Paling Sering Dicari

1 aurat 2 pakaian 3 taat 4 tumbuhan 5 malu 6 berpakaian sesuai syariat islam 7 sabar 8 an nisa ayat 29 9 surat al hujurat ayat 10 10 taubat 11 Perhiasan 12 ibrahim+ayat+3 13 al+maidah+ayat+38 14 ilmu 15 ibrahim 16 Ali Imran 17 zakat 18 al isra ayat 55 19 Pakaian menutup aurat 20 kitab+zabur 21 Jual beli 22 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 23 niat 24 Bentuk molekul 25 Surat al baqarah ayat 214 26 al Baqarah ayat 219 27 injil 28 al furqan ayat 1 29 imran 30 al isra ayat 82 31 Zina 32 Yunus 33 jaringan tumbuhan 34 jihad 35 Langit 36 al maidah ayat 8 37 surat al jumu'ah 38 Ali imran 159 39 Pertengkaran 40 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 41 ibrahim 7 42 Yusuf 43 al maidah ayat 2 44 Luqman 45 Al hajj ayat 5 46 menutup aurat 47 kitab injil 48 ali+imran+31 49 hadits ibnu majah 225 50 Ar rad ayat 11 51 Surat sad ayat 24 52 tulang 53 Riba 54 Akhlak 55 ar-rum ayat 41 56 an nisa ayat 9 57 Perang badar 58 muhammad 59 kitab Taurat 60 Keberagaman tumbuhan 61 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 62 an nisa ayat 59 63 surat an-naba' 64 ali imran 102 65 aL aNKABUT AYAT 20 66 al imran 67 Surat al isra ayat 2 68 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 69 ali imran 104 70 an+nisa+ayat+6 71 berserah diri 72 at taubah ayat 103 73 bumi langit bulan matahari 74 Ketaatan 75 ali imran 134 76 pekerjaan 77 Rahasia 78 Ar rum ayat 21 79 al+qaff+ayat+30 80 Kepatuhan syariah 81 al ikhlas 82 ayat kursi 83 Hadits abu Daud 1116 84 ali imran 190 85 ar rum ayat 41 86 wanita 87 al maidah ayat 3 88 an nisa ayat 64 89 an nur ayat 32 90 an nisa ayat 4 91 zabur 92 Kerusakan 93 dalil tentang berpakaian sesuai syariat islam 94 surat an nur ayat 54 95 takwa 96 at taubah ayat 33 97 al hasyr ayat 7 98 an nisa ayat 3 99 at taubah ayat 105 100 hukum

Hasil pencarian tentang Bumi+bulat+

(Maka ia ditelan oleh ikan besar) ditelan bulat-bulat (dalam keadaan tercela) karena ia melakukan perbuatan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dia menciptakan langit dan bumi dengan benar dan dalam bentuk yang tetap....Dia Maha Pengampun atas dosa hamba-hamba-Nya(1). (1) Ayat ini menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat...Kalau saja bumi ini tidak bulat--datar, umpamanya--tentu siang dan malam di suatu tempat dapat dimungkinkan
adalah Taltaqafu, kemudian salah satu dari huruf Ta dibuang sehingga menjadi Talqafu, artinya menelan bulat-bulat
(Dan bumi bagaimana ia dihamparkan?) maksudnya dijadikan sehingga terhampar....Firman Allah "Suthihat" jelas menunjukkan bahwa bumi itu rata bentuknya....Jadi bentuk bumi bukanlah bulat seperti bola sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli ilmu konstruksi
Apakah mereka pura-pura buta lalu tidak melihat bahwa Kami mengurangi sisi-sisi bumi dengan cara penaklukan...Bumi, seperti ditunjukkan oleh ayat ini, tidak sepenuhnya bulat....Para ahli belum berhasil mengukur berbagai dimensi bumi sebelum ± 250 tahun yang lalu....Ini berarti bahwa bumi mengalami penyusutan pada sisi-sisinya yang tampak pada kutub utara dan kutub...Bentuk dan dimensi bumi adalah dasar untuk menggambar peta.
sesungguhnya sikap yang demikian itu adalah sebagian dari kesalehan yang dikerjakan dengan niat yang bulat
daripada matahari, bulan dan bintang-bintang lainnya (di dalam garis edarnya) pada garis edarnya yang bulat
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 25
Allah berfirman: "Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu (pula) kamu akan
(Apabila bumi diguncangkan dengan se dahsyat-dahsyatnya) yakni bilamana bumi mengalami gempa yang amat
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 31
Dan telah Kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu (tidak) goncang bersama mereka...dan telah Kami jadikan (pula) di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.
(Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh) yakni dipancangkan di atas bumi supaya bumi stabil
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 7
Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam
Kami menghamparkan bumi, lalu Kami menancapkan gunung-gunung di atasnya dengan kokoh, dan Kami menumbuhkan...segala macam tumbuhan yang indah dipandang mata. (1) (1) Kulit bumi terlihat tinggi pada tempat-tempat...Berat bagian-bagian bumi ini sangat seimbang antara satu dengan yang lainnya....yang membentuk kerak bumi yang tipis yang terdapat di bawah lapisan luar bumi, maka dengan begitu terjadi...aliran dari bagian bumi yang berat ke bagian yang lebih ringan.
(Allah berfirman, "Di muka bumi itu kamu hidup dan di muka bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 10
Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 10
Yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap dan Dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk
Dengan cara-cara itu dia memperluas kekuasannya di muka bumi....Dia pun menjadikan jalan yang dapat mengantarkannya ke belahan bumi bagian barat.
Kamu tak akan lagi melihat dataran rendah atau dataran tinggi di muka bumi....Bumi seolah-olah belum pernah dijamah dan dibangun sebelumnya.
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 3
dan apabila bumi diratakan,
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 6
dan bumi serta penghamparannya,
(Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya) yakni dijadikan-Nya dalam bentuk terhampar, sebenarnya penciptaan...bumi itu sebelum penciptaan langit, tetapi masih belum terhamparkan.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 4
apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya,
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 20
Dan bumi bagaimana ia dihamparkan?
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 16
Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi...bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang?
(Dan apabila bumi diperlebar) diperluas sebagaimana kulit yang direntangkan, sehingga lenyaplah semua...Dengan kata lain, apabila bumi diratakan.
Hanya milik-Nyalah semua yang ada di langit, di bumi dan di antara keduanya, serta semua barang tambang...dan kekayaan yang tersimpan di dalam bumi.
Allah menjadikan di muka bumi gunung-gunung yang kokoh yang menjaga bumi agar tidak goncang....Di bumi itu pula Allah menjadikan jalan-jalan terhampar agar kalian dapat melaluinya untuk mencapai tujuan
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 15
Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan
(Maka dengan serta-merta mereka) yakni semua makhluk (bangun) berada di permukaan bumi dalam keadaan...hidup, yang sebelumnya mereka berada di perut bumi dalam keadaan mati.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 30
Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya.