Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 An nisa ayat 136 4 burung 5 Al hujurat ayat 9 6 an nisa ayat 29 7 Al+hujurat+ayat+13 8 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 9 zakat 10 ali imran 103 11 tentang kurban 12 al baqarah ayat 285 13 al mujadalah ayat 11 14 pendidikan 15 Ali imran 16 saba 15 17 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 18 al qalam ayat 4 19 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 20 al baqarah ayat 177 21 at tahrim ayat 6 22 al hujurat ayat 13 23 ali imran 159 24 maryam 25 al isra ayat 23 26 tolong menolong 27 al hajj ayat 7 28 angin 29 ibrahim ayat 7 30 al baqarah ayat 30 31 talak 32 luqman ayat 12 33 miskin 34 Yusuf 87 35 Cahaya Allah 36 an nisa ayat 59 37 beriman kepada allah 38 al-hujurat ayat 9 dan 10 39 yunus ayat 3 40 al baqarah ayat 285 41 ali imran 104 42 al-a'raaf+7 43 Pendidikan islam sebelum menikah 44 Ar rahman 45 Waktu 46 Al baqarah ayat 229 47 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 48 al mujadilah ayat 11 49 Surah Al Maidah ayat 15-16 50 Muslim itu bersaudara 51 ali imran 190 52 hawa 53 Alat pembelajaran 54 at taubah ayat 60 55 makanan haram 56 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 57 Rumah 58 surat al araf ayat 54 59 an nisa ayat 63 60 al maidah ayat 8 61 surat+38+ayat+72 62 kurban 63 menjual minuman keras 64 yunus 40-41 65 al maidah ayat 2 66 al ahqaf ayat 29 67 al qariah ayat terakhir 68 Al Bayyinah ayat 5 69 Besi 70 Larangan merusak alam 71 qs al isro ayat 1 72 albaqarah ayat 228 73 Al Baqarah ayat 31 dan tafsirnya 74 luqman 17 75 an-nisa ayat 3 76 Pengertian+haqqah+dan+jamaah 77 kafir 78 ar-rahman 79 al imran 80 yunus 61 81 Al-Hasyr Ayat 18 82 an-nisa+ayat+136 83 amanat 84 sampaikan walau satu ayat 85 iman kepada malikat 86 Surah ibrahim 87 al baqarah ayat 282 88 Musibah 89 an+nisa+ayat+144 90 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 91 al jumuah ayat 10 92 riba 93 memuliakan orang tua dan mertua 94 Cahaya 95 an nisa ayat 93 96 al+isra+ayat+26 97 alhadid ayat 7 98 Menuntut ilmu 99 Tentang fenomena alam 100 IMAN

Hasil pencarian tentang Bulan

(Sesungguhnya bilangan bulan) jumlah bulan pertahunnya (pada sisi Allah adalah dua belas bulan dalam...Kitabullah) dalam Lohmahfuz (di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya) bulan-bulan tersebut...(Itulah) penyucian bulan-bulan yang empat tersebut (agama yang lurus) artinya agama yang mustaqim (maka...janganlah kalian menganiaya dalam bulan-bulan tersebut) dalam bulan-bulan yang empat itu (diri kalian...yang dua belas itu (dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya) seluruhnya dalam bulan-bulan yang dua
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Mengakhirkan bulan-bulan haram atau sebagian bulan-bulan itu dari apa yang telah ditetapkan Allah--sebagaimana...Orang-orang Arab pada jaman jahiliyah menghalalkan bulan-bulan ini untuk membenarkan dilakukannya perperangan...Kemudian mereka menjadikan bulan yang halal menjadi haram....Mereka mengatakan, "Bulan diganti dengan bulan" agar mereka dapat menyesuaikan dengan jumlah bulan-bulan
(Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu) yaitu menangguhkan kesucian bulan haram tersebut kepada...bulan yang lain seperti tradisi yang biasa dilakukan pada zaman jahiliah....Mereka biasa mengakhirkan kesucian bulan Muharam, bilamana waktu bulan Muharam tiba sedangkan mereka...masih dalam peperangan, maka mereka memindahkan kesucian bulan Muharam kepada bulan Safar (adalah menambah...mereka dan pergantiannya cocok (dengan bilangan) hitungan (yang Allah mengharamkannya) yakni bulan-bulan
Apa gerangan hikmah di balik itu sehingga setiap bulan muncul sabit baru?...Apabila, pada paruh pertama, bulan berada pada posisi di antara matahari dan bumi, bulan itu menyusut..., yang berarti bulan sabit baru muncul untuk seluruh penduduk bumi....Dengan begitu, sempurnalah satu bulan komariah selama 29,5309 hari....Perputaran bulan itulah yang mengajarkan manusia cara penghitungan bulan, termasuk di antaranya bulan
Dan bulan--dengan pemeliharaan Kami--Kami jadikan menempati posisi-posisi tertentu....Dengan sebab itulah, pada awalnya, bulan terlihat kecil yang malam demi malam semakin bertambah besar...hingga sempurna membentuk bulan purnama....Setelah itu bulan--secara berangsur-angsur pula--mengecil kembali hingga terlihat seperti pertama kali
(Bulan haram), artinya bulan suci harus dibalas pula (dengan bulan haram), maksudnya sebagaimana mereka...memerangi kamu pada bulan suci, perangilah pula mereka pada bulan itu sebagai sanggahan atas sikap kaum...muslimin yang menghormati bulan suci (dan pada semua yang patut dihormati) jamak dari hurmatun (berlaku...Maka barang siapa yang menyerang kamu) dalam suatu pelanggaran di tanah suci, di waktu ihram atau di bulan-bulan
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 2
dan bulan apabila mengiringinya,
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 36
Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia...menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram....Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 9
dan matahari dan bulan dikumpulkan,
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 32
Sekali-kali tidak, demi bulan,
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 5
Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 8
dan apabila bulan telah hilang cahayanya,
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 18
dan dengan bulan apabila jadi purnama,
Sesungguhnya jumlah bulan pada tahun kamariah menurut hukum dan ketentuan Allah, serta menurut apa yang...telah diterangkan dalam kitab--kitab suci-Nya sejak awal kejadian alam, adalah dua belas bulan....Di antara dua belas bulan itu terdapat empat bulan ketika berperang pada saat itu diharamkan, yaitu Rajab...Pengharaman empat bulan tersebut di atas adalah termasuk ajaran agama Allah yang benar, yang bersifat...Maka janganlah berbuat lalim kepada diri kalian pada bulan-bulan ini dengan menghalalkan perang.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 37
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan....Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang menciptakannya, Jika Ialah yang kamu
Tuhan kalianlah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan matahari memancarkan sinar dan bulan...Tempat-tempat beredarnya bulan tidak sama jika dilihat dari bumi dan matahari....Hal inilah yang menghasilkan bentuk-bentuk bulan....Dari sini dimungkinkan untuk menentukan bulan-bulan kamariah, yaitu tanda-tanda angkasa yang jelas untuk...menentukan bulan.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 77
Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata: "Inilah Tuhanku"....Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata: "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku
terjemahan ayat Surat Al-Qadr Ayat 3
Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 1
Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan.
(Dan malam yang sepuluh) maksudnya tanggal sepuluh bulan Zulhijah.
(Dan bulan apabila mengiringinya) apabila muncul mengiringi terbenamnya matahari.
Matahari dan bulan beredar pada porosnya menurut perhitungan dan ketetapan yang tanpa cacat. (1) (1)...Ayat ini menunjukkan bahwa matahari dan bulan beredar sesuai dengan suatu sistem yang sangat akurat sejak...Penemuan itu menyatakan bahwa matahari yang, kelihatannya, mengelilingi bumi dan bulan yang juga mengelilingi...Perhitungan peredaran itu, terutama pada bulan, terjadi demikian telitinya.
(Dan Allah menciptakan padanya bulan) yaitu pada langit yang paling terdekat di antara keseluruhan langit...yang memancarkan sinar terang yang jauh lebih kuat daripada sinar bulan.
(Matahari dan bulan menurut perhitungan) maksudnya, keduanya beredar menurut perhitungan.
(Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan) yang tidak ada malam lailatulkadarnya; beramal...malam itu pahalanya jauh lebih besar dan lebih baik daripada beramal saleh yang dilakukan selama seribu bulan
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 16
Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita?
(Dan apabila bulan telah hilang cahayanya) yakni menjadi gelap dan lenyap sinarnya.
Pada masa mengandung dan menyapihnya--yang berlangsung selama tiga puluh bulan--sang ibu merasakan berbagai...(1) Berdasarkan ayat ini, dapat diketahui bahwa masa mengandung setidaknya berlangsung selama enam bulan...Maka, kalau masa mengandung dan masa menyusui--yaitu 30 bulan--itu dikurangi masa menyusui saja--yaitu...24 bulan--dapat diketahui bahwa masa mengandung adalah enam bulan....Dan hal ini sesuai dengan penemuan ilmiah bahwa seorang bayi yang lahir pada usia kehamilan enam bulan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 194
Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash.
(Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit) bulan mulai menampakkan sinarnya (dia berkata) kepada mereka...Tetapi setelah bulan itu terbenam dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku