Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 surat al-hadid ayat 57 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 ayat tentang kepala madrasah 8 hujan 9 Almaidah ayat 48 10 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 11 yusuf 12 ali+imran+159 13 Ibrahim ayat 7 14 dunia 15 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 16 Aman 17 al-insyirah ayat 5 18 al-baqarah ayat 168 19 al-maidah ayat 3 20 an-nur+ayat+36 21 hewan 22 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 23 Urusan 24 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 25 huud+40 26 ar rum ayat 21 27 Memohon ampun 28 Al+Anbiyâ+ayat+73 29 ikhlas 30 Anjing 31 ali imran ayat 26 32 surat Al furqan ayat 20 33 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 34 Bersyukur 35 al ahzab ayat 70 36 Surga 37 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 38 lukman+ayat+15 39 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 40 menghindari perkelahian 41 surat Al furqan ayat 9 42 orang tua 43 petunjuk 44 kemuliaan 45 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 46 AL+AHZAB+AYAT+70 47 QS.Al imran ayat 79 48 al baqarah ayat 261 49 mengharapkan pertemuan 50 al bayyinah ayat 8 51 ali imran ayat 185 52 surat al baqarah ayat 11 53 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 54 an nisa ayat 59 55 al baqarah ayat 124 56 al-maidah ayat 48 57 Surat al maidah ayat 48 58 Al+hijr+ayat+48 59 An nahl ayat 120 60 ibrahim 32 61 Tidalah engkau mengetahui segala hal yang ghaib kecuali hanya sedikit 62 Al-Baqarah ayat 256 63 al-baqarah ayat 245 64 LUKMAN AYAT 12 65 Cinta 66 Diamlah 67 Surat at-taubah 104 68 al anfal ayat 17 69 Al-Nur ayat 51-54 70 Perang 71 SURAT AL BAQOROH AYAT 168 72 huud+39 73 munafik 74 al hijr ayat 9 75 Surat+Al+-+Baqarah : 269 76 Al+waqiah+ayat+37 77 LUKMAN+AYAT+13 78 ali+imran+147 79 surat al-araf 31 80 Ibrahim 25 81 ١١- وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا طَبَخْتَ فَرَقَهُ فَأَكْثَرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدُ جِيرَانَكَ أَخْرَجَهُمَا مُسْلِم 11. Dari Abu Dzarr, ra., ia berkata: "Bersabda Rasulullah 82 Memaafkan 83 LUKMAN+AYAT+14 84 Hati bersih 85 al+baqarah+ayat+251 86 tumbuhan berdzikir 87 al baqarah ayat 28 88 penyakit gula 89 zakat qardh 90 Al-Baqarah · Ayat 286 91 besi 92 LUKMAN+AYAT+16 93 yunus 94 SURAT LUKMAN 95 al an am ayat 32 96 al an'am ayat 38 97 Rezeki 98 ali imran 64 99 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 100 surat al baqarah ayat 219

Hasil pencarian tentang HR+muslim

” Abdullah bin Mas’ud menjawab, “Tidak setiap saat ibumu senang kamu melihatnya.” (HR.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
kepadaku untuk membacakan ayat dan berkata, “Sesungguhnya Allah telah membenarkan kamu wahai Zaid.” (HR...Bukhari dan Muslim)

-deskripsi"> Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiba
Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan.” (HR.
Kalaulah orang-orang musyrik itu telah berhasil melarang orang-orang Muslim untuk salat di al-Masjid...al-Harâm itu bukan berati bahwa mereka dapat mencegah orang-orang Muslim itu untuk melakukan salat dan...Dia akan menyambut dan menerima salat orang-orang Muslim dengan perkenan-Nya di mana pun mereka berada
itu didasarkan pada asas kehati-hatian, dengan maksud agar tidak terjadi pembunuhan terhadap orang Muslim...Sementara, membunuh orang Muslim itu diharamkan, kecuali kalau terjadi secara salah atau tidak sengaja...sebagai ganti atas hilangnya seorang anggota masyarakat Muslim....Sebab, memerdekakan seorang budak Muslim itu berarti menciptakan suasana hidup bebas dalam masyarakat...Muslim.
Kegagalan ini membuat kebencian Quraisy terhadap kaum Muslim semakin bertambah....kaum Muslim di Madinah, meskipun kafilah Abû Sufyân itu tidak diserang oleh kaum Muslim....Tidak ada yang bisa dilakukan oleh kaum Muslim kecuali bertahan....Kaum Muslim harus bertahan dari serangan Quraisy....Dengan demikian, Rraja Kisra telah menyatakan perang terhadap kaum Muslim.
Salatlah berjamaah dengan orang-orang Muslim agar kalian mendapatkan pahala salat dan pahala jamaah....Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim.
sesudah melihat jelas jalan kebenaran dan petunjuk, mengikuti selain jalan yang ditempuh orang-orang Muslim...dan masuk ke dalam perwalian musuh orang-orang Muslim, maka ia termasuk golongan mereka karena lebih
Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak menegakkan salat seperti yang dilakukan kaum muslim....Kami pun tidak memberi makan orang-orang miskin sebagaimana dilakukan kaum muslim.
Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak menegakkan salat seperti yang dilakukan kaum muslim....Kami pun tidak memberi makan orang-orang miskin sebagaimana dilakukan kaum muslim.
Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak menegakkan salat seperti yang dilakukan kaum muslim....Kami pun tidak memberi makan orang-orang miskin sebagaimana dilakukan kaum muslim.
Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak menegakkan salat seperti yang dilakukan kaum muslim....Kami pun tidak memberi makan orang-orang miskin sebagaimana dilakukan kaum muslim.
Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak menegakkan salat seperti yang dilakukan kaum muslim....Kami pun tidak memberi makan orang-orang miskin sebagaimana dilakukan kaum muslim.
Orang-orang yang mengikuti rasul di zaman rasul tersebut diutus adalah orang Islam (muslim)....Orang-orang Yahudi adalah muslim di zaman Nabi Musa ‘alaihis salaam diutus dan orang-orang Nasrani...adalah muslim di zaman Nabi ‘Isa ‘alaihis salaam diutus, adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad shallallahu...‘alaihi wa sallam, maka orang muslim adalah orang yang mengikuti (memeluk) agama Beliau shallallahu
selain kikir, adalah bahwa mereka suka menganggap rendah sedekah yang dikeluarkan orang-orang kaya Muslim...Mereka juga mengejek orang-orang Muslim yang tidak kaya tetapi tetap bersedekah.
suatu tanah yang putih bersih sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis kitab Sahih Bukhari dan Muslim...Sehubungan dengan hal ini Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi saw. ditanya mengenai
Menurut Syaikh As Sa'diy, jika muharib (pembajak) sebelumnya non muslim, lalu masuk Islam, maka hak Allah...Namun jika muharibnya muslim, lalu bertobat, maka hak Allah gugur, namun hak manusia tidak gugur.
Seorang Muslim berkewajiban untuk hijrah ke wilayah Islam demi menghindari hidup dalam kehinaan....Orang Muslim harus hidup mulia dan tidak terhina.
Seperlimanya adalah hak milik Allah, rasul-Nya, kerabat rasul; lalu anak-anak yatim, yaitu anak-anak orang Muslim...ditinggal mati orangtua mereka, fakir miskin, yaitu mereka yang membutuhkan dari kalangan orang-orang Muslim...Sementara empat perlima bagian yang tidak disinggung dalam ayat adalah hak milik orang-orang Muslim yang
Salah satu kebiasaan orang-orang Yahudi adalah bahwa jika ada seorang Muslim yang akan lewat di hadapan...mereka, mereka saling berbisik satu sama lain sehingga orang Muslim itu menyangka bahwa mereka berencana...Akhirnya orang Muslim itu membatalkan rencananya berjalan melewati tempat itu.
memang sarat permusuhan, baik permusuhan antarmereka sendiri atau antara mereka dengan orang-orang Muslim...musyrik itu saling menghancurkan tempat peribadatan sendiri dan mereka menghalang-halangi orang-orang Muslim
Sikap berhati-hati dan waspada dalam perang agar tidak terjadi pembunuhan terhadap orang Muslim, adalah...Janganlah kalian mengatakan, "Kamu bukan orang Muslim," kepada orang yang berucap salam atau isyarat
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 2
itu seringkali (nanti di akhirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim
Setiap jiwa akan mendapat balasan dari kejahatan yang diperbuatnya, kecuali golongan muslim yang telah
Setiap jiwa akan mendapat balasan dari kejahatan yang diperbuatnya, kecuali golongan muslim yang telah
-deskripsi"> Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Musa Al Asy’ariy radhiyallahu
Dibacanya ayat ini oleh seorang muslim dalam setiap shalat untuk mengingatkannya kepada hari akhir; hari...Demikian juga mendorong seorang muslim untuk beramal shalih dan menghindari kemaksiatan.

Muhammad, saat dirimu berkata pada Zaid bin Hâritsah, seorang yang telah mendaptkan karunia Islam (menjadi muslim...Dengan begitu, dirimu menjadi teladan bagi penghapusan sebuah tradisi rendah, sehingga orang-orang muslim
ketika di dunia kami anggap jahat dan hina yang tidak memiliki kebaikan sama sekali, yaitu orang-orang muslim
Apakah Kami berlaku zalim dalam memberi keputusan dengan menyamakan antara orang-orang Muslim dan orang-orang