Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 al ikhlas 5 Al+hijr+ayat+47 6 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 7 Almaidah ayat 48 8 ayat tentang kepala madrasah 9 ali+imran+159 10 yusuf 11 al furqan ayat 67 12 orang tua 13 dunia 14 al-maidah ayat 3 15 an-nur+ayat+36 16 al-baqarah ayat 168 17 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 18 Urusan 19 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 20 hujan 21 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 22 huud+40 23 hewan 24 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 25 Aman 26 Ibrahim ayat 7 27 An nahl ayat 120 28 Anjing 29 Al furqon ayat 67 30 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 31 al bayyinah ayat 8 32 surat al baqarah ayat 11 33 ikhlas 34 ali imran ayat 185 35 Surga 36 Menumbuhkan kebiasaan menegur 37 menghindari perkelahian 38 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 39 Al+Anbiyâ+ayat+73 40 surat Al furqan ayat 20 41 ali imran ayat 26 42 Saba 13 43 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 44 QS.Al imran ayat 79 45 Bersyukur 46 kemuliaan 47 lukman+ayat+15 48 surat Al furqan ayat 9 49 petunjuk 50 al baqarah ayat 261 51 mengharapkan pertemuan 52 AL+AHZAB+AYAT+70 53 al-maidah ayat 48 54 Surat al maidah ayat 48 55 Al+hijr+ayat+48 56 ar rum ayat 21 57 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 58 an nisa ayat 59 59 al ahzab ayat 70 60 Memohon ampun 61 ibrahim 32 62 Al Isra ayat 26 63 an nisa ayat 58 64 al-baqarah ayat 245 65 al a'raf ayat 31 66 LUKMAN AYAT 12 67 Diamlah 68 Surat at-taubah 104 69 tumbuhan berdzikir 70 israq ayat 81 71 al-baqarah ayat 43 72 Perang 73 udara 74 Surat+Al-Baqarah 75 ali+imran+188 76 Ayat keras hati 77 Surat Al-A’raf Ayat 26 78 Surat Al-Baqarah ayat 10 79 hewan ternak 80 besi 81 Al-Baqarah ayat 256 82 LUKMAN+AYAT+13 83 SURAT LUKMAN 84 surat al baqarah ayat 219 85 Tadabbur asy syuara ayat 174 86 penyakit gula 87 an-nisa+ayat+29 88 Memaafkan 89 LUKMAN+AYAT+14 90 Hati bersih 91 Beriman 92 mencintai iptek 93 surah al-an’am ayat 136 94 Al imran 95 Surat annisa ayat 56 96 Nafas 97 LUKMAN+AYAT+16 98 al an am ayat 32 99 Asy-Syu’araa ayat 181-183 100 al+baqarah+ayat+251

Hasil pencarian tentang Disebabkan

yang lain dibaca Ahlaktuhaa (yang penduduknya dalam keadaan zalim) para penghuninya berbuat aniaya, disebabkan...reruntuhan tembok-temboknya (dan) berapa banyak pula (sumur yang terlantar) ditinggalkan begitu saja disebabkan...para pemiliknya binasa (dan istana yang tinggi) lagi sepi disebabkan para pemiliknya telah mati binasa
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Karena sesungguhnya hal ini tidak disebabkan oleh apa yang seperti kalian katakan, tetapi lebih disebabkan
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 106
Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan
(Dan aku berdosa terhadap mereka) disebabkan aku telah membunuh seorang bangsa Kobtik (maka aku takut...mereka akan membunuhku") disebabkan aku telah membunuh salah seorang dari mereka.
sungguh) lafal qad menunjukkan makna littahqiq (Kami telah mengetahui, bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan...apa yang mereka katakan) yaitu disebabkan perolok-olokkan dan pendustaan mereka itu.
(Dan jatuhlah perkataan) yakni telah pasti azab (atas mereka disebabkan kelaliman mereka) disebabkan
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 14
Maka rasailah olehmu (siksa ini) disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini....Sesungguhnya Kami telah melupakan kamu (pula) dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 225
Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum...kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu.
(Maka disebabkan mereka melanggar) ma merupakan tambahan; ba sababiyah berkaitan dengan yang dibuang,...yang maksudnya: Kami kutuk mereka disebabkan mereka melanggar (perjanjian mereka dan karena kekafiran...kami tertutup") tak dapat mendengar apa yang kamu katakan (bahkan Allah telah mengunci hati mereka itu disebabkan
yang berisikan khamar (yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah) di antara mereka disebabkan...karena meminumnya (dan tiada pula perbuatan dosa) yang menimpa mereka disebabkan meminumnya, berbeda
Lafal Dzaalika menjadi Mubtada sedangkan Khabarnya ialah: (balasan mereka itu neraka Jahanam, disebabkan...kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayat-Ku dan Rasul-rasul-Ku sebagai olok-olok)
memberimu cobaan berupa sedikit ketakutan) terhadap musuh, (kelaparan) paceklik, (kekurangan harta) disebabkan...datangnya malapetaka, (dan jiwa) disebabkan pembunuhan, kematian dan penyakit, (serta buah-buahan) karena
(Maka rasakanlah oleh kalian) azab ini (disebabkan kalian melupakan pertemuan dengan hari kalian ini)...) maksudnya Kami tinggalkan kalian di dalam azab (dan rasakanlah siksa yang kekal) azab yang abadi (disebabkan
berapa banyak) banyak sekali (telah Kami binasakan umat-umat sebelum mereka) umat-umat di masa silam disebabkan...Sebagaimana Kami telah membinasakan umat-umat di masa silam maka niscaya pula Kami akan membinasakan mereka, disebabkan
sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi sengsara) hidup sengsara disebabkan...Ungkapan sengsara di sini ditujukan hanya kepada Nabi Adam, disebabkan secara fitrah suami itu mencari
Amil-nya atau yang mempengaruhinya adalah makna yang terkandung di dalam Isim Isyarat atau lafal Tilka (disebabkan...kelaliman mereka) disebabkan kekafiran mereka.
yang sedang mengandung) yakni sedang hamil (kandungannya dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk) disebabkan...tercekam perasaan takut yang amat hebat (padahal sebenarnya mereka tidak mabuk) disebabkan minuman keras
(Telah tampak kerusakan di darat) disebabkan terhentinya hujan dan menipisnya tumbuh-tumbuhan (dan di...laut) maksudnya di negeri-negeri yang banyak sungainya menjadi kering (disebabkan perbuatan tangan manusia
Maka, apabila Kami memberi maaf kepada sekelompok dari kalian yang bertobat dan beriman yang disebabkan...oleh keimanan dan kebenaran tobat mereka, Kami pun menyiksa sekelompok lain dari kalangan kalian disebabkan
Kedua aurat itu dinamakan kemaluan disebabkan jika kelihatan maka orang yang memilikinya menjadi malu...daun-daun yang ada di surga) untuk menutupi auratnya (dan durhakalah Adam kepada Rabbnya dan sesatlah ia) disebabkan
(maka tiba-tiba) kisah kenyataannya (terbelalaklah mata orang-orang yang kafir) pada hari tersebut disebabkan...tentang hari kiamat (bahkan kami adalah orang-orang yang zalim) yakni menganiaya diri kami sendiri, disebabkan
Hal itu disebabkan oleh keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah yang membuktikan kebenaran Muhammad...Juga disebabkan oleh ketegaan mereka membunuh nabi-nabi yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, bahkan
(Allah tidaklah menghukum kamu disebabkan sumpah kosong), artinya yang tidak dimaksud (dalam sumpah-sumpahmu...(Tetapi Allah akan menghukum kamu disebabkan sumpah yang disengaja oleh hatimu), artinya kamu sadari
ulama-ulama yang beramal saleh, dinisbatkan kepada rab dengan tambahan alif dan nun sebagai penghormatan (disebabkan...kamu mengajarkan) dibaca pakai tasydid dan tanpa tasydid (Alkitab dan disebabkan kamu selalu mempelajarinya
Hewan-hewan kurban itu dinamakan Sya'aair disebabkan kesyiarannya yakni kesemarakannya, disebabkan hewan-hewan
Perselisihan yang terjadi di antara mereka itu bukan disebabkan oleh ketidaktahuan mereka--karena mereka...sebenarnya sudah tahu--tetapi lebih disebabkan oleh rasa saling iri dan dengki mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 89
Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia...menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah
dengan kata ganti 'mereka' saja, dengan maksud sebagai kecaman (siksa) berupa penyakit taun (dari langit disebabkan...kefasikan mereka) disebabkan mereka melanggar ketaatan.
memegangnya (dan kalian rasakan azab) siksaan (karena kalian menghalangi manusia dari jalan Allah) artinya disebabkan...kalian tidak mau memenuhi janji kalian sendiri, atau disebabkan kalian menghalang-halangi orang lain
melimpah-ruah) dengan luas (dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah) disebabkan...(disebabkan apa yang selalu mereka perbuat).