Paling Sering Dicari

1 al mulk ayat 2 2 Islam 3 Allah 4 Al Baqarah ayat 30 5 Qur'an+surat+al-luqman+ayat+13-18 6 al maidah ayat 2 7 surga 8 riba 9 Ayat nabi nuh 10 yunus 11 Sabar 12 ar rahman 13 tolong menolong 14 YUNUS 5 15 al imran 104 16 al baqarah ayat 275 17 surat+An-Najm+ayat+38 18 al-Hujurat ayat 13 19 pendidikan 20 Yusuf 87 21 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 22 ali imran 133 23 ayat 145 24 al baqarah ayat 233 25 Munafik 26 al hijr ayat 9 27 Al Hujurat Ayat 13 28 QS. Al-Baqarah ayat 124 29 surah+al+baqoh+ayat+222 30 Al-Baqarah ayat 152 31 dimana Allah 32 Nabi saw 33 ali imran ayat 159 34 Surat+Al-'Ankabut+Ayat+47 35 Al baqarah ayat 31 36 luqman 13 37 Belajar 38 Kandungan+surat+Al+anfal 39 Maryam ayat 54 - 65 40 An naml ayat 19 41 Q.S. Fathir ayat 2 42 Ayat 42 43 Bertaubat kami hapus 44 Allah Tuhan 45 bersyukur atas rezeki 46 ali imran 103 47 katakan 48 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+31 49 Pecahan 50 Surah Ali-Imran ayat 114 51 ibrahim 1 52 Tapsir+said+kutub+ql+imran+ayat+112 53 puasa 54 al hijr 55 Surat Ar-rahman ayat 19 56 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 57 Surat+albaqaroh+1-13 58 gunung 59 Ali imron ayat 102 60 balasan perbauatan buruk 61 khalifah 62 AT TAHRIM AYAT 6 63 QS. al-Luqman ayat 10 64 Surah an nisaa ayat 101 65 annur ayat 3 66 IMAN 67 Ali imran 139 68 Menjaga kesehatan 69 luqman 70 AN NISA AYAT 29 71 ashshof ayat 61 72 an nahl ayat 97 73 Nabi Isa adalah anak Allah 74 ali imran 8 75 yunus 57 76 anak Allah 77 Surat an Nisa ayat 142 78 az zukhruf ayat 11 79 Tafsir tentang teknologi 80 waktu 81 bekerja 82 rezeki 83 Tuhan tiga 84 Assyura+ayat+48 85 Al A’raaf Ayat 117-122 86 al imran 87 an-nisa ayat 1 88 susu 89 ayat kursi 90 sepertiga malam 91 Wanita itu dinikahi karnea 4 hal: yaitu harta, keturunan, kecantikan dan agama. Maka, pilihlah yang beragama niscaya kamu beruntung 92 Hadits tentang barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah dengan ilmu 93 al ahzab ayat 15 94 surah yunus ayat 1 95 pelaksanaan haji 96 Siapa berpuada Ramadhan 97 Muhammad 9 98 al+maidah+ayat+2 99 ali imran 147 100 an-nur ayat 32

Hasil pencarian tentang Hak+milik

Hanya hak Allahlah segala yang ada di langit dan di bumi, baik hak cipta maupun hak milik.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Katakan pula kepada mereka, wahai Muhammad, "Hak memberi segala macam syafaat hanya milik Allah....Hanya bagi-Nyalah hak pemilikan langit dan bumi.
Kemudian Allah mewariskan untuk kalian hak milik mereka berupa tanah, perumahan, dan kekayaan lain berikut
Segala apa yang ada di langit dan bumi adalah hak-Nya: hak milik, hak cipta dan hak pakai.
Hak mencipta dan mengatur semua makhluk yang ada di langit dan di bumi hanya milik Allah semata.
Apakah kalian membagi-bagi, sehingga kalian mengatakan anak laki-laki adalah milik kalian dan anak perempuan...adalah milik Allah.
Hanya milik Allahlah, bukan milik yang lain, kerajaan langit dan bumi.
demi menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan, meskipun orang-orang kafir yang telah melanggar hak...Tuhan, hak orang-orang beriman dan hak mereka sendiri merasa benci.
Mereka menjadikan sesuatu yang mereka benci sebagai milik Allah....Sementara mereka menjadikan sesuatu yang mereka sukai sebagai milik mereka, yakni anak-anak lelaki.
Hanya pada Allah sajalah hak mencipta, hak memiliki dan hak mengatur segala yang ada di langit dan di
(Dan sesungguhnya dia itu) Alquran itu (benar-benar perkara hak yang diyakini) atau keyakinan yang hak
kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang tidak bisa mengatur harta benda, harta yang menjadi hak...milik mereka.
Sempurnakanlah takaran) genapkanlah (dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan) yakni mengurangi hak-hak
Hanya Kamilah yang menghidupkan segala sesuatu untuk kemudian mematikannya, karena semua makhluk adalah milik
yang seburuk-buruknya di sisi Allah ialah orang-orang yang tuli) tidak mau mendengarkan perkara yang hak...(dan bisu) tidak mengucapkan perkara yang hak (yang tidak mengerti apa pun) tentang perkara yang hak
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 42
Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak
Setelah Aku sempurnakan penciptaannya, ketika Aku tiupkan roh yang merupakan milik-Ku, bersujudlah kalian
(Dan janganlah kalian campur aduk) (barang yang hak) yang telah Kuturunkan kepada kalian (dengan yang...batil) yang kamu ada-adakan (dan) jangan pula (kalian sembunyikan yang hak itu) berupa sifat dan ciri-ciri...Muhammad (sedangkan kalian mengetahui) bahwa ia hak adanya.
Hanya milik Allah semata penciptaan, kepemilikan dan kepatuhan seluruh penghuni bumi dan langit.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 159
Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan hak dan...dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 181
Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang...hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan.
perumpamaan yaitu seorang laki-laki) lafal Rajulan ini menjadi Badal dari lafal Matsalan (yang menjadi budak milik...terlihat di dalam persengketaan dan akhlak mereka sangat buruk (dan seorang budak laki-laki yang menjadi milik...penuh) milik sepenuhnya (dari seorang laki-laki saja; adakah kedua budak itu sama halnya?)...Matsalan berkedudukan menjadi Tamyiz maksudnya, tentu saja tidak sama antara seorang budak yang menjadi milik...suatu kelompok dengan seorang budak yang menjadi milik penuh seorang saja.
Nabi Muhammad lebih berhak untuk memberikan hak perwaliannya kepada orang-orang beriman....Namun demikian, kalian tidak dilarang untuk memberikan sebagian hak milik kepada orang Mukmin yang membela
"Wahai kaum," katanya melanjutkan, "hari ini kerajaan di bumi Mesir adalah milik kalian, bukan milik
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 18
dan mereka tidak menyisihkan (hak fakir miskin),
sempurnakanlah keduanya (dengan adil) secara tetap (dan janganlah kalian merugikan manusia terhadap hak-hak...mereka) janganlah kalian mengurangi hak-hak mereka sedikit pun (dan janganlah kalian membuat kejahatan
janganlah kamu berlaku sewenang-wenang) dengan cara mengambil hartanya atau lain-lainnya yang menjadi milik
Beritahukan mereka bahwa air itu milik bersama antara mereka dan unta betina itu.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 85
kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak
antara kaum Musa itu terdapat suatu umat) suatu jemaah (yang memberi petunjuk) kepada manusia (dengan hak...dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan) di dalam memberikan keputusan hukum.