Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 Arrahman ayat 33 3 Surat Fathir ayat 28 4 yunus 84 5 Zina 6 Al maidah ayat 6 7 yusuf 8 as saf ayat 3 9 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 10 kami 11 amal 12 ali imran 14 13 al maidah ayat 90 14 al maidah ayat 3 15 Sholat 16 ali imran 190 17 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 18 Surat ayat29 dan tafsirannya 19 al-hujurat ayat 13 20 al hujurat ayat 13 21 an nisa ayat 59 22 al hujurat ayat 6 23 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 24 ALI IMRAN 25 jual beli 26 harta 27 Al-Baqarah ayat 152 28 sehaT 29 Maryam ayat 58 30 Ar rum ayat 21 31 surat al ikhlas 32 dalil+kitab+injil 33 وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِ lanjutan ayat tersebut adalah * 34 an+nisa+ayat+162 35 aurat 36 Luqman ayat 14 37 At taubah ayat 105 38 surat ibrahim ayat 7 39 al hadid ayat 22 40 Az zukhruf ayat 47 41 akidah islam akidah yang praktikal 42 Al baqarah ayat 185 43 Surah 31 ayat 13 44 surat+al+falaq+ ayat 1 arti 45 Al-Baqarah Ayat 282 46 Al baqarah ayat 2 47 Al+baqarah+ayat+30 48 Q.S An-nahl ayat 18 49 Al imran 50 al hajj ayat 7 51 Syirik 52 al baqarah ayat 30 53 Surat an nur ayat 31 54 menutup mulut 55 Jujur 56 al-baqarah ayat 148 57 Nabi palsu 58 Al hijr 9 59 Perangilah 60 az Zariyat ayat 58 61 ali imran 19 62 AL KAHFI AYAT 29 63 maryam 88 64 al+maidah+ayat+122 65 an nisa ayat 172 66 az zumar ayat 10 67 AZ ZARIYAT AYAT 56 68 al baqarah ayat 148 69 Hikmah+surah+an+Najm+ayat+39-42 70 al a'raaf 172 71 ali imran 159 72 Luqman+ayat+17 73 hutang 74 Dalil Tentang pengertian kreatif .produktif dan inovatif 75 Al hijr 76 hadist+al-hujurat+ayat+12 77 Luqman+ayat+14+berkenaan+dengan+seorang+sahabat 78 ali imran 185 79 kesehatan masyarakat 80 ibrahim 7 81 Dibangkitkan+Manusia ibnu majah 82 al-A’raaf:157 83 ar rahman 10-13 84 Isa putra Maryam 85 Seorang pezina tidak sempurna imannya ketika sedang berzina 86 Tentang kejujuran 87 10 sahabat yang dijanjikan syurga 88 Alhumazah ayat 1 89 ali imran ayat 19 90 ali imran 110 91 neraka 92 Agama 93 ali imran ayat 104 94 ali imran 130 95 ar rahman 26-27 96 hadits larangan berbuat keji 97 Peradaban islam 98 Tipu daya 99 Al-Baqarah Ayat 144 100 ali imran 104

Hasil pencarian tentang Dalil+kitab+zabur

(Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur) yakni kitab Zabur yang telah diturunkan oleh Allah (sesudah...adanya peringatan) yang dimaksud adalah Ummul Kitab atau Alquran yang telah ada di sisi Allah, yakni
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 184
sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamupun telah didustakan (pula), mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur...dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.
telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan Kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab) yaitu kitab...yang empat; Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan....Kitab-kitab tersebut diturunkan kepada anak cucu Nabi Ibrahim (maka di antara mereka ada yang menerima
sebagaimana kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur.
menunaikan) memberikan (zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat) artinya mereka mengetahui melalui dalil-dalil
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 105
Dan sungguh telah Kami tulis didalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini
mengenai kebenaran wahyu yang Kami turunkan ini, maka tanyakanlah kepada mereka yang telah mendapatkan kitab-kitab...Hal itu adalah untuk menegaskan kebenaran dengan memaparkan dalil pada hal-hal yang dimungkinkan dapat
(Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud karunia dari Kami) berupa kenabian dan Kitab Zabur.
Dia mempunyai anak atau sekutu, menyandangkan sesuatu yang tidak pantas kepada-Nya, atau mengingkari dalil-dalil
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 55
sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian (yang lain), dan Kami berikan Zabur
, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman dan Kami datangkan kepada) bapaknya, yakni bapak dari Sulaiman (Daud Zabur...) dibaca dengan fathah hingga artinya ialah nama kitab yang diturunkan, dan ada pula yang membaca dengan
dijadikan-Nya sebagai kekasih-Nya, serta Nabi Muhammad dengan perjalanan isranya (dan Kami berikan kitab...Zabur kepada Daud).
tentang hal-hal yang sekarang mereka imani; disebabkan sewaktu di dunia mereka tidak mau menganggap dalil-dalil
Keduanya mengambil dalil dari kitab suci masing-masing....Dan orang-orang musyrik dari kaum Arab yang sama sekali tidak mengetahui apa pun tentang kitab suci orang
sekalipun lafal Alkitab bentuknya mufrad atau tunggal, tetapi makna yang dimaksud adalah jamak yaitu kitab...Taurat, Injil, Zabur dan Alquran (dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia) yaitu dia menjadi
dalam memberikan ganjaran kepada mereka karena mereka memang telah meninggalkan (kebenaran) sedangkan dalil-dalil
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
Dan Kami berikan Zabur kepada Daud.
kalian menisbatkan pada Allah yang ini halal dan ini haram tanpa kalian bisa membuktikannya dengan dalil
Barangsiapa menyembah tuhan lain bersama Allah tanpa memiliki dalil yang menunjukkan keberhakan tuhan
(Dan sesungguhnya) mengenai Alquran yang diturunkan kepada Muhammad itu (benar-benar tersebut dalam kitab-kitab...) yakni kitab-kitab suci (orang-orang dahulu) seperti kitab Taurat dan kitab Injil.
(Allah menyaksikan) artinya menjelaskan kepada hamba-hamba-Nya dengan dalil-dalil dan ayat-ayat (bahwasanya
(Diturunkan-Nya kepadamu) hai Muhammad (Al-kitab) Alquran, berisikan (kebenaran) dalam semua beritanya...(membenarkan kitab-kitab yang berada di depannya) maksudnya kitab-kitab yang turun sebelumnya (dan diturunkan-Nya
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 13
di dalam kitab-kitab yang dimuliakan,
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 19
(yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 168
"Kalau sekiranya di sksi kami ada sebuah kitab dari (kitab-kitab yang diturunkan) kepada orang-orang
datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang sifatnya sesuai dengan apa yang termaktub dalam kitab-kitab...mereka, yaitu Muhammad, sekelompok mereka mendustakan apa yang tersebut dalam kitab-kitab mereka itu...Hal ini seolah tidak ada dalam kitab-kitab itu.
terjemahan ayat Surat Al-Bayyinah Ayat 3
di dalamnya terdapat (isi) Kitab-kitab yang lurus.
Yaitu (kitab yang bertulis) kitab yang ada catatannya.
keputusan yang sombong beralih kepada kekuatan fisik setelah mereka tidak bisa melawan para rasul dengan dalil
(Yaitu Kitab-kitab Ibrahim dan Musa) sepuluh shuhuf bagi Nabi Ibrahim, dan satu shuhuf bagi Nabi Musa..., yaitu kitab Taurat.