syari’ah Charge Card 35 ayat tentang penjualan 36 Ar rahman 37 al hajj ayat 54 38 surat+an+nisa+ayat+20 39 hadiah 40 Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as. 41 Al Baqarah ayat 30 42 al-baqarah ayat 275 43 ikhlas 44 al maidah ayat 8 45 Gempa 46 takwa 47 ibadah 48 al-alaq+ayat+2 49 Iman 50 Warisan 51 Yunus 101 52 Al Baqarah ayat 195 53 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 ! 54 Ali Imran 26 55 al quran surat at-taubah 56 an+nur+ayat+33 57 an+nur+ayat+6 58 Ibrahim 7 59 Ujian 60 al maidah ayat 25 61 an nahl ayat 90 62 Luqman 13 63 al maidah ayat 90 64 al jumuah ayat 9 65 al mujadalah ayat 11 66 Awan 67 an nahl ayat 75 68 Al qasas ayat 26 69 QS HUD AYAT 54 70 surat Ibrahim/14:7 71 ayat kursi 72 sakit hati 73 Mujadalah ayat 11 74 Ali Imran 133 75 Al ikhlas 76 Annisa ayat 36 77 Thalut sungai 78 an nahl ayat 97 79 Al Isra ayat 23 80 Quraisy shihab 81 Banjir 82 Surat Ali Imran 83 al hujurat ayat 10 84 jadilah 85 Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rosul pada tiap tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Thogut itu. 86 Ibrahim 41 87 Arrum ayat 54 88 QS. An-Nahl Ayat 91 89 surat+an+nisa+ayat+21 90 hati 91 tafsir surat at-tahrim ayat 3 92 menuntut ilmu 93 Kehidupan 94 al imran 104 95 surat al jazalah ayat 7-8 96 yusuf 111 97 Surah Ibrahim 98 surat al imran 99 kekal 100 makan

Hasil pencarian tentang Berpuasa

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 184
barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa...Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu...Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 183
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum
Allah mewajibkan kalian berpuasa di hari yang terbatas hitungannya....sedang sakit dan puasa akan membahayakan dirinya atau sedang dalam perjalanan, maka mereka boleh tidak berpuasa...Adapun mereka yang tidak mampu berpuasa kecuali dengan susah payah--bukan karena alasan sakit atau bepergian...tetap seperti usia lanjut atau penyakit yang tidak bisa diharap kesembuhannya--mereka itu boleh tidak berpuasa
Di masa permulaan Islam, mereka diberi kesempatan memilih, apakah akan berpuasa atau membayar fidyah....Kemudian hukum ini dihapus (mansukh) dengan ditetapkannya berpuasa dengan firman-Nya...."Maka barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan, hendaklah ia berpuasa."...Dan berpuasa) menjadi mubtada', sedangkan khabarnya ialah, (lebih baik bagi kamu) daripada berbuka dan...membayar fidyah (jika kamu mengetahui) bahwa berpuasa lebih baik bagimu, maka lakukanlah.
Jika kamu melihat seseorang mengingkari perkara ini, maka berilah isyarat bahwa kamu sedang berpuasa
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 26
Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 5
baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa
(Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 185
itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa...pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa
Maka mereka disuruh bersabar yang maksudnya ialah berpuasa, karena berpuasa dapat melenyapkan itu.
(Maka barang siapa yang menyaksikan) artinya hadir (di antara kamu di bulan itu, hendaklah ia berpuasa...dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak...Karena yang demikian itu merupakan `illat atau motif pula bagi perintah berpuasa, maka diathafkan padanya
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 4
Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum
hamba Kami Daud yang mempunyai kekuatan) dalam beribadah; tersebutlah bahwa dia sepanjang tahun selalu berpuasa
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 196
yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa...Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam
yang hadir menyaksikan bulan ini dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam perjalanan, maka ia wajib berpuasa...yang sakit, dan puasa akan membahayakan dirinya, atau sedang dalam perjalanan, ia diperbolehkan tidak berpuasa
berlalu waktu tiga puluh malam) di mana Kami akan berbicara kepadanya seusai masa tersebut agar ia berpuasa...terlebih dahulu; masa itu adalah bulan Zulkaidah kemudian Musa berpuasa dan tatkala ia selesai, bau
Salah satu caranya adalah dengan berpuasa.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 35
laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa
kepalanya) berkutu dan pusing, lalu ia bercukur di waktu ihram (maka hendaklah ia membayar fidyah), (yaitu berpuasa...), artinya wajib atasnya berpuasa (tiga hari dalam masa haji) artinya sewaktu sedang ihram, dengan demikian...melakukan ihram sebelum tanggal tujuh Zulhijah, dan lebih utama sebelum tanggal enam, karena makruhnya berpuasa...(Demikian itu) maksudnya hukum yang telah disebutkan tadi berupa kewajiban menyembelih kurban atau berpuasa...Jika sebaliknya, maka tak ada kurban dan tidak pula berpuasa sekalipun ia melakukan tamatu.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 95
dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa
beriman) yakni ikhlas hatinya kepada Islam (yang taat) mereka taat (yang bertobat, rajin beribadat, rajin berpuasa
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 92
Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut
(dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa
(Maka barang siapa yang tidak mendapatkan) budak (maka wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut
Berpuasa(1) merupakan syariat yang juga telah diwajibkan atas umat terdahulu, maka janganlah kalian merasa
mawaaqiit jamak dari miiqaat (bagi manusia) untuk mengetahui waktu bercocok tanam, berdagang, idah wanita, berpuasa
Jika orang-orang yang bersumpah itu tidak mampu melakukan demikian, maka ia harus berpuasa selama tiga
Jika berpuasa merupakan ibadah yang harus diisi sebaik mungkin dengan menahan hawa nafsu dan tidak menggauli
Kalau ada yang belum sanggup, maka hendaknya ia berpuasa. Sebab puasa itu merupakan perisai."
Tetapi ia diwajibkan berfidyah yaitu dengan berpuasa selama tiga hari, atau bersedekah dalam bentuk makanan