Paling Sering Dicari

1 Puasa syawal 2 duduk di tanah tinggi sebab ombak bergulung deras dan besar akan berlaku.. 3 ALI+IMRAN+191 4 surat+AL-A'la+ayat+14 5 riba 6 Nabi meninggal 7 kesedihan 8 Surga 9 maaf 10 ar rum ayat 30 11 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 12 hari raya 13 al ankabut ayat 2 14 rezeki 15 sedekah 16 Sholat iedul fitri 17 Jibril 18 Ikhlas 19 harga diri 20 bidara 21 al isra ayat 23 22 Berkah 23 ALLAH 24 majusi 25 tolaklah keburukan dengan kebaikan 26 Melata 27 Ibrahim 28 Sebaikbaik hadiah adalah doa 29 Ali+Imran+85 30 Takwa 31 Ibrahim :7 32 Hadist tentang hukum menyambung rambut 33 Yunus+25 34 ali imran ayat 92 35 Puasa 36 Kiamat 37 mati 38 Maut 39 Surah yunus 92 40 ali imran 190 41 Kiblat 42 Surat Al-A’raaf ayat 180 43 surat yusuf 44 Aisyah 45 hijrah 46 banjir 47 Al isra ayat 49 48 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 49 surah+yusuf+ayat+12 50 surat al maidah ayat 1 51 ali imran 102 52 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat+28 53 At taubah ayat 34-35 54 Sikap muslim yerhadap yahudi 55 Hadits Muslim Nomor 1164 56 surat At-Taubah:34 57 memaafkan 58 almujadalah+ayat+11 59 zakat 60 Sembilan puluh sembilan nama 61 al imran 134 62 Ali+Imran+193 63 al ikhlas 64 al imran 65 luqman 13 66 al maidah ayat 3 67 Ghuluw dalam beragama uzair 68 ALI+IMRAN+190 69 al-alaq ayat 1-5 70 Ali imran 71 Maryam 72 Al Ahqaaf 20 73 kurma 74 Petunjuk 75 an-nisa ayat 34 76 al ahzab ayat 21 77 Malaikat 78 Bacalah 79 Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya 80 Sembahlah Aku 81 ibrahim+7 82 Al maidah ayat 38 83 al-baqarah ayat 188 84 hadits muslim no 2948 85 yatim 86 luqman 34 87 Al muzzamil ayat 73 88 Rum ayat 30 89 Ali 'imran ayat 16 90 an nisa ayat 34 91 al hadid ayat 11 92 ali imran ayat 159 93 surat+AL-A'la+ayat+13 94 as shad ayat 26 95 Ayat mahram 96 Al-Qur'an+At-Tagabun Ayat 11 97 Al Munafiqin ayat 8 98 Ali imran ayat 173 99 Surat Al-Infitar 100 Ar Rahman

Hasil pencarian tentang Hukum+bacaan

lafal ayat ini menjadi Khabar Mubtada (yang dijelaskan ayat-ayatnya) maksudnya, dijelaskan di dalamnya hukum-hukum..., kisah-kisah dan nasihat-nasihat (yakni bacaan dalam bahasa Arab) lafal Qur-aanan berikut sifatnya menjadi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
palsu, antara kabar gembira dan peringatan, pendidikan jiwa, pemberian tamsil, dan keterangan tentang hukum...Kitab suci ini merupakan bacaan dalam bahasa Arab yang mudah dipahami oleh orang-orang yang mengetahui
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 77
Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia,
(Apabila Kami telah selesai membacakannya) kepada kamu melalui bacaan malaikat Jibril (maka ikutilah...bacaannya itu) artinya, dengarlah dengan seksama bacaan Jibril kepadamu terlebih dahulu.
maksudnya, melakukan salat sunah di malam hari sesudah tidur (lebih tepat) untuk khusyuk di dalam memahami bacaan...Alquran (dan bacaan di waktu itu lebih berkesan) lebih jelas dan lebih mantap serta lebih berkesan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 3
Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui,
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 6
Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyu') dan bacaan di waktu itu lebih berkesan
menceraikan mereka itu, (kecuali kalau keduanya khawatir), maksudnya suami istri itu (tidak dapat menjalankan hukum-hukum...Terdapat juga bacaan dengan baris di atas pada kedua fi`il tersebut....(Jika kamu merasa khawatir bahwa mereka berdua tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidaklah...(Itulah), yakni hukum-hukum yang disebutkan di atas (peraturan-peraturan Allah, maka janganlah kamu melanggarnya
(Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan) atau bacaan Alquran (yang berat) yang hebat.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 50
Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah
gelap malam) hingga kegelapan malam tiba; yang dimaksud adalah salat zuhur, asar, magrib dan isyak (dan bacaan...di waktu fajar) yakni salat subuh (sesungguhnya bacaan di waktu fajar/salat subuh itu disaksikan) oleh
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 229
yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak...Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya....Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 242
Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya.
Yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa.") kamu pasti dapat menahan diri daripadaku dengan bacaan
(Sesungguhnya Kami menjadikan Alquran) maksudnya, Kami adakan Alkitab ini (bacaan yang berbahasa Arab
Apakah mereka, orang-orang yang melanggar perintah dan larangan Allah, hendak berhukum dengan hukum jahiliah..., bahkan hawa nafsulah yang berkuasa dengan menjadikan kecenderungan dan kepura-puraan sebagai asas hukum...Adakah hukum yang lebih baik dari hukum Allah bagi kaum yang yakin akan syariat dan tunduk kepada kebenaran...Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang tahu akan kebaikan hukum-hukum Allah.
(Di dalamnya terdapat kitab-kitab) maksudnya hukum-hukum yang tertulis (yang lurus) artinya hukum-hukum
Mûsâ dan Hârûn Kami berikan kitab suci yang jelas, Tawrât, yang menerangkan hukum-hukum agama.
Masalah pemberlakuan hukum adalah urusan Allah, bukan yang lain, yang diturunkan kepada kalian....Barangsiapa bertakwa kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan hukum-hukum-Nya akan dihapuskan segala
Dalam pertengkaran, mereka mendasarkan hukum-hukum dengan selain hukum Allah yang mengandung kesesatan...Padahal, mereka diperintah Allah untuk tidak berpegang kepada hukum selain hukum Allah itu.
(Kecuali kalau Allah menghendaki) kamu melupakannya karena bacaan dan hukumnya telah dinasakh....Sesungguhnya Nabi saw. selalu mengeraskan suara bacaannya mengikuti bacaan malaikat Jibril karena takut
Allah menurunkan bukti-bukti kuat yang menunjukkan kebenaran hukum-hukum-Nya....Dia Mahabijaksana pada setiap hukum yang ditetapkan dan setiap makhluk yang diciptakan-Nya....Semua ketentuan hukum dan semua ciptaan-Nya selalu sesuai dengan hikmah kebijaksanaan-Nya.
lalu ia membacakan kepada mereka--dan ini merupakan kejadian luar biasa--dengan bacaan yang benar, niscaya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 121
Orang-orang yang telah Kami berikan Al Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya
(Allah hendak memberi keringanan kepadamu) artinya memudahkan hukum-hukum syariat (karena manusia dijadikan
menyembah-Nya) beribadah kepada-Nya di lembah Nakhl (hampir saja mereka) yakni jin-jin yang mendengarkan bacaan...mereka menindih sebagian yang lain berjejal-jejal karena keinginan mereka yang sangat untuk mendengarkan bacaan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 230
bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum...Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.
Kami berikan kepadanya Injil yang berisi petunjuk) dari kesesatan (dan cahaya) artinya penjelasan bagi hukum-hukum...(serta membenarkan) menjadi hal (bagi kitab Taurat yang berada sebelumnya) membenarkan hukum-hukum Taurat
Dengan keterangan semacam ini dan ketentuan hukum yang mewujudkan kemaslahatan, Allah menjelaskan hukum
Tidak sepantasnya bagi orang-orang beriman, baik lelaki maupun wanita, untuk mencari pilihan hukum lain..., jika Allah dan Rasul telah menetapkan hukum atas suatu persoalan....Barangsiapa menyalahi ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya