Paling Sering Dicari

1 Aurat 2 Pakaian 3 Perhiasan 4 Berpakaian sesuai syariat islam 5 tumbuhan 6 taat 7 an nisa ayat 29 8 Malu 9 sabar 10 taubat 11 Zakat 12 surat al hujurat ayat 10 13 surah yusuf 3 14 ibrahim 15 ali imran 16 Zina 17 ibrahim+ayat+3 18 Menutup aurat 19 ilmu 20 Pakaian menutup aurat 21 Jual beli 22 al+maidah+ayat+38 23 langit 24 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 25 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 26 ali imran 159 27 al+israa+ayat+93 28 al maidah ayat 6 29 an nisa ayat 1 30 surat al jumu'ah 31 muhammad 32 al maidah ayat 3 33 Luqman 34 nikah 35 at taubah ayat 103 36 imran 37 niat 38 An-Nisa' Ayat 32 39 An-Nisa' Ayat 124 40 Hadis+at+taubah+ayat+105 41 Takwa 42 Saba 13 43 al ankabut ayat 45 44 Ali imran 185 45 berserah diri 46 Minta ampun 47 berhala 48 surat al ikhlas 49 Keberagaman tumbuhan 50 Kerusakan 51 Hadits abu Daud 1116 52 ali+imran+31 53 Al ikhlas 54 Al hajj ayat 5 55 malaikat Ridwan 56 belajar 57 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 58 Surat al isra ayat 2 59 sholat 60 syariat 61 al+qaff+ayat+30 62 ibrahim 7 63 an nisa ayat 64 64 al Baqarah ayat 219 65 an nur ayat 32 66 dalil tentang berpakaian sesuai syariat islam 67 pekerjaan 68 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 69 Pertengkaran 70 Al-luqman+ayat+13-17 71 Tajwid+surat+al+anbiya 72 Menyikapi+maksud+dari+surah+an-nahl+ayat+70+terhadap+pembinaan+al 73 an nisa ayat 3 74 wanita 75 ar-rum ayat 41 76 al maidah ayat 8 77 Perang badar 78 luqman 13 79 Ar rad ayat 11 80 Surat sad ayat 24 81 tulang 82 Tarsir surah al hasyr ayat 9 83 Yusuf 84 al imran 85 Ketaatan 86 Yunus 87 hadits ibnu majah 225 88 pengawasan 89 akhlak 90 bumi langit bulan matahari 91 Kepatuhan syariah 92 aL aNKABUT AYAT 20 93 Allah 94 surat an-naba' 95 ali imran 102 96 Rahasia 97 Ar-rum ayat 21 98 surat+at-taubah+ayat+24 99 al furqan ayat 1 100 Al baqarah ayat 23

Hasil pencarian tentang Bunuh+diri

(Boleh jadi kamu) hai Muhammad (akan membinasakan dirimu) bunuh diri karena sedih, disebabkan (karena
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 10
Seorang diantara mereka berkata: "Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya
Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang dijadikan tampak mirip 'Isâ....Setelah itu mereka saling berbeda pendapat mengenai siapa sebenarnya yang mereka bunuh: 'Isâ atau bukan...Mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh adalah 'Isâ.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 157
Maryam, Rasul Allah", padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh...yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh
"Sedangkan anak kecil yang aku bunuh itu," katanya melanjutkan, "adalah anak sepasang suami istri yang
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 58
Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka di bunuh atau mati, benar-benar Allah
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 26
Sebahagian mereka kamu bunuh dan sebahagian yang lain kamu tawan.
yang tidak diingini) atau disukai (dirimu) berupa kebenaran (kamu menjadi takabur) atau menyombongkan diri...kecaman, (maka sebagian) di antara mereka (kamu dustakan) seperti Nabi Isa (dan sebagian lagi kamu bunuh...kerja 'mudhari'' atau masa sekarang untuk menunjukkan peristiwa di masa lampau, artinya telah kamu bunuh
Kaum lelaki mereka kamu bunuh dan kaum wanitanya kamu jadikan tawanan.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 70
hawa nafsu mereka, (maka) sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 127
Fir'aun menjawab: "Akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan
lain, "Bersumpahlah dengan nama Allah agar dapat memperdaya Shâlih dan keluarganya, lalu mereka kita bunuh
dan Allah membalas tipu daya mereka) dengan jalan mengubah muka seorang seperti Isa sehingga mereka bunuh
Maka kami tidak akan beriman kepadamu sebelum membawakan kurban, pemberian, yang mendekatkan diri kepada...atau mukjizat (dan dengan apa yang kamu sebutkan itu) seperti Zakaria dan Yahya, tetapi mereka kamu bunuh...(Maka kenapa kamu bunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar?")
negeri mereka yakni Mekah (tanah suci yang aman, sedangkan manusia sekitarnya rampok-merampok) saling bunuh-membunuh
Bunuh saja Yûsuf atau buang ia ke suatu daerah yang jauh dari ayahnya dan tidak bisa dijamah oleh ayah
Kita biarkan saja ia hidup dan jangan kita bunuh, dengan harapan kelak ia akan dapat kita manfaatkan
Salah seorang pembicara di antara mereka berkata, "Jangan kalian bunuh Yûsuf, sebab, itu perbuatan yang
(Seorang di antara mereka berkata,) yaitu Yahudza ("Janganlah kalian bunuh Yusuf, tetapi lemparkanlah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 87
menyombong; maka beberapa orang (diantara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh
berlindung (dan Dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka) yaitu rasa ngeri (sebagian mereka kalian bunuh
mereka berkata, "Apa yang telah dibunuh oleh Allah lebih berhak untuk kamu makan daripada apa yang kamu bunuh
Atau secara bertingkat, maka hukum bunuh itu ialah bagi yang membunuh saja, hukum salib bagi yang membunuh...terkuat di antara dua buah pendapat dilaksanakannya hukum salib itu ialah tiga hari setelah dihukum bunuh
(Maka Maryam mengandungnya, lalu ia mengasingkan diri) menjauhkan diri (dengan membawa kandungannya ke
(Dapatkah mereka menolong kalian) menolak azab yang akan menimpa diri kalian (atau menolong diri mereka...yaitu menyelamatkan diri mereka sendiri dari azab?, tentu saja tidak bisa.
(Katakanlah, "Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagi kalian, jika kalian melarikan diri dari kematian...atau pembunuhan, dan jika kalian) melarikan diri (kalian tidak dapat bersenang-senang) di dunia ini...sesudah kalian melarikan diri (melainkan hanya sebentar.")
(Serta karena ucapan mereka) dengan membanggakan diri ("Sesungguhnya kami telah membunuh Almasih Isa...membunuhnya dan tidak pula menyalibnya tetapi diserupakan bagi mereka dengan Isa) maksudnya yang mereka bunuh
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 26
Dan mereka melarang (orang lain) mendengarkan Al-Quran dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya..., dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.
Lalu beberapa orang dari mereka kalian dustakan dan sebagian yang lain kalian bunuh.
Anak-anak lelaki kalian mereka bunuh, sedangkan anak-anak perempuan kalian mereka biarkan hidup, agar