Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 tentang pemimpin yang cerdas 4 hujan 5 Ibrahim 6 al-baqarah ayat 23 7 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 8 cinta 9 surat ali' imran ayat 185 10 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 11 ar-rum ayat 21 12 sabar 13 Kurban 14 Maryam 15 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 16 Ar Rahman 17 JUAL BELI AYAT 18 lumpuh dan buta 19 sedekah 20 dosa 21 al ikhlas 22 Zina 23 Nikah 24 al-mukminun+ayat+34 25 al imran 200 26 al+anam+ayat+14 27 Gunung 28 surat al imran ayat 185 29 AN NAML AYAT 88 30 pagi 31 miskin 32 ayat kursi 33 Putra 34 Matahari 35 al ahzab ayat 21 36 al anbiya ayat 30 37 ar rahman 19 38 ali imran 159 39 ali imran 134 40 perempuan 41 Al-ahzab ayat 70 42 surat Al-Baqarah ayat 177 43 al infitar ayat 6 7 44 yunus 99 45 an nur ayat 35 46 al baqarah ayat 256 47 jual beli 48 al imran ayat 47 49 al ahzab ayat 70 50 Aliimram+ayat+105 51 al baqarah ayat 233 52 Nabi Ismail 53 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 54 Surah An-Najm ayat 24 55 Laut 56 asbabun nuzul Allah isra ayat 79 57 pelestarian alam 58 ATTAKASUR AYAT 1-2 59 maryam+ayat+30-35 60 Musnad Ahmad 18808 61 delapan puluh 62 Mencela pemberian 63 Tafsir+shafwatut+tafsir+surat+yusuf+ayat+103 64 sholat 65 pemahaman hadist abu daud no 332 66 al baqarah ayat 195 67 tafsir surat al imran ayat 104 68 surah+al-kafirun+ayat+1-6 69 ayat qursi 70 Ditanya 71 Q.S AL A'RAF AYAT 56 72 nabi yunus 73 Sediakanlah potongan besi 74 Ali+Imran+ayat+189 75 Rezeki 76 Surah Taha ayat 5 77 Saksi 78 HR. Imam Thabrani, Kitab Al-Jami’us Shaghier, hadis nomor 3322). 79 surah an-nisa ayat 29 80 Al furqaan 27 81 Surah Yusuf ayat 30 82 al+anam+ayat+15 83 asy-syu'ara ayat 197 84 imran 85 jujur 86 niat 87 Hadits Muslim Nomor 2314 88 albaqarah ayat 26 89 waris 90 buta 91 UJIAN 92 aL IMRAN AYAT 2 93 al+anam+ayat+16 94 AL A'RAF AYAT 52 95 surah al maidah ayat 96 96 surat al-an'am ayat 59 97 atap terpelihara 98 Qs. Maryam 33 99 lidah 100 ali imran 26

Hasil pencarian tentang Celaka+menyalahkan+

Dari itu, janganlah kamu menyalahkan aku.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Tidak ada yang masuk ke dalamnya) atau memasukinya (kecuali orang yang celaka) sekalipun lafal Al-Asyqaa...ini menunjukkan arti yang paling celaka, akan tetapi makna yang dimaksud ialah orang yang celaka.
Mereka dan sembahan-sembahan yang menyesatkan mereka bertengkar saling menyalahkan.
Ataukah mereka ingin melakukan tipu daya dan menyalahkan pesan-pesan sucimu?
Celaka, dan celakalah kamu, wahai pendusta! Lalu celaka, dan celakalah kamu selamanya!
Celaka, dan celakalah kamu, wahai pendusta! Lalu celaka, dan celakalah kamu selamanya!
Dan di tempat itu pula, orang-orang musyrik meyakini keesaan Allah Yang Mahabenar, dan menyalahkan segala
ditanya, namun tidak mampu menjawab, maka sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain dan saling menyalahkan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 126
Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 93
Sesungguhnya jalan (untuk menyalahkan) hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu, padahal
Mengapa Engkau menyalahkan dan mencelakakan kami karena perbuatan syirik mereka yang diwariskan kepada
(Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan itu hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu) untuk
Setelah mendengar ejekan terhadap mereka, dengan meneriakkan "celaka…!"...dan yakin bahwa mereka pasti celaka, mereka berkata, "Kami benar-benar telah berbuat zalim ketika kami
tafsir-deskripsi"> Karena celakanya mereka, bahwa mereka tidaklah tertimpa azab atau musibah kecuali menyalahkan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 91
Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik.
yang diikuti berlepas diri) maksudnya para pemimpin (dan orang-orang yang mengikuti) maksudnya mereka menyalahkan
penimbangan dilakukan, maka manusia terbagi menjadi dua golongan; orang yang berbahagia dan orang yang celaka...Orang yang berbahagia adalah orang yang berat timbangan kembaikannya, sedangkan orang yang celaka adalah
Apakah kamu menyalahkan) menolak (kami hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan
tafsir-deskripsi"> Ayat 38 dan 39 menunjukkan bahwa manusia dan jin terbagi dua ada yang berbahagia dan ada yang celaka..., di masing-masing ayat tersebut disebutkan sifat golongan yang berbahagia dan golongan yang celaka serta
Bahkan jiwa orang mukmin menyalahkan dirinya ketika di dunia karena apa yang dilakukannya berupa sikap
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 11
dan orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya.
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 12
ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka,
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 15
Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka,
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 14
Mereka berkata: "Aduhai, celaka kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zaIim".
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 32
dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
Dan orang yang celaka, yang terus menerus berbuat durhaka dan bersikap kafir akan menjauhinya.
-deskripsi"> Dia adalah orang yang paling celaka di antara mereka.

Ada yang membuat gembira pelakunya dan ada pula yang membuat celaka.
(Akan menjauhinya) yakni peringatan itu akan ditinggalkan dan diabaikan begitu saja (orang yang celaka
Masing-masing dari mereka berhadap-hadapan saling mencela dan berkata, "Celaka!