Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 akal 3 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 4 al maidah ayat 6 5 ali imran 104 6 Shalat 7 surat+al+hajj+ayat+78 8 Ilmu 9 ali imran 10 riba 11 perjanjian 12 ali imran 159 13 Luqman 14 Tumbuhan 15 al baqarah ayat 2 16 an nisa ayat 58 17 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 18 almuminun+ayat+gg-100 19 Islam 20 yunus 21 yunus 57 22 an nisa ayat 29 23 Surat an naba 24 al baqarah ayat 30 25 hadits+tentang+menjaga+keturunan 26 Zina 27 yunus 5 28 Zakat 29 niat 30 SYAITAN 31 Hak dan kewajiban suami istri 32 Al imran 103 33 Belajar 34 tafsir+ar-rum+ayat+41 35 al hijr 22 36 pembunuhan 37 al maidah ayat 2 38 Makanan halal 39 al ahzab ayat 21 40 al maidah ayat 8 41 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 42 surat+fushshilat+ayat+33 43 ali imran 110 44 luqman 15 45 sihir 46 penyayang 47 almuminun+ayat+99-100. 48 Surat annisa 49 maha pengasih 50 pentingnya akal 51 Jalan keluar 52 Tajjwid qs al anfal ayat 30 53 ali imran 145 54 Sholat 55 ali imran 19 56 sehat 57 Al anbiya ayat 30 58 kiamat 59 ali imran 54 60 Al Baqarah ayat 1 61 al hujarat ayat 13 62 ALI+IMRAN+159 63 al ahzab ayat 72 64 Surga 65 Al imran 104 66 al maidah ayat 3 67 susu 68 Alam semesta 69 yusuf 70 Hadis+ibnu+majah no 419 tentang ap 71 agama yang humanis 72 Taubat 73 bidadari 74 Maryam+96 75 tipu daya 76 Ali imran 103 77 Ayat 46 78 Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? (Larangan menuhankan/ memperturutkan hawa-nafsu) 79 Sedekah 80 Sebaik baik amal perbuatan kalian adalah shalat. Tidak ada yang memelihara wudhu kecuali orang mukmin 81 ar rum ayat 41 82 BerSedekah 83 zaitun 84 ayat 118 85 maryam+93 86 maha suci 87 surat yunus 88 merusak 89 ikhlas 90 Al maidah ayat 1 91 AL+BAQARAH+AYAT+26 92 masjid 93 Cabang iman 94 obat 95 ayat kursi 96 Sifat sholat 97 Wahai+Bani+Israil!+Ingatlah+nikmat-Ku+yang+telah+Aku+berikan+kepadamu.+Dan+penuhilah+janjimu+kepada-Ku,+niscaya+Aku+penuhi+janji-Ku+kepadamu,+dan+takutlah+kepada-Ku+saja. 98 ar+rahman+ayat+3 99 kehidupan 100 Tentang diperbolehkannya bermuamalah

Hasil pencarian tentang Hadis+minyak+bumi

terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 45
(Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 37
Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak.
Apabila langit terbelah, ia akan berwarna merah tua seperti minyak yang terbakar.
(Ia bagaikan kotoran minyak) yakni hitam pekat bagaikan kotoran minyak; lafal ayat ini menjadi Khabar
Buahnya mengandung minyak yang dapat kalian manfaatkan....Dari buah zaitun dapat dihasilkan minyak yang pada umumnya juga digunakan sebagai bahan makanan....Mutu minyak zaitun juga melebihi minyak-minyak lainnya, baik minyak nabati maupun minyak hewani, karena...dapat menimbulkan penyakit pada peredaran dan pembuluh darah arteri seperti yang terdapat pada jenis minyak
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 20
dan pohon kayu keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi
malaikat-malaikat (dan menjadi merah mawar) memerah seperti warna bunga mawar (seakan-akan kilapan minyak...) bagaikan minyak yang berwarna merah berbeda keadaannya dengan yang biasa.
Ingatlah (Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit) yaitu hari kiamat...digiring untuk dikumpulkan di suatu tanah yang putih bersih sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis...Sehubungan dengan hal ini Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi saw. ditanya mengenai
Di dalam sebuah hadis disebutkan, "Setiap hamba laki-laki dan perempuan menyaksikan (pada hari itu) semua...amal perbuatan yang telah dilakukannya di muka bumi."
(Laknya adalah kesturi) setelah diminum keluar daripadanya bau minyak kesturi (dan untuk meraih yang
(Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun) untuk tempat ibadah (bagi manusia) di muka bumi (ialah yang...baru dibangun pula Masjidilaksa dan jarak di antara keduanya 40 tahun sebagai tersebut dalam kedua hadis...Pada sebuah hadis lain disebutkan pula bahwa Kakbahlah yang mula-mula muncul di permukaan air ketika...langit dan bumi ini diciptakan sebagai buih yang putih, maka dihamparkanlah tanah dari bawahnya (diberi
Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwa ia akan turun nanti dekat hari kiamat dan akan melaksanakan...Menurut hadis Muslim lamanya kembali itu ialah tujuh tahun sedangkan menurut hadis Abu Daud Ath-Thayalisi...Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengannya ialah keseluruhan lamanya tinggal di bumi baik sebelum
asma-asma yang paling baik) yang berjumlah sembilan puluh sembilan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis...(Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi.
Illat Ta'nits, maka berarti nama suatu lembah (yang menghasilkan) dapat dibaca Tunbitu dan Tanbutu (minyak...Artinya, sebagai penyedap suapan yang dicelupkan kepadanya kemudian dimakan, yang dimaksud adalah minyak
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 35
Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi....dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak
Dalam sebuah hadis disebutkan, "Barang siapa yang istirja`/mengucapkan 'innaa lillaahi wa innaa ilaihi...Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kumpulan hadis-hadis mursalnya.
tidak ada Tuhan melainkan Dia, Dia mempunyai Asmaulhusna) jumlahnya sebanyak yang disebutkan di dalam hadis
mereka menjalankan keadilan) mereka adalah umat Muhammad saw. sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis
Nabi saw. memberikan peringatan kepada mereka secara terang-terangan; demikianlah menurut keterangan hadis
) Dia menghisab semua makhluk hanya dalam waktu setengah hari dunia, demikianlah menurut keterangan hadis
yang beriman dapat menjawabnya dengan benar; demikianlah menurut keterangan yang disebutkan di dalam hadis...Bahkan mereka hanya mengatakan, "Kami tidak tahu," demikian menurut keterangan dalam hadis (dan memperbuat
(Dia mengatur urusan dari langit ke bumi) selama dunia masih ada (kemudian naiklah) urusan dan pengaturan...Demikianlah menurut keterangan yang dijelaskan di dalam hadis.
berupa batu-batu dan suara keras yang mengguntur (atau dari bawah kakimu) dengan diamblaskan/ditelan bumi...Akan tetapi tatkala ayat sebelumnya turun Nabi saw. bersabda, "Aku berlindung kepada Zat-Mu," hadis ini...Dan sehubungan dengan hadis pertama, Imam Muslim mengatakan bahwa kejadiannya pasti akan ada hanya saja
sangat bengis lagi kejam, untuk membinasakannya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam salah satu hadis
Demikianlah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis sahih (kemudian hendaklah ia pikirkan, apakah
yakni dengan melilitkan ular pada lehernya dan ular itu mematuknya sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis...(Milik Allahlah segala warisan langit dan bumi) yang akan diwarisi-Nya setelah lenyap atau musnahnya...penghuni langit dan bumi.
mereka dengan kelaliman) yakni kemusyrikan demikianlah menurut penafsiran yang tersebutkan di dalam hadis
menghisab semua makhluk selama setengah hari menurut ukuran hari dunia, demikianlah menurut penjelasan hadis
Di dalam sebuah hadis disebutkan, "Tiadalah kaya itu karena banyaknya harta, tetapi kaya itu adalah kaya
(Allah cahaya langit dan bumi) yakni pemberi cahaya langit dan bumi dengan matahari dan bulan....menurut qiraat yang lainnya lagi dapat dibaca Tuuqadu, artinya kaca itu seolah-olah dinyalakan (dengan) minyak...merusaknya (yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api) mengingat jernihnya minyak