Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al hujurat ayat 9 6 an nisa ayat 29 7 tentang kurban 8 al baqarah ayat 285 9 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 10 ali imran 103 11 zakat 12 Al+hujurat+ayat+13 13 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 14 al baqarah ayat 177 15 al qalam ayat 4 16 saba 15 17 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 18 al mujadalah ayat 11 19 pendidikan 20 Ali imran 21 talak 22 al baqarah ayat 30 23 ali imran 159 24 al hajj ayat 7 25 al isra ayat 23 26 tolong menolong 27 ibrahim ayat 7 28 angin 29 at tahrim ayat 6 30 maryam 31 surat+38+ayat+72 32 at taubah ayat 60 33 an nisa ayat 59 34 luqman ayat 12 35 surat al araf ayat 54 36 al maidah ayat 8 37 al-hujurat ayat 9 dan 10 38 an nisa ayat 63 39 Ar rahman 40 Pendidikan islam sebelum menikah 41 al mujadilah ayat 11 42 al-a'raaf+7 43 Alat pembelajaran 44 al hujurat ayat 13 45 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 46 makanan haram 47 Muslim itu bersaudara 48 Cahaya Allah 49 yunus ayat 3 50 Rumah 51 beriman kepada allah 52 ali imran 190 53 al baqarah ayat 285 54 Surah Al Maidah ayat 15-16 55 ali imran 104 56 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 57 miskin 58 hawa 59 Waktu 60 Yusuf 87 61 Al baqarah ayat 229 62 Al ahzab ayat 56 63 sedekah 64 yusuf 111 65 Tafsir surah yusuf ayat 72 66 Hukum mendzolimi orang lain 67 Memuaskan hati 68 Surah Hud ayat 114 69 Tafsir hak anak terhadap orang tua 70 al isra ayat 28 71 keutamaan sholat 72 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 73 Ghafur ayat 78 74 surat al baqarah 30 75 Al Bayyinah ayat 5 76 Menuntut ilmu 77 al jumuah ayat 10 78 al+isra+ayat+23 79 surah al maidah ayat 8 80 at-tahrim ayat 6 81 an-nisa ayat 3 82 tilawah per ayat 83 kurban 84 qs al isro ayat 1 85 sampaikan walau satu ayat 86 riba 87 memuliakan orang tua dan mertua 88 Isi kandungan surah al a'laa ayat 16 89 menjual minuman keras 90 albaqarah ayat 228 91 Al Baqarah ayat 31 dan tafsirnya 92 Besi 93 al baqarah ayat 282 94 al qariah ayat terakhir 95 Ali Imran 8 96 qs al hasyr ayat 18 97 al maidah ayat 2 98 al+isra+ayat+26 99 ar-rahman 100 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91

Hasil pencarian tentang Bicara+yang+baik

Disaksikan khalayak ramai, Mûsâ angkat bicara, "Silakan tunjukkan sihir yang kalian miliki!"
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Jangan ajak Aku bicara sama sekali."
telah menciptakannya untuk kamu (untuk menutupi) guna menutupi (auratmu dan pakaian perhiasan) pakaian yang...(Dan pakaian takwa) yakni amal saleh dan akhlak yang baik; dengan dibaca nashab karena diathafkan kepada...lebih baik....Yang demikian itu adalah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah) bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan-Nya...diajak bicara.
berprasangka terhadap diri mereka sendiri) sebagian dari mereka mempunyai prasangka terhadap sebagian yang...lain (dengan sangkaan yang baik, dan mengapa tidak berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata...Di dalam ayat ini terkandung ungkapan Iltifat dari orang-orang yang diajak bicara....Maksudnya, mengapa kalian hai golongan orang-orang yang menuduh, mempunyai dugaan seperti itu dan berani
Seorang manusia tidak akan diajak bicara oleh Allah kecuali melalui wahyu--yaitu pengutaraan tutur ke...dalam kalbu--baik berupa ilham maupun mimpi....Dapat juga dengan cara mengutus malaikat yang dapat dilihat dan dapat didengar suaranya untuk kemudian...mewahyukan kepadanya, dengan izin Allah, apa saja yang dikehendaki-Nya.
Sesungguhnya orang-orang musyrik, termasuk di dalamnya orang-orang munafik, bagaikan binatang yang paling...Pendengaran mereka tuli dan tidak dapat mendengar, mulut mereka bisu dan tidak mampu bicara....Mereka memang tidak mau mendengar, mengatakan dan memikirkan yang benar.
niscaya Kami menunjukkan mereka kepadamu, Muhammad, agar kamu dapat mengenal mereka melalui tanda-tanda yang...Dan Aku bersumpah bahwa kamu benar-benar akan mengetahui mereka dari gaya bicara mereka.
Jika kamu melihat seseorang mengingkari perkara ini, maka berilah isyarat bahwa kamu sedang berpuasa bicara
Apakah engkau tidak mengetahui, wahai orang yang diajak bicara oleh ayat ini, bahwa Allah sungguh telah...menciptakan langit dan bumi atas dasar aturan yang benar menurut kebijaksanaan-Nya....Wahai orang-orang kafir, Zat yang mampu melakukan hal itu juga mampu membinasakan kalian dan mendatangkan...makhluk baru selain kalian yang mau mengakui wujud dan keesan-Nya, jika Dia berkehendak.
(Tidakkah kamu perhatikan) hai orang yang diajak bicara, tidakkah kamu memperhatikan....Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kalian) hai manusia (dan mengganti kalian dengan makhluk yang
(Tidaklah kalian perhatikan) hai orang-orang yang diajak bicara, tidakkah kalian ketahui (bahwa Allah...telah menundukkan untuk kepentingan kalian apa yang di langit) yaitu matahari, bulan dan bintang-bintang...supaya kalian mengambil manfaat daripadanya (dan apa yang di bumi) berupa buah-buahan, sungai-sungai...baik, anggota yang paling sempurna dan lain sebagainya (dan batin) berupa pengetahuan dan lain sebagainya...atau petunjuk) dari Rasul (dan tanpa Kitab yang memberi penerangan) yang telah diturunkan oleh Allah
(Dan mereka telah memotong-motong) sebagian daripada orang-orang yang diajak bicara itu (urusan agama...yakni mereka memecah belah perkara agama mereka; sebagian dari mereka bertentangan dengan sebagian yang
(Tidakkah kamu memperhatikan) artinya melihat, hai orang yang diajak bicara (bahwa sesungguhnya Allah...dan memasukkan siang) mempergantikannya (ke dalam malam) maka Dia menambahkan pada masing-masing apa yang...dikurangi dari yang lainnya (dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing) dari matahari dan bulan...itu (berjalan) beredar pada garis edarnya (sampai kepada waktu yang ditentukan) yaitu hari kiamat (dan...sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan).
berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkan-Nya kepada Kamu sekalian) hai orang-orang yang...diajak bicara dalam hal ini (sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya....Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda) yaitu pelajaran-pelajaran (bagi...semua orang yang sangat bersabar) di dalam menahan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang
(Dan dengarkanlah) hai orang yang diajak bicara akan seruan-Ku ini (pada hari penyeru menyeru) yakni...malaikat Israfil (dari tempat yang dekat) dari langit, yaitu dari atas Kubbah Shakhr di Baitulmakdis,...karena tempat itu yang paling dekat dengan langit....Ia menyerukan kata-kata, "Hai tulang-belulang yang telah hancur dan sendi-sendi yang telah bercerai-berai...dan daging-daging yang telah tercabik-cabik dan rambut-rambut yang telah berantakan!
yang baik) di antara manusia (dan laki-laki yang baik) di antara mereka (adalah untuk wanita-wanita...yang baik pula) baik perbuatan maupun perkataannya....dengan orang yang baik....(Mereka itu) yaitu kaum laki-laki yang baik dan kaum wanita yang baik, antara lain ialah Siti Aisyah...(Bagi mereka) yakni laki-laki yang baik dan wanita yang baik itu (ampunan dan rezeki yang mulia) di surga
(Dan) ketahuilah (bahwasanya ini) yakni agama Islam (adalah agama kalian) hai orang-orang yang diajak...bicara, maksudnya kalian harus memeluknya (agama yang satu) lafal Ummatan Waahidatan ini menjadi Hal...yang bersifat Lazimah atau tetap....Menurut suatu qiraat yang lain lafal Anna haadzihi dibaca Takhfif sehingga menjadi An Haadzihi, sedangkan...menurut qiraat yang lainnya lagi dibaca Inna Haadzihi, dan dianggap sebagai jumlah Isti'naf atau kalimat
Orang-orang yang bersumpah bahwa jika datang suatu bukti mereka akan beriman, benar-benar bohong....Allah lebih tahu tentang keimanan mereka yang sebenarnya....Kalaupun Kami menurunkan malaikat yang dapat mereka lihat dengan mata kepala, kemudian mereka diajak...bicara (mendengar pembicaraan) orang mati setelah dihidupkan kembali dan dikeluarkan dari kubur, serta...Kami kumpulkan segala sesuatu yang menerangkan kebenaran, mereka tidak juga akan beriman kecuali jika
Perbuatan baik tidak akan dibalas kecuali dengan pahala yang baik pula.
(Katakanlah) kepada mereka, ("Siapakah yang dapat memelihara kalian) yang dapat menjaga diri kalian (...di waktu malam dan siang hari daripada Tuhan Yang Maha Pemurah") daripada azab-Nya, jika azab itu turun...Maksudnya, tentu saja tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hal itu....Orang-orang yang diajak bicara oleh ayat ini tidak merasa takut kepada azab Allah, disebabkan mereka...(Sebenarnya mereka terhadap peringatan Rabb mereka) yakni Alquran (adalah orang-orang yang berpaling)
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 30
Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: "Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu?"...Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat (pembalasan) yang baik....Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa
Orang-orang Mukmin yang berbuat baik benar-benar akan mendapatkan balasan baik yang tak terputus.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 70
Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik.
Sifat yang baik tidak sama dengan sifat yang buruk....Balaslah perlakuan tidak baik yang datang dari pihak lawan dengan perlakuaan yang lebih baik....Perlakuaan seperti itu akan membuat orang yang bermusuhan denganmu seolah-olah menjadi seorang teman...yang tulus.
(Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa) yang memelihara diri dari kemusyrikan ("Apakah yang...Orang-orang yang telah berbuat baik) karena beriman (di dunia ini mendapat pembalasan yang baik) yakni...kehidupan yang baik....(Dan sesungguhnya kampung akhirat) yakni surga (lebih baik) daripada kehidupan dunia berikut semua isinya...(Dan sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa) adalah surga itu.
Patung anak lembu itu--yang dirancang dengan teknik yang dapat mengeluarkan suara karena bantuan angin...yang masuk ke dalamnya--mengeluarkan suara seperti lembu....Inilah teknik yang dibuat oleh al-Sâmiriy, pembuat patung yang menyuruh orang menyembahnya....mungkin mereka menjadikan patung itu sebagai tuhan dan menyembahnya, sementara ia tidak dapat diajak bicara...dan tak mampu menunjukkan mereka jalan yang benar.
(Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk...) artinya makhluk yang paling baik.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 51
Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh....Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 21
Taat dan mengucapkan perkataan yang baik (adalah lebih baik bagi mereka)....Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 26
Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita...yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik...adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)....Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu)....Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).