Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 Zabur 4 al+baqarah+ayat+165 5 sabar 6 al+maidah+ayat+122 7 at taubah ayat 105 8 Sombong 9 surah al a'raf ayat 79 10 al hujurat ayat 13 11 lokasi yang memudahkan 12 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 13 Bumi bulat 14 Ali imran 15 Zakat 16 ali imran ayat 159 17 Rezeki 18 Zina 19 Injil 20 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 21 Jibril 22 Jihad 23 Arsy 24 Melindungi 25 hr+muslim+288 26 pertengkaran 27 ar rum ayat 21 28 ali imran 134 29 Ar rum ayat 41 30 al+hijr+22 31 Ayat ayat larangan zina 32 AL HASYR AYAT 18 33 Surat-ad-dahr-ayat-23 34 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 35 kitab+zabur 36 mati 37 surat+thaha+ayat+125 38 al+ikhlas 39 dalil+kitab+Zabur 40 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 41 surat+thaha+ayat+126 42 Al-Ahzab ayat 33 43 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 44 an nahl ayat 125 45 Al quran 46 surah+fathir+ayat+18 47 Saba' ayat 1 48 AS+SAJADAH+AYAT+6 49 al maidah ayat 48 50 al+maidah+ayat+47 51 surah ar-raf ayat 72 52 lalai 53 an nur ayat 31 54 yusuf ayat 3 55 Tipu daya 56 Usaha 57 an-nisa+ayat+160 58 surat ghafir ayat 49 59 mereka tetap tidak akan beriman 60 gagak 61 Fitrah 62 az-zariyat ayat 56 63 an nisa ayat 1 64 ayat Alquran tentang syuruk 65 an-nisa+ayat+161 66 Al+Hasyr+ayat+7 67 Surat Al-Baqarah Ayat 21 68 at taubah ayat 60 69 Surat An Naas ayat 6 70 Surah As-Syam Ayat 7 71 Al hijr 74 72 millah ibrahim 73 Amat penipu 74 Menyesali 75 an+nisa+ayat+29 76 al hijr 9 77 Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) A 78 Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya me 79 Keutamaan Al quran 80 lebah 81 Turunnya zabur 82 hr.muslim:+3447 83 al-ma'arij+ayat+29-30 84 Al hijr ayat 3 85 Demikianlah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. 86 luqman 13 87 (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah 88 amal 89 Bergelimang dosa 90 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+87 91 anjing 92 Surat Al Muzzammil ayat4 93 Semangat 94 Seribu malaikat 95 Tajwid+Al+Baqarah+ayat+67 96 gunung 97 an nisa ayat 29 98 dalil kitab Taurat 99 Bentuk bumi bulat 100 Yatim

Hasil pencarian tentang Dari+bumi+itu+pula+kamu+dibangkitkan

terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 25
Allah berfirman: "Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu (pula) kamu akan...dibangkitkan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Allah berfirman, "Di muka bumi itu kamu hidup dan di muka bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula...kamu akan dikeluarkan") dibangkitkan, dengan memakai bina fa`il dan bina maf`ul atau bentuk aktif dan
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 15
Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian...dari rezeki-Nya....Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
Dari tanah bumi ini, Allah menciptakan Adam dan anak-cucunya....Ke dalam tanah itu pula Allah mengembalikan mereka setelah mati untuk mengubur jasad mereka....Dan dari tanah itu juga Allah mengeluarkan mereka hidup kembali untuk dibangkitkan dan diberi balasan
Di bumi kalian akan hidup dan beranak pinak. Di sana kalian akan mati dan dikubur....Dan dari sana pula kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat."
Dialah yang telah menundukkan bumi sehingga memudahkan kalian....Maka, jelajahilah di seluruh pelosoknya dan makanlah dari rezeki yang dikeluarkan dari bumi itu untuk...Hanya kepada-Nyalah kalian akan dibangkitkan untuk diberi balasan.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 16
Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat.
, "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui) baik dari kalangan para Malaikat maupun...manusia (perkara yang gaib) dari mereka (kecuali) hanya (Allah saja) yang mengetahuinya (dan mereka...tidak mengetahui) maksudnya orang-orang kafir Mekah sama pula dengan orang-orang selain mereka (bila)...kapan waktunya (mereka dibangkitkan hidup kembali.")
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 17
Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu (akan dibangkitkan pula)"?
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 31
Dan kamu tidak dapat melepaskan diri (dari azab Allah) di muka bumi, dan kamu tidak memperoleh seorang...pelindung dan tidak pula penolong selain Allah.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 11
(Dia) Pencipta langit dan bumi....Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan...(pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 7
Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu)...di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan jika kamu berkata...(kepada penduduk Mekah): "Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati", niscaya orang-orang yang...kafir itu akan berkata: "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata".
terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 7
Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan....Katakanlah: "Memang, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu...apa yang telah kamu kerjakan"....Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
(Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian) mudah untuk dipakai berjalan di atas permukaannya...(maka berjalanlah di segala penjurunya) pada semua arahnya (dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya) yang...(Dan hanya kepada-Nyalah kalian dibangkitkan) dari kubur untuk mendapatkan pembalasan.
Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong dan merasa paling besar....Karena sungguh meskipun kamu melakukan kesombongan itu, sekeras-kerasnya hentakan kakimu tetap tidak...akan bisa menembus bumi....Demikian pula, kendatipun kamu tinggikan dirimu tanda kesombongan, ketinggianmu itu tetap tidak akan
Apakah kami dan nenek moyang kami terdahulu yang telah mati dan telah menjadi tanah yang berserakan di bumi...akan dibangkitkan?"
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 25
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradat-Nya....Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu (juga) kamu keluar (dari kubur
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 22
Dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri (dari azab Allah) di bumi dan tidak (pula) di langit
(Dialah yang telah menciptakan bagimu segala yang terdapat di muka bumi) yaitu menciptakan bumi beserta...pula (langit, maka dijadikan-Nya langit itu) 'hunna' sebagai kata ganti benda yang dimaksud adalah langit...itu....dari mula pertama, padahal Dia lebih besar dan lebih hebat daripada kamu, akan mampu pula menghidupkan...kamu kembali?"
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 61
Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al Quran dan kamu tidak mengerjakan...suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya....Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah (atom) di bumi ataupun di langit....Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu, melainkan (semua tercatat) dalam
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 6
(Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam,
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 29
Dan tentu mereka akan mengatakan (pula): "Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja, dan kita sekali-sekali...tidak akan dibangkitkan".
Kemudian hanyalah kepada Kami kalian dikembalikan) sesudah kalian dibangkitkan, lafal turja'uuna dapat...pula dibaca yurja'uuna.
mereka tidak memperhatikan) apakah mereka tidak mengetahui (bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi...) padahal keduanya sangat besar sekali (adalah kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka) serupa...manusia dalam hal kekecilannya (dan telah menetapkan waktu yang tertentu bagi mereka) untuk mati dan dibangkitkan...Maka orang-orang yang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran) yaitu keingkaran terhadap-Nya.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 65
Katakanlah: "Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah...", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan.
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia dengan sikap sombong serta jangan pula berjalan di...muka bumi dengan angkuh.
Fir'aun dan balatentaranya tetap angkuh dengan kebatilan di bumi Mesir....Mereka mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan di akhirat nanti untuk mendapatkan penghitungan dan
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 64
Atau siapakah yang menciptakan (manusia dari permulaannya), kemudian mengulanginya (lagi), dan siapa...(pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?...Katakanlah: "Unjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu memang orang-orang yang benar".
(Dan suatu tanda bagi mereka) yang menunjukkan bahwa mereka akan dibangkitkan kembali, lafal ayat ini...berkedudukan menjadi Khabar Muqaddam (adalah bumi yang mati) dapat dibaca Al Maytati atau Al Mayyitati...(Kami hidupkan bumi itu) dengan air, menjadi Mubtada Muakhkhar (dan Kami keluarkan daripadanya biji-bijian
(Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan di hari kiamat) untuk menjalani hisab dan pembalasan